Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Wat er écht gebeurt met uw oude kledij

[html css_xs=”width:100vw;display:block;margin:0px auto 0px 0px;padding:0px;” css=”width:75%;margin-left:auto;margin-right:auto;display:block;padding:0px;”]

Stad Brugge werkt in haar containerparken samen met de n.v. Curitas voor het inzamelen van oude kledij en schoenen.  Op het eerste zicht lijkt de naam Curitas nogal op het woord ‘caritas’ wat in het Latijn naastenliefde of liefdadigheid betekend.  Als we het bedrijf even van wat dichter bij bekijken zien we dat dit (van oorsprong Nederlands) bedrijf toch wel heel erg weinig met naastenliefde heeft te maken maar een puur commercieel bedrijf is met een winstmarge van  271.387 euro  in 2013 voor de Belgische tak. De vennootschap steekt dit ook niet onder stoelen of banken. In de reportage “oude kleren, nieuwe centen” die in het actualiteitenprogramma Koppen op één werd vertoond, verklaarde een woordvoerder van het bedrijf het volgende: “Op de containers staat duidelijk dat we een NV zijn, maar onze naam kan mensen inderdaad wel in de war brengen.”

Maar wat gebeurt er nu effectief met uw oude kledij bij Curitas?
Wanneer de vrachtwagen de container één maal per week komt ledigen, wordt reeds een eerste selectie gemaakt.  Afval wordt verwijderd en de rest van de zakken met kleren en schoenen worden naar een professioneel en high-tech sorteercentrum gebracht.  Hier wordt de tweede selectie gemaakt: Alle kleren die nog bruikbaar zijn worden in twee verschillende categorieën ingedeeld.

Een deel zal worden geëxporteerd naar het buitenland, vooral derde wereldlanden.  Deze worden geïmporteerd door tussenhandelaren.  Aan welke prijzen deze kleren ginds worden verkocht is niet duidelijk.  Dat dit voor werkgelegenheid zorgt in de derde wereld is een feit.
De tweede en beste categorie wordt door Curitas verkocht in één van hun trendy Episode shops in Brussel, Parijs, Kopenhagen, Haarlem, Utrecht en Amsterdam.

De restfractie wordt verwerkt tot nieuwe grondstoffen die verkocht worden in de textielsector of blijft over als restafval.

Er wordt dus grof geld verdiend met uw oude kledij terwijl u misschien denkt dat u mensen helpt door uw oude kledij te doneren.

Wat is het alternatief?
Alternatieven voor ophalingsfirma’s als Curitas zijn er voldoende voor handen.   Zo kan u uw kleren naar de weggeefwinkel brengen. Hier wordt ook bekeken of de kleren nog bruikbaar zijn en volledig gratis terug aangeboden.
U kan uw kledij uiteraard ook kwijt in een container of winkel van Oxfam (of een andere ngo) kwijt.  Deze worden door vrijwilligers gesorteerd en onbruikbare stukken worden verkocht aan een recyclagefirma om nieuwe grondstoffen van te maken.  Hiervan gaat de opbrengst dan wel naar projecten in derde wereldlanden die Oxfam steunt in plaats van in de portemonnee van de aandeelhouders van Curitas.

We contacteerden schepen Philip Pierins (sp.a) die verantwoordelijk is voor de containerparken.  We vroegen meer info over de duur en opbrengst van het contract die afgesloten is met Curitas en of de schepen het zou kunnen overwegen om een alternatief te zoeken.  Tot op heden kregen we geen antwoord op onze vragen.

 

Bronnen en externe links:
http://www.een.be/programmas/koppen/oude-kleren-nieuwe-centen
http://be.kompass.com/c/curitas-nv/be0198269/
http://www.curitas.be/
http://www.incovo.be/
http://www.episode.eu/
http://www.bnb.be/
http://boergroep.nl/[/html]

16 thoughts on “Wat er écht gebeurt met uw oude kledij”

  1. Inderdaad. Televestiaire werd hier geheel per ongeluk buitengelaten. Dus…

   Televestiaire -Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1 (bij woon- en zorgcentrum Minnewater) neemt ook kledij aan en biedt deze tegen een symbolisch tarief aan voor wie het kan gebruiken.

 1. Ik vind hier niets verkeerd aan. Het is net goed dat er ook bedrijven zijn die op een ecologische manier handelen! Of mag business alleen maar negatief zijn?

  Voor mij is dit positieve business: recyclage, hergebruiken, werkgelegenheid in ontwikkelingslanden (dat is idd een feit). Als ik ooit een zaak kan hebben/mijn brood verdienen op een manier die ook nog eens bijdraagt aan de maatschappij en de wereld, graag!

  Het moet natuurlijk wel duidelijk zijn, mensen die hun kleding willen weggeven moeten dit ook kunnen natuurlijk. OCMW neemt dacht ik ook kleding aan.

  Maar dus: proficiat Curitas!

