Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Opinie: “Hopelijk wordt het beleidsplan een pak concreter dan speech burgemeester op de klimaatmars”

Vorige week kwamen 1.500 Bruggelingen op straat om doeltreffende klimaatmaatregelen te eisen. Onze burgemeester, Dirk De fauw (CD&V), sprak de jongeren toe. Buiten een grappige passage over het eten van poesjes, waarmee de burgemeester verwees naar een bord waarop de slogan “eat pussy, not cows” prijkte, excelleerde de speech vooral in vaagheid. Jammer, want als er iets is wat Youth For Climate wil, dan zijn het wel concrete plannen. Op de volgende gemeenteraad (dinsdag 26/3) zal het stadsbestuur haar beleidsplan voorstellen. Hopelijk zal dit meer concrete en ambitieuze maatregelen tegen klimaatsverandering bevatten dan de speech van de burgemeester.

De speech begon, zoals het hoort, met het uiten van heel wat blijdschap en bewondering voor het enthousiasme van de jongeren en minder jongeren. Iedereen werd welkom geheten waaronder ook schepenen Minou Esquinet (CD&V, schepen van klimaat en energie, milieubeleid en nog een rits andere bevoegdheden waarvan het wagenpark misschien nog het vernoemen waard is), schepen van jeugd Mathijs Goderis (sp.a), die trouwens ook meewandelde tijdens de betoging met “zijn” jongeren, en schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V). Deze laatste kreeg tijdens de voorbije legislatuur van een aantal milieugroeperingen nog de bijnaam “Franky Beton” omwille van een aantal standpunten inzake projecten waarbij open ruimte of natuur dreigt verloren te gaan. Benieuwd of de nieuwe wind in het stadhuis ook invloed heeft op Franky Beton, euh… Demon.

Concrete plannen in de speech van De fauw: weinig tot geen. Wel heel wat vage engagementen en verwezenlijkingen. De stad zorgt ervoor dat windmolens en zonnepanelen vergund worden, wil de mobiliteit aanpakken door nog meer in te zetten op fietsverkeer en wil het openbaar vervoer vergroenen: weg met de dieselbussen, vooruit met de elektrische bus. Op de voorbije gemeenteraad wist de burgemeester hierover trouwens nog te vertellen dat de neuzen bij de verantwoordelijken van de Lijn West-Vlaanderen hierover in de zelfde richting staan als die van het stadsbestuur. Hopelijk kan dit dan ook echt worden gerealiseerd.
Over diverse plannen, waaronder de realisatie van een nieuwe stadion voor Club Brugge, waarbij heel wat open ruimte de komende jaren dreigt te verdwijnen onder een laag beton, had de burgemeester het niet in deze goed-nieuwsshow.

De burgemeester gaf, aan de hand van de poesjes-eten kwinkslag, even een les over de korte keten, waar stad Brugge in de komende legislatuur ook verder wil op inzetten, om dan te besluiten met de mededeling dat hij zeer blij is dat z’n ploeg samen met hem een ambitieus programma wil uitbouwen en samen met bedrijven, kennisinstellingen, burgers en jongeren werk wil maken van het tegenhouden van de klimaatsverandering.
Dat klinkt hoopvol en veelbelovend. Ik ben geneigd hem het voordeel van de twijfel te geven en ben vooral zeer benieuwd naar het nieuwe beleidsplan. Hopelijk zijn dit geen holle woorden en zal het college van burgemeester en schepenen hun beloftes voor een ambitieus klimaatplan ook waarmaken. Ik denk dat de jongeren van Youth For Climate het al genoeg hebben gezegd: De tijd van mooie praatjes is gedaan, het is tijd om er iets aan te doen! en… “When do we want it? NOW”.

De integrale speech werd woord-voor-woord uitgetypt door Paul Verté, bestuurslid van Groen Brugge, en kan je onderaan lezen.


LETTERLIJK: Speech Burgemeester Dirk De fauw op klimaatmars jongeren – Burg Brugge 20.02.2019

Beste jongeren,
Ik ben bijzonder blij, bijzonder blij dat je op een woensdagnamiddag met zoveel jongeren naar Brugge zijn gekomen, naar de Burg zijn gekomen, waar eigenlijk het centrum van het bestuur van de stad gevestigd is.
En we zijn vooral dankbaar … we zijn vooral dankbaar dat jullie zo enthousiast zijn over een actie rond meer aandacht voor het klimaat. En ik … … en ik doe dit niet alleen als burgemeester, want naast mij staan drie schepenen: Minou Esquenet die schepen van leefmilieu is, Franky Demon die verantwoordelijk is voor milieuvergunningen, en Mathijs Goderis die schepen van de jeugd is. …
Als wij hier zijn willen we eigenlijk zeggen dat het schepencollege van Brugge achter jullie actie staat. … … Wij zijn, wij zijn blij dat jullie opkomen voor bijzonder veel aandacht voor de klimaatproblematiek. Er zijn mensen, er zijn mensen die politieke verantwoordelijkheid dragen in de wereld, die dat allemaal bullshit vinden, die dat allemaal maar gek vinden, die daar niets willen aan doen.
Wij willen dit niet. Wij willen vanuit de stad, samen met jullie, iets doen tegen de opwarming van de aarde. … … Want als wij samen, als wij samen niets doen, dan is het verderfelijk voor di’/deze toekomst. Dan gaat dat over jullie toekomst, dan gaat dat over jullie kinderen, over jullie kleinkinderen, die een andere wereld zullen hebben, en dat kunnen we niet aanvaarden. Het is vijf voor twaalf, maar het is nog niet te laat. We zijn ‘r echt van overtuigd dat we er nog iets samen kunnen aan doen. Samen, dat betekent dat zowel de lokale overheid, de regionale overheid, de nationale overheid, de Europese overheid en de internationale gemeenschap, allen moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen om iets te doen. … …
En dat iets doen, wij proberen het ook op onze manier vanuit het stadsbestuur, soms met kleine dingen, dat gaat over een vergunning van windmolens, dit gaat over een vergunning van zonnepanelen leggen, dit gaat over zoveel kleine dingen, ook over het aanleggen of het bevorderen van het fietsverkeer, een andere manier van zich, van zich verplaatsen in de stad. Wij wensen kleine elektrische busjes in de stad, en geen grote dieselvoertuigen. Wij wensen een andere manier om zich te verplaatsen. …
Wij moeten aan zovele dingen werken, bijvoorbeeld ook aan onze voeding. Onze korte keten, waarbij dat de producent en de consument dicht bij elkaar worden gebracht, is van ongelooflijk belang. Wij moeten daarom niet noodzakelijk poesjes eten, maar we moeten wel kijken of we geen koeien uit Zuid-Amerika eten. Dat is eigenlijk de bedoeling, met de korte keten.
Ik ben bijzonder blij, we zijn, ik ben bijzonder blij samen met mijn collega’s, dat we samen een ambitieus programma willen uitbouwen, waarbij dat we structurele aanpassingen willen doen aan onze manier van leven, maar waar we ook een ambitieus programma willen hebben om te maken dat we op een andere manier met elkaar omgaan. Niet alleen politici, maar ook bedrijven, kennisinstellingen, burgers en jongeren, als we de handen in elkaar slaan, dan ben ik er echt van overtuigd dat we er iets kunnen aan doen, en dat die opwarming van de aarde kan tegen gehouden worden. …

