Provincie vernietigt kapvergunning Koolkerkse Steenweg

Goed nieuws voor de bomen in de Koolkerkse Steenweg: De geplande kap van 35 linden en 1 lijsterbes gaat niet door. Stad Brugge wou de bomen laten rooien om zo de heraanleg van de straat en vernieuwing van de riolen makkelijker te laten verlopen en wil in een tweede fase in van de werken (in 2019)nog eens 76 bomen omhakken. Maar dat was zonder de Brugse bomen-activist Ivan De Clerck en vzw Groen gerekend: Die vochten de kapvergunning met succes aan bij het provinciebestuur. Schepen van openbare werken Philip Pierins (SP.A) is ‘not amused’. De riolering en nutsvoorzieningen in de Koolkerkse Steenweg dienen dringend vervangen te worden. Met oog op deze werken diende de stedelijke groendienst in augustus 2017 een aanvraag in om hiervoor de 36 bomen te rooien. Deze werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen onder voorwaarde van de heraanplant van 24 nieuwe bomen.  Tegen deze … Verder lezen…