Voorpost betoogt in Zeebrugge, zaterdag 18 maart 2017

Extreem-rechts betoogt nog maar eens in Zeebrugge kondigt men aan op de website van Voorpost. Hart boven Hard Brugge doet in een persbericht een oproep aan alle democraten: Neem afstand van extreem-rechts, maak werk van positieve oplossingen. Wir schaffen das! Hier het persbericht: Extreem-rechts vindt het nodig om nog eens in Zeebrugge te komen betogen. In plaats van te zoeken naar oplossingen, zoekt extreem-rechts de confrontatie en vergroot ze de problemen. Door mensen bang te maken en problemen op te blazen, ondergraaft men de pogingen om tot realistische oplossingen en dialoog te komen. West-Europa maakt moeilijke tijden door. Maar de problemen zijn niet van die aard dat ze de basis van onze welvaart en onze democratie aantast. Wir schaffen das! Met wat goede wil is de situatie perfect te managen. De situatie in Zeebrugge is niet eenvoudig, maar ook hier liggen de oplossingen binnen handbereik. Hart Boven Hard Brugge blijft … Verder lezen…

Help erkende vluchtelingen aan een onderkomen

CAW Noord-West Vlaanderen is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de zoektocht naar woningen voor erkende vluchtelingen.  CAW begeleidt deze mensen die de eerste stappen moeten maken naar een integratie in onze samenleving. Het vinden van een geschikte woning is een moeilijke en belangrijke drempel hierin. Samen met professionele hulpverleners, andere vrijwilligers en vluchtelingen kan jij deel uitmaken van een laagdrempelig netwerk die deze mensen helpt bij deze nieuwe start in hun leven. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via  johan.bultiauw@cawnoordwestvlaanderen.be  

Brugge vergeet Syrië niet op 20/12

Dinsdag 20 december wordt om 18u op de Burg in Brugge actie gevoerd in solidariteit met Syriërs,zowel hier als in Syrië, die het slachtoffer zijn van bruut oorlogsgeweld. Verschillende middenveld-organisaties en burgers hebben hiertoe opgeroepen.  Deze actie wordt gelijktijdig georganiseerd in tal van Belgische gemeenten. Er wordt een wake gehouden en er wordt gevraagd zoveel mogelijk witte lakens mee te brengen. Deze staan symbool voor de vele dodelijke slachtoffers die dit conflict al eiste. Met deze actie willen de organisatoren onze federale overheid vragen om internationale druk te zetten om humanitaire doorgang in Syrië te verzekeren, schendingen van het humanitair recht te bestraffen en in te zetten op veilige en legale toegangswegen voor Syrische vluchtelingen zoals de hervestiging van vluchtelingen, humanitaire visa en familiehereniging. Op die manier kunnen Syriërs op de vlucht bescherming genieten zonder hiervoor hun leven te moeten riskeren. Ook mensen die niet kunnen komen dinsdag kunnen hun … Verder lezen…

Zeebrugse pastoor krijgt mensenrechtenprijs voor opvang vluchtelingen

De pastoor van Zeebrugge, Fernand Marechal, ontvangt binnenkort samen met Hamid Hisari en Patrick Legein de prijs voor mensenrechten. De Liga voor de mensenrechten wil hiermee hulde brengen aan alle mensen die zich inzetten voor de humane opvang van vluchtelingen. Fernand Marechal laat de deuren van zijn kerk openstaan voor de vluchtelingen in Zeebrugge, ondanks tegenwerking van burgemeester Renaat Landuyt (SPA) en gouverneur Carl Decaluwé. Samen met heel wat vrijwilligers zorgen zij voor een warme maaltijd, kledij, slaapgerief,… Hamid Hisari, zelf voormalig vluchteling, bouwde een groot netwerk uit waarmee hij talloze mensen van verschillende nationaliteiten, niet-begeleide minderjarigen en gezinnen met kinderen tracht te helpen op verschillende fronten. Patrick Legein richtte de vzw Humain op toen de erbarmelijke omstandigheden bekend raakten waarin vluchtelingen leefden in het kamp in Duinkerke. De vzw legt zich toe op humanitaire hulp aan deze mensen. Deze 3 mensen krijgen op  10 december in Gent de prijs in … Verder lezen…

Vluchtelingenstroom deels gevolg van wapenexportbeleid

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Geweld dat gepleegd wordt met wapens. Wapens die vooral in westerse landen worden gemaakt. Een beetje hypocriet kunnen we het wel noemen dat wij,westerlingen, dan wel een pak geld willen binnenscheppen bij de verkoop van allerhande wapentuig maar wanneer mensen op de vlucht voor het geweld, gepleegd met onze wapens, aan de poorten van Europa aankloppen de sleutel in het slot wordt omgedraaid en we rollen prikkeldraad laten aanrukken om die vluchtelingen buiten te houden. Vredesactie en haar Waalse tegenhanger Agir Pour La Paix willen met de campagne ‘ik stop wapenhandel’ de handel in wapens in kaart brengen, ze onder de aandacht brengen van het brede publiek en uiteindelijk de handel stoppen! Wie graag meer te weten komt over de campagne ‘ik stop wapenhandel’ kan natuurlijk terecht op de speciaal hiervoor opgezette website.  Verder zijn er in Brugge nog twee infomomenten op … Verder lezen…

