brugsalternatiefforum.be
Nog 10 dagen om uw bezwaren tegen het GRUP te formuleren

Nog 10 dagen om uw bezwaren tegen het GRUP te formuleren

Een tijd terug berichtten we op deze website over het GRUP  en de  bezwaren van Groen met betrekking tot een aantal deelgebieden die erin zijn opgenomen. Belangrijk is dat dit GRUP een ontwerp is en voorwerp van een openbaar onderzoek. Alle inwoners kunnen bezwaren indienen tegen bepaalde bepalingen die erin zijn opgenomen. Dit is natuurlijk van belang voor mensen die direct getroffen kunnen worden door onteigening of verontrust zijn voor nieuwe verkeerschaos in

stadsbestuur lanceert platform voor burgerinitiatief

De stad Brugge komt met een toch opmerkelijk initiatief op de proppen:  “De toekomst van Brugge”.  Dit participatieproject wil burgers, verenigingen, buurten, bedrijven, scholen,… verenigen om nieuwe initiatieven op poten te zetten en zo samen de stad van morgen te maken. Op een ware toekomstdag op 15 september in het concertgebouw wordt het project verder voorgesteld.  Opgelet, inschrijven hiervoor is verplicht en kan je doen op de website www.detoekomstvanbrugge.be

Reeds