  1. Uiteraard is er niets mis met ondernemen. En zeker niet als dit op een ecologisch verantwoorde en duurzame manier gebeurt. Waar ik wel een probleem mee heb is de misleiding die, al dan niet bewust, door de naamkeuze ‘Curitas’ ontstaat.
   Bedoeling van dit artikel is niet het bedrijf Curitas te schaden maar mensen te informeren. Ik vindt het belangrijk dat iedereen weet wat er gebeurt met hetgeen hij/zij weggeeft en voldoende geïnformeerd wordt hierover, blijkbaar wil de bevoegde schepen hier niet aan meedoen, wat ik dan ook betreur.

 2. Beste,
  Wij zijn een lokaal initiatief uit Rotselaar en al even actief rond die kledingcontainers. Bij ons is er eigenlijk geen reglementering en is Curitas erg agressief in het plaatsen van containers. En uiteraard is er bij ons de erg misleidende boodschap. Geen bezwaar dat wij wat input uit jullie – overigens goed geschreven – artikel halen?
  Dank

  1. uiteraard. Ga uw gang.
   mvg,
   Wouter

   PS: uw reactie werd verplaatst naar het desbetreffende artikel om onze site wat overzichtelijk te houden.

 3. Beste,
  Ik kan alleen maar vast stellen dat dit artikel maar de halve waarheden verteld, aangaande kleding ophaling.
  Hier wordt maar 1 bedrijf in het vizier genomen met name Curitas. De ander bedrijven werken op de zelfde manier.
  Op liefdadigheid kan je geen bedrijf runnen met 20 personeelsleden in dienst en een wagenpark van 10 of meer vrachtwagens + plus alle containers nog eens.
  Voor het plaatsen van containers op containerparken en en ook bij kringloopwinkels worden er openbare aanbestedingen uitgeschreven. Dus alles verloopt wettelijke. Alle containers op openbare plaatsen zijn vergund. En daar moet op toegezien worden dat dit zo blijft.
  Ik zelf heb ook een container gehad op privé terrein.
  De medewerkers van Curitas waren steeds correct en dat kan je niet zeggen van de mensen die hun kleren kwamen deponeren.
  Van restafval van bbq tot grofvuil.( alles wat mensen maar kwijt willen) Ook dit alles wordt opgeladen door de firma en verwerkt. (dit kost ook geld)
  Staat daar even bij stil.
  Voor u uitspraken doet over één of ander bedrijf, onderzoek ook de concurrentie en publiceer dit ook. Zo wordt niet één of ander bedrijf in een slecht daglicht geplaatst met alle gevolgen voor dit bedrijf en zijn medewerkers. Via alle sociale media word dit heel snel verspreid maar staan er niet bij stil.

  1. beste,
   Reden dat ik het in dit artikel enkel over de nv curitas heb is omdat de stad Brugge in de containerparken containers van deze firma heeft staan. Ik, als auteur van het artikel, heb me dus hier op geconcentreerd. Dat er nog andere bedrijven zijn en dat deze waarschijnlijk, net als curitas volledig binnen het wettelijk kader werken staat hier niet ter discussie. Ik vind het gewoon jammer dat er niet gefocust kan worden op vzw’s zoals oxfam, of meer lokaal televestiaire (ik ben ze nu niet vergeten, hé) die er toch ook in slagen om kledij te recycleren of zelfs te upcyclen (ik denk niet dat hier een Nederlands woord voor bestaat). Deze kunnen dan inderdaad niet de hoogste prijs betalen aan de stadsbesturen bij een openbare aanbesteding. Toch denk ik dat een stadsbestuur rekening moet houden met méér dan de financiele winst die men eruit kan halen. Er kan namelijk ook maatschappelijke winst gecreëerd worden door sociale organisaties meer kansen te geven om meer mensen te helpen en zo ook ons leefmilieu. Jammer genoeg vond de schepen het niet nodig om (nog steeds niet) te reageren, ondanks z’n belofte dit wel te doen.
   mvg,
   Wouter

 4. Beste, alle gemeentes, intercommunales en private standplaatshouders krijgen een vergoeding betaald voor deze standplaatsen.
  Curitas heeft in tegenstelling tot andere commerciële bedrijven ook geen foto van een klein negertje op zijn containers hangen om mensen te lokken !!

