brugsalternatiefforum.be

Opinie: Natuurlijk was er met de Lappersfronters geen compromis te sluiten…

Het is ondertussen reeds vele jaren geleden maar de strijd rond het Lappersfortbos lijkt nog steeds de gemoederen te beroeren. Genoeg toch dat Focus-wtv er een reportage (zie onderaan de pagina) aan wijdt in de reeks “Terug Van Weggeweest”.  Hierin trekt reportagemaker Luc Dufourmont samen met Luc Vanneste van het Groene Gordel Front (GGF) en toenmalig burgemeester Patrick Moenaert naar wat over blijft van het bos dat nog steeds symbool staat voor alle zonevreemde bossen in België.

Van de toenmalige bosbezetters bleek niemand bereid om mee te werken aan deze reportage. Spijtig, want ik vraag me af of de voormalige burgervader een ex-activist ook in het gezicht zou hebben zwart gemaakt zoals hij in dit gesprek deed…  “Met die mensen was geen gesprek aan te knopen” klinkt het al snel, waarop Moenaert beschuldigend vervolgd met een verhaal over doodsbedreigingen. Zegt hij nu werkelijk dat hij de activisten hiervan verdenkt? Moet wel, uit welingelichte bron weet ik dat minstens één activist verdacht werd…  Verdachtmakingen die natuurlijk niet hard konden worden gemaakt. Makkelijk om 16 jaar na datum toch maar weer eens een poging te doen om dit in de Lappersfronters hun schoenen te schuiven terwijl de bedreigingen evengoed het werk konden zijn van een halve gare die van z’n leven nog niet van het Lappersfortbos had gehoord.

Hadden de bezetters voelen aankomen dat het beoogde gezellige kampvuur-momentje in het bos met de heer Moenaert waarschijnlijk op iets anders ging uitdraaien, en weigerden ze daarom mee te werken aan de reportage?  Wie zal het zeggen? In ieder geval ging de verbitterde ex-burgemeester lustig door met het beschuldigende vingertje: de ludiek bedoelde actie waarbij een spandoek waarop een weg was geschilderd over het dak van het huis van de burgemeester ging worden gespannen wordt ook als bedreigend afgedaan, nog wat beschuldigingen van vandalisme en de term werkschuw tuig valt nog net niet.
Luc Vanneste van het GGF probeert het ergens nog een beetje recht te trekken maar het kwaad is geschied en de teneur van de reportage verandert niet. Nochtans kon er evengoed worden gefocust op het resultaat van de actie: Een groot deel van het Lappersfortbos is nu een beschermd stadsbos waar fauna en flora welig tieren.  Een pluim die best niet mis staat op de hoed van de bezetters en het GGF. Want zonder hun acties was ook het moerasgebied nu omgetoverd tot een betonnen vlakte, en de vaartdijkstraat een snelweg richting ringweg.

Moenaert hekelt dat de Lappersforters niet open stonden voor compromis. Blijkbaar heeft de man het 16 jaar na datum nog steeds niet begrepen: Iedereen die de acties in die tijd heeft gevolgd weet dat de activisten vanaf dag één héél duidelijk hebben gemaakt dat een compromis niet wenselijk was! “No compromise in the defense of our earth!” was het motto. Radicaal?  Ja.  Maar is de roofbouw op onze planeet en het betonneren van steeds meer open ruimte dan niet nog radicaler?  Hebben de Lappersforters fouten gemaakt? De grenzen van wat wettelijk is opgezocht? Zéér zeker.  Maar zou jij géén kleine overtreding begaan om een grote misdaad te stoppen? Indien de actiegroep Lappersfront zou zijn ingegaan op een voorstel tot compromis dan waren zij ingegaan tegen het grondbeginsel van hun actiegroep: de volledige vrijwaring van het Lappersfortbos. Er was dus géén enkele ruimte voor onderhandelingen. En dat was een zéér bewuste strategie.

Wat ik me herinner uit de tijd van het Lappersfort is dat de activisten een grote vastberaden groep vormden die bestond uit mensen van verschillend pluimage. Ook binnen het Lappersfront waren dus discussies en meningsverschillen over de te volgen strategieën. Maar ook al waren actiemiddelen niet altijd even braaf, over één iets bestond steeds consensus: Er wordt geen geweld gebruikt tegenover mensen, wat niet kon gezegd worden van de manier waarop de politie vaak te werk ging bij verschillende acties en de ontruimingen die er zijn geweest.

Er wordt steeds betreurd dat jongeren te materialistisch zijn, dat ze geen idealen meer hebben, geen maatschappelijk engagement,… Spijtig genoeg was deze reportage geen reclamefilmpje voor méér engagement, integendeel. En dat is zeer jammer.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.