Oorlogstuig in Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge kwamen afgelopen donderdag een 75-tal Amerikaanse legerhelikopters aan. Het gaat om verschillende types toestellen: de CH-47 Chinook, UH-60 Blackhawk en AH-64 Apache. Zowel aanvalsheli’s als transporthelikopters dus.  De toestellen behoren tot de  ‘1st Air Cavalry Brigade’ en zullen eerst naar de vliegbasis van Chièvres in de provincie Henegouwen worden gebracht. Daarna gaan ze richting Oost-Europa waar ze de ’10th Combat Aviation Brigade’ zullen vervangen.  De ontplooiing van troepen en oorlogstuig kadert in de operatie ‘Atlantic Resolve’ waarmee de VS aan de andere NATO-leden haar betrokkenheid wil tonen met betrekking tot de stabiliteit, veiligheid en vrede in de Europese regio. In een facebook-post uit Vredesactie Brugge haar bezorgdheid over het ontplooien van zoveel oorlogstuig en stelt ze zich serieuze vragen bij het ontbreken van aandacht hiervoor in de traditionele media en de Brugse politiek. Meer dan 75 gevechtshelicopters werden in Zeebrugge ontscheept!! Waarom verschijnt er niets … Verder lezen…

Voorpost betoogt in Zeebrugge, zaterdag 18 maart 2017

Extreem-rechts betoogt nog maar eens in Zeebrugge kondigt men aan op de website van Voorpost. Hart boven Hard Brugge doet in een persbericht een oproep aan alle democraten: Neem afstand van extreem-rechts, maak werk van positieve oplossingen. Wir schaffen das! Hier het persbericht: Extreem-rechts vindt het nodig om nog eens in Zeebrugge te komen betogen. In plaats van te zoeken naar oplossingen, zoekt extreem-rechts de confrontatie en vergroot ze de problemen. Door mensen bang te maken en problemen op te blazen, ondergraaft men de pogingen om tot realistische oplossingen en dialoog te komen. West-Europa maakt moeilijke tijden door. Maar de problemen zijn niet van die aard dat ze de basis van onze welvaart en onze democratie aantast. Wir schaffen das! Met wat goede wil is de situatie perfect te managen. De situatie in Zeebrugge is niet eenvoudig, maar ook hier liggen de oplossingen binnen handbereik. Hart Boven Hard Brugge blijft … Verder lezen…

Zeebrugse pastoor krijgt mensenrechtenprijs voor opvang vluchtelingen

De pastoor van Zeebrugge, Fernand Marechal, ontvangt binnenkort samen met Hamid Hisari en Patrick Legein de prijs voor mensenrechten. De Liga voor de mensenrechten wil hiermee hulde brengen aan alle mensen die zich inzetten voor de humane opvang van vluchtelingen. Fernand Marechal laat de deuren van zijn kerk openstaan voor de vluchtelingen in Zeebrugge, ondanks tegenwerking van burgemeester Renaat Landuyt (SPA) en gouverneur Carl Decaluwé. Samen met heel wat vrijwilligers zorgen zij voor een warme maaltijd, kledij, slaapgerief,… Hamid Hisari, zelf voormalig vluchteling, bouwde een groot netwerk uit waarmee hij talloze mensen van verschillende nationaliteiten, niet-begeleide minderjarigen en gezinnen met kinderen tracht te helpen op verschillende fronten. Patrick Legein richtte de vzw Humain op toen de erbarmelijke omstandigheden bekend raakten waarin vluchtelingen leefden in het kamp in Duinkerke. De vzw legt zich toe op humanitaire hulp aan deze mensen. Deze 3 mensen krijgen op  10 december in Gent de prijs in … Verder lezen…

Solidariteitsbijeenkomst in Zeebrugge op 6 maart

Op zondag 6 maart 2016 vindt in Zeebrugge een bijeenkomst plaats voor solidariteit, dialoog en democratie. Burgerbeweging Hart Boven Hard Brugge organiseert deze samen met andere democratische organisaties naar aanleiding van een aangekondigde betoging op diezelfde dag door Pegida Vlaanderen. Het extreemrechtse Pegida komt betogen tegen wat zij de invasie van vluchtelingen noemen.   “Door de extreme laksheid van socialisten, liberalen en christendemocraten zijn in Noord-Frankrijk kampen van duizenden ongewenste vreemdelingen ontstaan die proberen naar Engeland te raken. Landverraders in Zeebrugge delen voedsel uit, zodat deze indringers nu ook in West-Vlaanderen opduiken. We willen een duidelijk signaal te geven: sluit de grenzen!”, staat op de Facebook-pagina van Pegida te lezen.  Hiertegenover eisen de organisatoren van de solidariteitsbijeenkomst een menswaardige oplossing en opvang voor vluchtelingen.  “Moeilijke problemen los je op door iedereen van goede wil te verzamelen en samen te werken,” klinkt het hier. “Moeilijke problemen los je op door iedereen … Verder lezen…

