Handen af van de Brugse Vesten

Worden de Brugse stadsvesten, Unesco-werelderfgoed, straks bedreigd door het zogenaamde project Stadsvaart, en de uitbreiding van de Doortocht van Brugge voor grotere binnenschepen? Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Ben Weyts (N-VA) liet afgelopen zomer al even in zijn kaarten kijken, in antwoord op een parlementaire vraag van zijn partijgenoot Ben Maertens uit Izegem (vraag nr. 1468 van 15 juni 2017, Vlaams parlement). ,,Uit de multi-criterianalyse voor de alternatieven voor de vernieuwing voor de Dampoortsluis spreekt een voorkeur voor een sluislocatie opwaarts van de huidige sluis (voor de Kruisvest dus, voor alle duidelijkheid)”. De stuurgroep, met vertegenwoordigers van Waterwegen en Zeekanaal en van het Brugs stadsbestuur, vraagt evenwel bijkomend onderzoek naar een aantal knelpunten alvorens deze voorkeur wordt bekrachtigd.’’ Een dossier dat in Brugge best wat (meer) aandacht verdient, want het gaat hier over de toekomst van onze vesten én over de leefbaarheid van onze stad. Drie grote projecten … Verder lezen…