brugsalternatiefforum.be
Zelf Schrijven

Zelf Schrijven

[tabs]
[thead]
[tab class=”active” type=”tab” href=”#cryout_first_tab22″ title=”Nieuw Artikel”]
[tab class=”” type=”tab” href=”#cryout_second_tab22″ title=”Jouw Artikels”]
[tab class=”” type=”tab” href=”#cryout_tab154883412840122″ title=”Activiteiten”]
[tab class=”” type=”tab” href=”#cryout_tab154883418454922″ title=”Je profiel”]
[tab class=”” type=”tab” href=”#cryout_tab154883420937522″ title=”Schrijftips”]
[/thead][tabgroup]
[tabinner class=”active” id=”cryout_first_tab22″]Schrijf hier een nieuw artikel.

This page is restricted. Please Log in / Register to view this page.
[/tabinner]
[tabinner class=”” id=”cryout_second_tab22″]Hier kan je je reeds geschreven artikels terugvinden en bewerken. Gelieve in te loggen...[/tabinner]
[tabinner class=”” id=”cryout_tab154883412840122″]Via onderstaande knop kan je een activiteit aan de agenda toevoegen. [/tabinner]
[tabinner class=”” id=”cryout_tab154883418454922″]Je profiel kan je bewerken door onderaan links in het footer-gedeelte op je profielfoto of gebruikersnaam te klikken. [/tabinner]
[tabinner class=”” id=”cryout_tab154883420937522″]

Deze tips zijn er om te helpen, niet om jou,als schrijver van een artikel, aan bepaalde vormregels te onderwerpen… Laat vooral je creativiteit maar losgehen!

Structuur van een artikel

Een artikel heeft een titel en bestaat uit drie delen: de inleiding, de kern, en het slot:

De titel moet een bondige en pakkende zin zijn die de lezer een goed idee geeft over de inhoud van de tekst.

De inleiding (1 alinea) is er om het interesse van de lezer in het onderwerp op te wekken, en om hem of haar een helder beeld te geven over de verdere inhoud. Je kunt beginnen met een opvallend voorbeeld, een vraag, een nieuwsfeit, enz. Hierna volgt de hoofdgedachte van je tekst. Introduceer je onderwerp vlot en helder – de lezer verwacht geen mysterieroman, maar begrijpelijke informatie. Indien je een betoog houdt om de lezer te overtuigen presenteer je je stelling gewoonlijk in de laatste zin van deze alinea.

De kern (2 of meer alinea’s) is waar je je verhaal vertelt, in een logische volgorde, georganiseerd in alinea’s. Hoe je de tekst organiseert, hangt veelal af van het onderwerp. Er zijn vele manieren om te structureren. Denk aan volgorde van tijd, belang, ruimtelijke ordening, of oorzaak – gevolg, probleem – oplossing, enz. Kies de orde die de lezer het beste
helpt om je verhaal te volgen.

In het slot (1 alinea) kunnen ideeën uit de kern kort samengevat worden. De hoofdgedachte komt terug, vaak in een andere bewoording. Dit is dan de conclusie van je tekst. Indien je een betoog houdt, dien je hier je publiek op te
roepen tot actie. Verwoord de zaken kort en helder – het laatste stuk tekst blijft vaak het beste hangen bij het publiek.

Een foto vinden/maken die bij je artikel past

Auteursrechten op internet zijn moeilijke materie… Maar hierbij toch enkele zaken waaraan je moet denken:
Probeer steeds foto’s te gebruiken waar geen auteursrechten op rusten. Enkele bronnen hiervoor:

  • https://www.pexels.com : stock-foto’s maar dan zonder auteursrechten en shizzle!  
  • https://commons.wikimedia.org/

Indien je niet zeker bent, zorg er dan in ieder geval voor dat je vermeld waar je de foto hebt gevonden. Bijvoorbeeld: (foto: HLN.be) 


[/tabinner]
[/tabgroup]
[/tabs]