Open brief Zeebrugse burger aan Jambon en Francken

Beste minister, Beste Staatssecretaris, Sinds enkele weken zet ik mij in als vrijwilliger om op mijn manier – als lokale bewoner van Zeebrugge- het hoofd te bieden aan de vluchtelingenproblematiek die momenteel over Europa heerst. Voor mij zijn de problematieken die zich in Zeebrugge voordoen eerder van humane aard dan van economische of veiligheidsbehoevende aard. Daarom vind ik het zeer teleurstellend, eerder deprimerend,  dat de overheid op grond van het onveiligheidsgevoel, vrees en verlies van economische omzet dergelijke acties rechtvaardigt  boven het menselijke leed. Want dat onveiligheidsgevoel en angstgevoel wordt veelal gebruikt als middel om mensen te overtuigen dat het normaal is om omwille van administratieve redenen mensen op te pakken en te behandelen alsof ze criminelen zijn. Waarom verdient iemand het om zo behandeld te worden of als crimineel gezien te worden enkel omdat zij hun geluk elders willen zoeken?  Is het vandaag de dag echt zo dat enkel … Verder lezen…

Opinie:"Landuyt, zorg dat er geen bloed aan je handen kleeft…"

Afgelopen donderdag organiseerden verschillende politiediensten een klopjacht op mensen zonder papieren in Zeebrugge, zo berichtten verschillende mainstream-media kanalen. In de Strandwijk pakten ze een 70-tal mensen op.  Zij werden weggevoerd.  Hun persoonlijke zaken werden achtergelaten.  De stadsdiensten zouden deze later komen ophalen voor vernietiging. Gelukkig staken enkele buurtbewoners hier een stokje voor.  Zij verzamelden de spullen in een garage waar de vluchtelingen bij hun vrijlating welkom waren om hun bezittingen weer op te halen. Burgemeester van Brugge, Renaat Landuyt verklaarde in de ochtend op radio 1 deze week nog: “Als we tentjes zien verschijnen, pakt de lokale politie iedere illegale persoon op. De klassieke weg wordt gevolgd, ze worden geregistreerd enzoverder, om te vermijden dat ze op de een of andere manier een kamp maken.” Dat het nodig is hierbij levensnoodzakelijke zaken als slaapzakken, warme kledij en voedsel, af te nemen en te vernietigen vind ik wraakroepend.  Moeten er eerst doden … Verder lezen…

Natuurverenigingen willen volwaardige compensatie voor regularisatie surfclub

Donderdag hakt de provincieraad knopen door in het dossier rond de Icarus Surfclub in Zeebrugge.  Deze surflcub staat al 28 jaar zonevreemd in waardevol duingebied.  Natuurpunt Brugge en de West-Vlaamse Milieufederatie vzw zijn niet te spreken over de richting waarin dit dossier evolueert. Men wil immers de club regulariseren en bovendien zouden de surfers de toestemming krijgen om uit te breiden.  De verloren natuur zou hierdoor moeten gecompenseerd worden. Beide verenigingen stellen zich echter ernstige vragen bij de manier waarop de provincie het verloren stuk natuur wil compenseren en vraagt de provincieraadsleden om de deputatie op de tekorten te wijzen. “We begrijpen dat er na 28 jaar illegaliteit van de Surfclub Icarus een planologische oplossing moet komen” klinkt het bij de natuurverenigingen. “Maar men moet dan het volledige plaatje bekijken. Niet alleen de surfclub, ook de strandcabines, de dijk, parking en de recreatieve activiteiten ten oosten van Icarus, richting haven, nemen … Verder lezen…

Climaxi fietst deze zomer langs de kust voor het klimaat

Climaxi vzw, een beweging die werkt rond klimaat en sociale rechtvaardigheid, organiseert in augustus een fietstocht langs onze kust.  Hiermee willen ze meer aandacht vragen voor de dreigende klimaatsverandering.  De tocht start op 25 augustus in het Franse Gravelines en fietst langs de kust naar het Nederlandse Breskens, waar ze op 30 augustus aankomen.  Onderweg houden ze onder meer halt in Zeebrugge.  Een tocht van zo’n 130 km, gespreid over vijf dagen… haalbaar voor iedereen dus. “Eind dit jaar gaat er een klimaattop door in Parijs. Dit is de laatste top waar een opvolger van het Kyoto-akkoord kan op tafel gelegd worden. Ondanks een aantal kleine successen, zoals het nieuws dat de G7 willen werken aan een klimaatverdrag dat de opwarming beperkt tot 2° C, zijn heel wat mensen pessimistisch gezind tegenover die top in Parijs. Men gelooft na al die jaren nog nauwelijks dat er een bindend akkoord uit de bus … Verder lezen…

nieuwe campagne tegen het gebruik van warrelnetten

Donderdag a.s. vindt in Nieuwpoort de Strandhappening van de campagne’ Warrel nIet‘ plaats.  Natuurpunt, Sea Shepherd Belgium, Sea First België en BlueShark slaan de handen in elkaar voor deze campagne die het verbieden van de zogenaamde warrelnetten nastreeft. Warrelnetten zijn lange opstaande netten waar vissen gemakkelijk in verward geraken.   Hierdoor zijn ze zeer gegeerd bij de sportvisser. Volgens de habitatrichtlijn van de Europese unie zou België het recreatief gebruik van kieuw- en warrelnetten moeten verbieden wegens de herhaalde bijvangst van beschermde zeezoogdieren zoals bruinvissen.