Stad Brugge schaart zich achter de Statiegeldalliantie, een drukkingsgroep die ijvert voor het invoeren van statiegeld op blikken en plastic flessen.  De stad voegt zich bij meer dan 200 andere steden en gemeenten, middenveldsorganisaties, burgerinitiatieven en bedrijven die vragen dat de gewestregeringen dit jaar nog het statiegeldsysteem invoeren.

“De stad Brugge ruimt dagelijks honderden blikjes en plastic flesjes in haar historische binnenstad, uit de Brugse reitjes, op speelpleinen, in parken, op pleinen, op het Zeebrugse strand, … De strijd tegen zwerfvuil lukt niet met enkel een lokaal en uitgebreid zwerfvuilplan, maar vraagt ook een sterker Vlaams beleid rond zwerfvuil waarin een statiegeldsysteem voor verpakkingen die zwerfvuil veroorzaken een plaats moet krijgen.”

Statiegeld zou volgens de alliantie zorgen voor een betere bescherming van het milieu en een beter hergebruik van materialen. Bovendien zou het een grote positieve impact hebben op  de hoeveelheid zwerfafval.
Cijfers
van OVAM,de openbare afvalstoffenmaatschappij, tonen aan dat het opruimen van zwerfvuil meer dan 155 miljoen euro per jaar kost. Omgerekend 15,10 euro per inwoner per jaar. Zo’n  40 procent van dit afval bestaat uit drankverpakkingen. De steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opruimen van het zwerfafval. Een invoering van statiegeld zou dus ook de gemeentekassen ten goede komen…

De druk op de Vlaamse regering(en andere gewestregeringen) om statiegeld op drankverpakkingen in te voeren wordt steeds groter. In het Vlaams regeerakkoord staat dat de Vlaamse regering zou laten onderzoeken of er statiegeld op drankverpakkingen zou kunnen komen. Minister Joke Schauvliege (CD&V), die bevoegd is voor Leefmilieu, liet in 2015 al verschillende mogelijke scenario’s onderzoeken. Het scenario waarbij 25 cent statiegeld per blikje of pet-fles wordt gevraagd bleek toen het best implementeerbaar. De minister liet reeds verstaan in 2018 knopen door te hakken in dit dossier.

Related Posts

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.