Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Campagne werpt vruchten af: Warrelnetten worden verboden

In april van dit jaar kon je op deze site nog lezen (lees artikel hier) over de toen pas gestarte campagne warrelniet.  Deze campagne werpt nu zijn vruchten af.  Vlaams minister van natuur en landbouw Joke Schauvliege (CD&V) ontving vandaag Tom Waes  en de mensen van de warrel-niet campagne op haar kabinet.  Tom Waes is reeds enkele jaren de peter van Sea Shepherd België die met Natuurpunt en Blueshark de campagne opstartten. Samen herinnerden zij de minister aan het feit dat de Europese unie al 13 jaar lang van z’n lidstaten eist dat ze het gebruik van niet-selectieve netten verbieden.    Tot op heden werd in België hier geen gevolg aan gegeven.  Daar brengt de minister nu verandering in.  Nog voor het voorjaar van 2015 zal er een Vlaams verbod op het gebruik van warrelnetten komen.  De warrel-niet coalitie wees er verder nog op dat het verbod zal moeten gehandhaafd worden door middel van controle’s. Ieder jaar sterven tientallen bruinvissen in deze warrelnetten.  Ze raken verstrikt en verdrinken.  Met dit verbod komen we alweer een stap dichter bij een betere bescherming van het leven in de noordzee.

Read more

nieuwe campagne tegen het gebruik van warrelnetten

Donderdag a.s. vindt in Nieuwpoort de Strandhappening van de campagne’ Warrel nIet‘ plaats.  Natuurpunt, Sea Shepherd Belgium, Sea First België en BlueShark slaan de handen in elkaar voor deze campagne die het verbieden van de zogenaamde warrelnetten nastreeft. Warrelnetten zijn lange opstaande netten waar vissen gemakkelijk in verward geraken.   Hierdoor zijn ze zeer gegeerd bij de sportvisser. Volgens de habitatrichtlijn van de Europese unie zou België het recreatief gebruik van kieuw- en warrelnetten moeten verbieden wegens de herhaalde bijvangst van beschermde zeezoogdieren zoals bruinvissen.

Read more