Schrijf hier een nieuw artikel.
This page is restricted. Please Log in / Register to view this page.
Hier kan je je reeds geschreven artikels terugvinden en bewerken. Gelieve in te loggen...
Via onderstaande knop kan je een activiteit aan de agenda toevoegen.
Je profiel kan je bewerken door onderaan links in het footer-gedeelte op je profielfoto of gebruikersnaam te klikken.

Deze tips zijn er om te helpen, niet om jou,als schrijver van een artikel, aan bepaalde vormregels te onderwerpen… Laat vooral je creativiteit maar losgehen!

Structuur van een artikel

Voor de meeste typen teksten gelden vrij strenge regels over de lengte van een
tekst, het aantal alinea’s, welke informatie op welke plaats gegeven wordt, enz.
Wanneer je in stap 3 van het schrijfproces bent, gebruik je deze regels om je
ideeën te organiseren en je schrijfplan op te stellen.

Een artikel heeft een titel en bestaat uit drie delen: de inleiding, de kern, en het
slot:

De titel moet een bondige en pakkende zin zijn die de lezer een goed idee geeft
over de inhoud van de tekst.

De inleiding (1 alinea) is er om het interesse van de lezer in het onderwerp op
te wekken, en om hem of haar een helder beeld te geven over de verdere inhoud.
Je kunt beginnen met een opvallend voorbeeld, een vraag, een nieuwsfeit, enz.
Hierna volgt de hoofdgedachte van je tekst. Introduceer je onderwerp vlot en
helder – de lezer verwacht geen mysterieroman, maar begrijpelijke informatie.
Indien je een betoog houdt om de lezer te overtuigen presenteer je je stelling
gewoonlijk in de laatste zin van deze alinea.

De kern (2 of meer alinea’s) is waar je je verhaal
vertelt, in een logische volgorde, georganiseerd in alinea’s. Hoe je de tekst
organiseert, hangt veelal af van het onderwerp. Er zijn vele manieren om te
structureren. Denk aan volgorde van tijd, belang, ruimtelijke ordening, of
oorzaak – gevolg, probleem – oplossing, enz. Kies de orde die de lezer het beste
helpt om je verhaal te volgen.

In het slot (1 alinea) kunnen ideeën uit de kern kort samengevat worden. De
hoofdgedachte komt terug, vaak in een andere bewoording. Dit is dan de
conclusie van je tekst. Indien je een betoog houdt, dien je hier je publiek op te
roepen tot actie. Verwoord de zaken kort en helder – het laatste stuk tekst blijft
vaak het beste hangen bij het publiek.