Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Opinie: Tine Devroye werpt haar lichtje op het voorbije bestuursakkoord

De bestuursperiode voor Burgemeester en schepenen zit er bijna op. Activiste en natuurgids Tine Devroye las de doorlichting van het Brugse bestuursakkoord in Het Laatste Nieuws van 6 oktober waarbij ze graag op enkele punten “haar led-lampje wil werpen”.

Nr 3 : nieuw mobiliteitsplan: neen, het was geen groot mobiliteitsplan maar er is wel een parkeerplan gerealiseerd waarbij het inderdaad duurder is om te parkeren ,zeker bovengronds , maar voor inwoners stad toch gratis (geworden). Ondergrondse parkings draaien op volle toeren zegt dit artikel. Ergens anders las ik het tegendeel: dat vele ondergrondse parkings toch veelal leeg(zie bv parking Pandreitje) staan (zie reactie met onderzoek van gemeenteraadslid Sammy (toen Groen) en op suggestie dat dit kon opgevuld worden met gratis plaatsen voor bewoners werd negatief gereageerd door burgemeester.

Nr 4: gratis fietsstalling aan Markt, aan st amandsstraat(ondergronds):
Het Laatste Nieuws schrijft dat het probleem van de vele gestalde fietsen op de Markt nu opgelost is. “Parking wordt goed en vlot gebruikt.” Ikzelf zie de realiteit wel anders: ik zie nog evenveel fietsen OP de markt staan. Reden? De in/uitgang zou via de Markt zelf moeten kunnen te bereiken zijn en niet via de verder gelegen straat. Gemiste kans, maar nog steeds goed te maken, door beter stadsbestuur? Er zou ook Onder de markt een grote fietsenparking kunnen komen? Maar ja, we blijven dromen…

Nr 6 : Triënale moderne kunst
Of dit een succes is, is zeer subjectief natuurlijk want kunst is subjectief. Het waren toch gewoon bouwwerken in open lucht, bruggen met wat fantasie, houten hutten op het water.. Natuurlijk was het wel een succes als je het als vluchtige attractie voor veel volk aanschouwt. Ikzelf vond sommige zaken wel leuk en mooi, maar het is maar een tijdelijke ‘pop-up’ show natuurlijk. Een blijvend mooi modern museum met wisselende tentoonstellingen zoals in andere grote steden zou zeker nog meer waardevol zijn.

Nr 10: klimaatplan rond energie-bewust wonen en bouwen
Plannen zijn er hier al meer dan voldoende denk ik, daar kan men voorlopig misschien alle putten in de wegen al mee vullen? Zie ook het beloftevol ondertekende klimaat-convenant . Het zijn beloftes, niet meer dan dat. Liever zie ik echte DADEN. Zoals men nu in Gent een stevige doorlichting zal doen naar de leefbaarheid van de sociale woningen, zo zou dit ook in Brugge moeten gebeuren, zeker ook bij de ‘gewone huurhuizen, want ik weet uit eigen ervaring dat er nog zeer slechte toestanden zijn, ja ook hier in Brugge. Als er niet echt wetten , verplichtingen zijn qua bouwen zoals isolatie blijven plannen dode letter, en bovenal in praktijk brengen door jaarlijkse controles, inspecties natuurlijk.
Dat burgemeester als antwoord geeft op de slechte luchtkwaliteit (zie curieuzeneuzen) dat er niet meer kan gedaan worden dan parkeerplan van vorig jaar , is niet echt progressief te noemen toch?

Nr11: kilometeraanduidingen aan vesten. Wie zat daarop te wachten? Vele mensen vinden het alweer kinderachtige ‘bord-vervuiling: tel maar eens alle borden die overal staan: info, verkeer.. Liever zag ik(en vele anderen) de wegbedekking beter op de vesten: nu met regenweer veel plassen en opspattende steentjes die echt niet goed zijn voor fietsen.

Nr 12: zwemmen in de reien:
Wel leuk ja, maar liefst niet in de dodelijke blauwe algen, wat ook een gevolg is van de opwarming en waarvoor een veel steviger beleid zou moeten komen. En waardoor onderandere deze zomer toch een familie zwanen van zes jongen met liefdevolle ouders is gestorven, en de vele Brugse zwanen op het droge moesten staan. Hulp kwam ondanks mijn (en anderen) aanwijzingen toch te laat.

SLECHTE PUNTEN:
Ja, randparkings moeten zeker beter ontsloten kunnen worden. Zie parking Steenbrugge. Maar ik denk dat men daarop wacht tot er ook een nieuwe brug zal komen die gemaakt (en betaald) wordt door de Vlaamse overheid. Zal er dan naar ik vurig hoop ook een mooie nieuwe randparking komen die echt nodig is ? Zie maar alle vrachtwagens die er staan. De parking wordt echt wel benut , met meestal plus dertig wagens, ondanks de slechte ontsluiting. Het huidig bestuur ligt hier niet van wakker en wil liever van mooie natuur een vervuilende parking maken aan de Katelijnepoort.

VERGETEN PUNT: Brugge scoort ondermaats voor ‘natuur dichtbij’. Ook graag wat meer natuur-gevoeligheid bij bestuurders die meer spreken over onkruid dan over mooie planten en wat natuur voor goeds levert als luchtzuiveraars, gezondheid, wandelgelegenheid.. Ook veel klachten over te harde, teveel snoei ook snoei buiten de verplichte tijdslimiet. Een rijtje bomen hier en daar dat noemt men voldoende groen, in natuur is men totaal niet geïnteresseerd.
Punt vier: hybride bussen van de Lijn PLUS de Stad die ook ‘ inspanning ‘doet: kleine ‘dus duurzame, geen straten openbrekende’ busjes die twee kilometer rondrijden en die wel rijden op.. ja Vuile diesel.. Is dus hier een verhaal van hetzelfde aantal grote Lijnbussen PLUS andere diesel- bussen, i.p.v. minder en kleinere elektrische bussen… Is dus zeker geen goede duurzame mobiliteit, integendeel. Maar ja, wie merkt dat op?

7: inspraak :
Is er concreet helemaal niet. Wel een website met ‘toekomst van Brugge: waar iedereen gratis zijn/haar ideeën mag op posten, en waar stad dan naar genoegen in kan grabbelen. Dat noemt men ‘Maak Brugge Mee.’ De brave bruggeling mag blij zijn met zijn nieuwe ‘huis ; het administratiegebouw aan het station en braaf een nummerke trekken, terwijl de grote Bazen op hun gemak in het stadhuis zetelen.
Nee, er moet dus wel nog het één en ander verbeteren vooraleer Brugge een bruisende levende en leefbare stad met terug fiere Bruggelingen, waar het op alle vlakken goed wonen en werken is, en ook genoeg kwaliteitsaanbod, te beleven voor de iedereen, ook de vele toeristen.

 

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.