Daar zijn die energieverslindende ijssculpturen terug…

Daar zijn ze weer… Het ijssculpturenfestival dat reeds jaren wordt georganiseerd aan de voorzijde van het station komt na een jaar afwezigheid terug naar Brugge. Vorig jaar ging het festival niet door, maar verhuisde organisator Francis Vandendorpe het evenement naar Hasselt. Dit jaar waren er twee organisatoren die graag het evenement terug in Brugge wilden organiseren, daarvan bleek Alexander Deman, die ook instaat voor de zandsculpturen in Oostende, volgens Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a), over de beste papieren te beschikken.  Blijkbaar gaat het dan vooral om een financiële kwestie waarbij de ene wel en de andere niet bereid is om diep in de zakken te tasten voor het gebruik van het stationsplein. Jammer genoeg wordt over het energie-kostenplaatje met geen woord gerept. Contradictie Het hoeft niet te verbazen dat het heel wat energie kost om een tent, ook al is het een  extra-geïsoleerd exemplaar, op een temperatuur van -6° C te … Verder lezen…

Burgemeester Wim?

Dag beste lezer, (lezers mag ik hopen 😊) Eens iets schrijven op de dag van de internationale dag van de Vrije Pers, ik voel me bevoorrecht tegenover burgers in minder vrije streken toch. Alhoewel die vrijheid nergens absoluut is. Vandaag iets over waar ik de laatste dagen veel over zag verschijnen: stedelijk bestuur. Een artikel in de Standaard van Bart Somers, burgemeester van Mechelen en fiere eigenaar van winnaar wedstrijd beste burgemeester ter wereld dan nog ja. “Geef me een stad en ik verander de wereld.” Over de juist overleden B. Barber, bekende politicoloog van USA en pleitbezorger voor een internationaal parlement van burgemeesters. Als burgemeesters zouden regeren , zou alles dan opgelost geraken? Socrates indachtig moeten we toch kritisch blijven. Zijn alle burgemeesters dan goede burgemeesters? En wat is er nodig om te mogen spreken van een goede burgemeester? Een burgemeester zet zich in voor het belang van de … Verder lezen…

Burgemeesters en klimaat

Onze burgemeester kondigde enkele dagen geleden af dat hij zichzelf graag zou opvolgen als burgemeester. Niemand zal hierover verwonderd zijn. Ook op het klimaatdebat op 17 maart in de Campus van Vives uitte hij bij herhaling zijn zorgen met betrekking tot ons kiesgedrag bij de volgende verkiezingen. Hij wees in elk van zijn tussenkomsten op het belang van draagvlak om ecologische veranderingen te kunnen doorvoeren in de stad. Ik wil op enkele aspecten hiervan wijzen en eindig met een korte openbare brief. Voor wie er niet bij was Voor het debat lichtten enkele mensen de noodzaak van een drastische ommezwaai toe. Nic Balthazar gaf een stand van zaken over de klimaatverandering en de dringende noodzaak om de klimaatverandering alsnog tegen te houden. Met cijfermateriaal en beelden toonde hij nog maar eens aan wat te weinig lijkt door te dringen namelijk dat het vijf voor 12 is. Dagelijks pompen wij de warmte … Verder lezen…

Bespreking van het klimaat-debat

De tijd gaat snel, en zo is het alweer een week geleden dat er een hele dag georganiseerd werd in VIVES, over het klimaat en gezond leefmilieu in brede context. Wat ik zeker onthoud is de bevlogen speech van Bouwmeester Leo Van Broeck, die wel niets laten liggen heeft om ons te overtuigen van de noodzaak de groene kaart te trekken en resoluut te kiezen voor goede , duidelijke oplossingen, zoals Betonstop: niet morgen maar nu, als we echt iets beters willen. Problemen, oorzaken, oplossingen, hij toonde het met handen en voeten en pakkende/plakkende beelden. Ik zal dat dan ook niet meer herhalen. Hoe anders/beter bouwen, mobiliteit.. Niet het zoveelste doemscenario en inwerken op angst. Hoe dit ook op menselijk vlak inwerkt: het sociale, onze relaties, ja, we leven In ons leefmilieu, en natuur is Niet zomaar iets dat we zien als we onze spaghetti staan te koken, en we … Verder lezen…

Is het goed dat vakbonden werkloosheidsvergoedingen uitbetalen?

Regelmatig hoor je beweren dat ‘t een schande is dat vakbonden vergoedingen uitbetalen aan werklozen. De boodschap is dat de vakbonden profiteren, dat ze zich uit eigenbelang ergens tussenwringen waar ze niks mee te maken hebben. Als je de moeite doet om die bewering van naderbij te bekijken en in al zijn consequenties door te denken, lijkt het mij duidelijk dat ‘t goed klinkende toogpraat is, bedoeld om vakbonden te irriteren en discrediteren. Dat vakbonden en andere organisaties uit het middenveld betrokken zijn bij de sociale zekerheid, is net goed. Daar zijn pragmatische en principiële argumenten voor… Om met de pragmatische argumenten te beginnen: niemand is verplicht om zich aan te sluiten bij een vakbond om een werkloosheidsvergoeding te ontvangen. Er bestaat een overheidsinstelling genaamd “Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen” die ook vergoedingen uitbetaalt. Bovendien werken vakbonden goedkoper dan die Hulpkas. Het is vreemd dat diegenen die beweren dat vakbonden geen uitkeringen … Verder lezen…

Wat met de fontein en de beelden van ‘t Zand?