 5. Als je mensen wil informeren, of kritiek geven op een bedrijf als Curitas dan moet je eerst en vooral zorgen dat je goed geïnformeerd bent, zodat je juiste en correcte info gaat verspreiden ! Curitas is inderdaad een commercieel bedrijf, zoals heel wat andere inzamelaars in België ! Curitas is echter het enige bedrijf die dit openlijk afficheert op zijn containers ! Wij gebruiken geen foto’s van arme kinderen om de mensen naar onze containers te lokken, wat heel wat andere bedrijven wel degelijk doen. Curitas heeft inderdaad meegewerkt aan Koppen op één, omdat wij eigenlijk alleen maar duidelijkheid willen scheppen omtrent het inzamelen en verwerken van textiel, en omdat wij NIETS te verbergen hebben ! By the way, wij waren het enige commerciële bedrijf die wilde meewerken aan het programma !
  Dat Curitas kledij verkoopt in Afrika klopt ook niet ! Curitas is enkel een inzamelaar en levert de kledij af in gespecialiseerde sorteercentra, waar heel wat mensen tewerkgesteld zijn !
  Organisaties als Oxfam zullen wij zeker niet hinderen in hun werking, maar in Vlaanderen wordt op jaarbasis 60.000 ton textiel ingezameld. Dit zijn hoeveelheden die een organisatie als Oxfam NOOIT kan verwerken, en hierdoor kunnen wij perfect naast mekaar werken en blijven bestaan.
  En wat uw alternatieven als “de weggeefwinkel” betreft : deze organisaties kunnen ook prima blijven bestaan en krijgen nu reeds veel meer kledij binnen dan ze kunnen verwerken. Uiteindelijk hergebruiken zij 15 à 20 % van alle goederen die bij hun worden binnengebracht ! De rest wordt door commerciële bedrijven als Curitas aangekocht en naar onze sorteercentra gebracht om verder uit te sorteren. Van alle goederen die wij inzamelen wordt 60 % hergebruikt, 35 % gerecycleerd en slechts 5 % wordt effectief verbrand ! Als je dit gaat vergelijken met de 15 à 20 % waarvan eerder sprake is het maar goed dat er commerciële bedrijven bestaan die op een zeer professionele te werk gaan. Op deze manier wordt onze afvalberg steeds kleiner, zorgt dit voor honderden arbeidsplaatsen in België, zorgt dit ervoor dat honderden mensen in de derde wereld werk hebben, en zijn mensen in derde wereld landen ook in staat om zich te kleden op een degelijke manier binnen hun mogelijkheden.
  En wat het grof geld betreft waarover u het heeft ! Curitas heeft vorig jaar 13.000 ton textiel ingezameld in België. Reken dan maar eens uit hoeveel grof geld we verdienen per kilo textiel dat we ophalen !

  1. geachte hierbij uw antwoord ,

   RESULTATENREKENING
   Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
   Bedrijfsopbrengsten 70/74 5.397.085 5.511.001 Omzet 5.10 70 5.291.250 5.427.243 Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71 Geproduceerde vaste activa 72 Andere bedrijfsopbrengsten 5.10 74 105.834 83.758
   Bedrijfskosten 60/64 4.700.906 4.652.307 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 1.022.619 1.045.268 Aankopen 600/8 1.025.325 968.990 Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609 -2.707 76.279 Diensten en diverse goederen 61 1.846.216 1.843.288 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.10 62 1.454.385 1.429.881 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 323.751 322.943 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 631/4 50.000 Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 5.10 635/7 -6.942 3.257 Andere bedrijfskosten 5.10 640/8 10.877 7.669 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649
   Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 696.179 858.694
   Financiële opbrengsten 75 1.666 969 Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 Opbrengsten uit vlottende activa 751 1.650 664 Andere financiële opbrengsten 5.11 752/9 16 305
   Financiële kosten 5.11 65 17.928 10.372 Kosten van schulden 650 16.641 9.025 Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 651 Andere financiële kosten 652/9 1.288 1.346
   Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-) 9902 679.916 849.292
   Uitzonderlijke opbrengsten 76 Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 760 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten 762 Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 Andere uitzonderlijke opbrengsten 5.11 764/9
   Uitzonderlijke kosten 66 126 4.353 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 126 Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 662 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 Andere uitzonderlijke kosten 5.11 664/8 4.353 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) 669
   Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 679.790 844.939
   Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780
   Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680
   Nr. BE 0447.461.889 VOL 3
   7/36
   Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
   Belastingen op het resultaat (+)/(-) 5.12 67/77 240.362 294.401 Belastingen 670/3 241.247 296.600 Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen 77 885 2.199
   Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 439.428 550.538
   Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789
   Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 67 67
   Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 439.361 550.472
   Nr. BE 0447.461.889 VOL 3
   8/36
   RESULTAATVERWERKING
   Codes Boekjaar Vorig boekjaar
   Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 980.923 1.541.562 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 439.361 550.472 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 541.562 991.090
   Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791 aan de reserves 792
   Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691 aan de wettelijke reserve 6920 aan de overige reserves 6921
   Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 580.923 541.562
   Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794
   Uit te keren winst 694/6 400.000 1.000.000 Vergoeding van het kapitaal 694 400.000 1.000.000

   aub koen devos

 6. Beste Wouter,
  KOMOSIE, Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie, is dergelijke initiatieven uiteraard erg genegen. Als koepel vertegenwoordigen wij o.a. De Kringwinkels. Per jaar zamelen de 120 Kringwinkels in Vlaanderen zo’n 66.000 ton herbuikbare goederen en kledij in, waardoor deze niet op de afvalberg belanden.
  We willen er het publiek alleen nog eens extra op wijzen dat kleding ook een tweede leven kan krijgen in de Kringwinkel, nog voor het als grondstof voor recyclage wordt gebruikt of naar het buitenland geëxporteerd wordt. Dit komt niet enkel het milieu ten goede, maar creëert ook sociale, lokale tewerkstelling voor ruim 5000 mensen die moeilijk werk vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

  Met vriendelijke groeten,
  KOMOSIE vzw – De Kringwinkel

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.