Update razzia’s Zeebrugge

Update over de vervolging en jacht op vluchtelingen in Zeebrugge: Dinsdagochtend was er weer een razzia bij de kerk die nachtopvang biedt. De 16 aanwezige vluchtelingen werden met al hun bezittingen opgeladen en naar Brugge gebracht waar de meesten na een half uur weer vrijgelaten met de mededeling dat ze maar te voet terug naar Zeebrugge moesten stappen (het regende). Hun bezittingen zouden ze later terugkrijgen. Wat later werden de laatste 2 vluchtelingen vrijgelaten. Zij kregen te horen dat ze ook de slaapzakken en tassen van ‘hun kameraden’ moesten meenemen. Natuurlijk konden ze die niet allemaal dragen en daarom verstopten ze de bagage in de buurt van het commissariaat. Vanmorgen werd die opgehaald door vrijwilligers. Niets hierover in de kranten, daar heeft men het enkel over de vluchtelingen die werden opgepakt in de haven (momenteel zitten reeds 7 in de gevangenis door deze richtlijn die een goede maand geleden werd … Verder lezen…

Razzia in Zeebrugge

Zoals elke maandag was ik deze week met enkele vrienden in de weer met groenten snijden voor een lekkere maaltijd voor gemiddeld zo’n 30 vluchtelingen in Zeebrugge.(lees hier het artikel dat ik daar eerder over schreef) De pot stond net even op het vuur toen we telefoon krijgen vanuit de Stella Mariskerk. Er was weer een grootscheepse razzia gehouden, haast alle vluchtelingen waren opgepakt, weinig kans dat ze voor morgenmiddag zullen vrijkomen. Verder koken en met het eten naar Zeebrugge gaan was zinloos. We konden weinig anders doen dan de het vuur doven en het eten op een koele plaats bewaren voor de volgende dag…   Dinsdagavond waren we er op het afgesproken uur. We kregen meteen een verslag over wat er was gebeurt. Maandagmiddag omstreeks 16 u stonden er opeens 5 politiecombi’s aan de kerk waar vluchtelingen nachtopvang krijgen, nog eens 3 aan de Stella Mariskerk en enkele verspreid over … Verder lezen…

‘Feed the hungry’ in Zeebrugge

‘Het vluchtelingenprobleem’ blijft een thema waar politici en commentatoren zich op profileren, het verhit de gemoederen op allerhande sociale media. Al te vaak wordt daarbij ‘over het hoofd gezien’ dat het hier eigenlijk vooral gaat om een problematische situatie voor de vluchtelingen zelf. Het is daarom hoopgevend dat tal van burgers en organisaties zich inzetten om toch tegemoet te komen aan de basisbehoeften van mensen op de vlucht. Ook in Brugge slaan mensen de handen in elkaar om 2 keer per week een voedzame en lekkere maaltijd te bereiden en uit te delen aan de vluchtelingen aan de Stella Mariskerk in Zeebrugge.   In januari en februari van dit jaar haalde de Stella Mariskerk in Zeebrugge het nationale nieuws. Er waren vluchtelingen gesignaleerd en die kregen ook nog eens voedsel en onderdak van de pastoor en inwoners van de stad. Onze burgemeester was in alle staten, vooral toen Caritas en … Verder lezen…

Solidariteitsbijeenkomst in Zeebrugge op 6 maart

Op zondag 6 maart 2016 vindt in Zeebrugge een bijeenkomst plaats voor solidariteit, dialoog en democratie. Burgerbeweging Hart Boven Hard Brugge organiseert deze samen met andere democratische organisaties naar aanleiding van een aangekondigde betoging op diezelfde dag door Pegida Vlaanderen. Het extreemrechtse Pegida komt betogen tegen wat zij de invasie van vluchtelingen noemen.   “Door de extreme laksheid van socialisten, liberalen en christendemocraten zijn in Noord-Frankrijk kampen van duizenden ongewenste vreemdelingen ontstaan die proberen naar Engeland te raken. Landverraders in Zeebrugge delen voedsel uit, zodat deze indringers nu ook in West-Vlaanderen opduiken. We willen een duidelijk signaal te geven: sluit de grenzen!”, staat op de Facebook-pagina van Pegida te lezen.  Hiertegenover eisen de organisatoren van de solidariteitsbijeenkomst een menswaardige oplossing en opvang voor vluchtelingen.  “Moeilijke problemen los je op door iedereen van goede wil te verzamelen en samen te werken,” klinkt het hier. “Moeilijke problemen los je op door iedereen … Verder lezen…

Open brief Zeebrugse burger aan Jambon en Francken

Beste minister, Beste Staatssecretaris, Sinds enkele weken zet ik mij in als vrijwilliger om op mijn manier – als lokale bewoner van Zeebrugge- het hoofd te bieden aan de vluchtelingenproblematiek die momenteel over Europa heerst. Voor mij zijn de problematieken die zich in Zeebrugge voordoen eerder van humane aard dan van economische of veiligheidsbehoevende aard. Daarom vind ik het zeer teleurstellend, eerder deprimerend,  dat de overheid op grond van het onveiligheidsgevoel, vrees en verlies van economische omzet dergelijke acties rechtvaardigt  boven het menselijke leed. Want dat onveiligheidsgevoel en angstgevoel wordt veelal gebruikt als middel om mensen te overtuigen dat het normaal is om omwille van administratieve redenen mensen op te pakken en te behandelen alsof ze criminelen zijn. Waarom verdient iemand het om zo behandeld te worden of als crimineel gezien te worden enkel omdat zij hun geluk elders willen zoeken?  Is het vandaag de dag echt zo dat enkel … Verder lezen…