Brugse burgemeester Landuyt, R., : nie goe bezig… krijgt dan ook algemeen slechte punten van de burgers, waarom? Inspraak burgers? Niks. Communicatie: Niks. Gesprek? Ja, bereikbaar voor Dovemansgesprek, uitgelachen te worden en Veel valse beloften. Ja, zelfs puur bedrog beweert kunstenares LIVIA CANESTRARO. Tja, Landuyt is dan ook niet voor niets zelf advocaat.. die zelf kortgeding begon tegen deze medemaakster van de beelden van de fontein, om toch zeker geen schadeclaim aan zijn broek te krijgen. Een voorbeeld, nu met het conflict over de fontein met beelden op het Zand, plein dat nu zal volledig gerenoveerd worden. Over heraanleg van het plein kan wel iedereen akkoord gaan, stenen liggen in brokken los, ook vele bomen zijn nooit goed kunnen groeien, en zijn nu deze week gerooid. Maar de discussie die elke Bruggeling aan het hart gaat is: wat met de fontein met de beelden? Trekpleister bij alle toeristen, en Bruggelingen … Verder lezen…

Hoe kan besturen beter?

“Maar vraag me niet om een fb-pagina over dieren leuk te vinden, ik heb zelf geen huisdieren en geen affiniteit met de beestjes, ik concentreer me liever op het welzijn van mensen.” SOETE, Ann, nva-lid, gemeenteraadslid Brugge. BH-blad 2december KW-2016 Ok , geen wereldschokkende uitspraak, ik kan dat best begrijpen dat er mensen zijn die niet houden van dieren en zich enkel focussen op andere zaken dan dieren. En dat je er dan geen houdt als waakhond of muizenverdelger en mishandelt en verwaarloost, zoveel te beter. Ook als politicus mag dit zeker gezegd worden. Toch vind ik het wel vreemd dat haar partijgenoot, minister Weyts, het beleid heeft over dierenwelzijn. Hij zou op z’n minst wat affiniteit mogen hebben dacht ik. Ik zag deze eens tijdens een ministerieel gesprek en volgens hem is het nog niet erg zolang kweekhonden nog niet doodziek zijn.. Ook anderen zoals schepen in Brugge, bevoegd … Verder lezen…

Waarom het ene konijn het andere niet is

Naar aanleiding van Werelddierendag op 4 oktober stelt dierenrechtenorganisatie Gaia voor om dierenrechten in de Belgische Grondwet te verankeren, en dit naar voorbeeld van onze buurlanden Luxemburg en Duitsland. Wanneer ik de tijd neem om de reacties hierover te lezen op sociale media valt me op dat het ‘rechten – en plichtenverhaal’ ook in deze veel medestanders vindt. Zelfs uit de hoek van schijnbaar belezen personen vallen deze commentaren te lezen. Rode draad is het idee dat bij in de Grondwet verworven rechten ook de bijhorende plichten horen. Als logische conclusie bij deze redenering hoort uiteraard dat dieren deze rechten niet verdienen, aangezien zij ook de bijhorende plichten niet kunnen voldoen. Hier wordt, mijn inziens, echter voorbij gegaan aan een erg essentieel idee achter het voorstel: het idee dat we levende, voelende wezens beschermen en hen ook de nodige juridische bescherming geven om hieraan te voldoen. Hiervoor is echter een … Verder lezen…

De lont uit het kruitvat

Veel commotie in de gemeenteraad over een winkel die op de markt zou komen… Velen vinden het geen goede locatie omdat het geen ‘exclusieve’ winkel is, maar een gewone zoveelste die je overal kan vinden, in elke stad wel, of meerdere. Tja, alle steden beginnen zo wat op elkaar te gelijken. Ook de taal moet blijkbaar nu overal Engels zijn, wat was er mis met onze ‘Klinkers’? Dat is de werking van de vrije liberale economie, de wetten van de markt. Een Brugse schepen zegt nogal gemakkelijk dat ze daar niks kunnen aan doen, er zijn geen wetten die dit kunnen tegenhouden. Ook zegt deze dat zijn partij niet zoals NVA veel zaken wil verbieden, zoals de burka.. Tja, vele partijen willen zich profileren tegenover de NVA, hun grootste concurrent zeker. Maar ik vind het wat gemakkelijk om dan maar te kiezen voor het ‘laisez-aller-beleid. Goed beleid moet mogelijk zijn. … Verder lezen…

Levensgevaarlijk!

Zo, heb ik nu je aandacht ? Want dat is misschien wel de enige manier om jou eindelijk eens duidelijk te kunnen maken welk ernstig probleem ons allen boven het hoofd hangt. En ernstig, dat mag je …. tja, … ernstig nemen. Ik wil je vragen om mijn uiteenzetting nog enkele zinnen te volgen.  Lees deze tekst uit en je leven zal misschien een heel andere wending gaan nemen. En dat hoop ik ook, voor jezelf, je kinderen en voor mij en mijn kinderen. Er hangt ons dus een ernstige dreiging boven het hoofd, die het leven van mijloenen mensen wereldwijd in de komende decennia ingrijpend zal veranderen. Ook in Europa, in België, zullen we er niet aan ontsnappen, wat we ook doen. En dat laatste is natuurlijk ontnuchterend, maar tevens heel belangrijk en noodzakelijk om in te zien en te aanvaarden. Want alleen als je kan aanvaarden wat ons … Verder lezen…