Steden, steden in de wereld zijn voor 70% verantwoordelijk voor de CO²-emissies. Wij moeten dan ook vanuit de steden eerst en vooral werken om te proberen naar een betere wereld te komen, waar we meer aandacht hebben voor ons milieu. Ik … … ik wil jullie allemaal oproepen, enthousiaste jongeren, maar ook leerkrachten, ouders die hier aanwezig zijn, laat ons de handen in elkaar slaan om verder, op eigen … [en ouderen ook al, opa’s en oma’s zegt men hier, die zijn ook aanwezig hé] … maar we willen samen werken, Jullie moeten allemaal lokale klimaatambassadeurs worden, waarbij dat je lokaal koopt, waarbij dat je zich zoveel mogelijk met de fiets verplaatst, en waar we proberen de afvalberg te verkleinen, om zo te komen tot een andere samenleving.
Ik vraag één ding: Blijf vooral enthousiast, blijf principieel handelen zoals je bezig bent. Spreek je buren en vrienden aan en dan, traag, kun je inderdaad een boodschap overbrengen van ‘wij kunnen samen zorgen voor een betere, warmere en mooiere wereld’.
Dankuwel!
7 thoughts on “Opinie: “Hopelijk wordt het beleidsplan een pak concreter dan speech burgemeester op de klimaatmars””

 1. Ja, het was een vage reactie die je kan verwachten van..een Brave Sint-burgemeester-elke advocaat heeft wel zijn eigen Stijl…
  En ja, we moeten de kersverse, maar toch wel zeer ervaren, burgemeester wel nog wat tijd gunnen om plannen te maken, en dan best ook gevolgd door wat goede daden.
  Tweemaal het woordje dankbaar gebruiken wil de gemoederen wat doen bedaren van de jeugdige woede? Laat ons al eens naar de DADEN kijken:
  in de krant van vandaag staat een foto met fiere burgervader en fiere schepen …voor een rode kraan, op wat men nu officieel noemt: de geboorte van’ het Waggel-water’: neen, is niet zoals je zou kunnen vermoeden,de naam van een nieuw bescherm stukje natuur maar van een nieuwe parking aan het StJan ziekenhuis. Nog steeds ruimte aansnijden om er parkings van te maken , neen het stadsbestuur heeft het nog niet echt begrepen, wat ecologisch bewustzijn inhoudt.
  We moesten ‘iets doen , aan het tekort aan parkeerplaatsen, en ‘parkeren is een belangrijk item’. Ja, goed, maar men kan dat ‘iets nog steeds wel op een andere wijze doen. Als burgemeester evenveel energie steekt in het uitwerken van goed openbaar vervoer (bussen), liefst elektrische, als in aanleggen van parkings voor privé-auto’s dan ben ik zeer dankbaar.

  En dan hoor je wel dat men overal pleit voor Ondergrondse parkings.. Tja, de theorie en de praktijk? De geloofwaardigheid? Dit zal een gratis parking worden, voor 180 plaatsen. In feite zou enkel Ondergronds parkeren gratis mogen zijn, en zou men ook beter ELEKTRISCH stimuleren door daar Gratis elektriciteit te laten ‘tanken (opladen). Zo stimuleert men de transitie naar betere energie/mobiliteit.
  Er komen ook aanplantingen voor ‘groene toets’. Hopelijk overleven deze de nog steeds even schadelijke uitlaatgassen van de auto’s? Zie de lange rei: daar staan de bomen om euthanasie te smeken door het vele verkeer met de uitlaatgassen. Mooi is dat zeker niet, mevrouw schepen Mercedes!De lucht zal dan zeker ook wel niet goed zijn voor de gezondheid van de mensen die er wonen?

  Neen, een ecologische/energetische transitie vergt wat meer dan veel Mooie woordjes met modern jargon, maar in PRAKTIJK steeds hetzelfde: weeral een parking aanleggen en dan wat triestige bomen errond, om dit alles wat weg te steken, maar de lucht zal er niet minder vuil op worden, integendeel, maar ja, die is ook onzichtbaar zeker? Maar de zwarte zieke bomen vertellen meer dan al uw mooie woordjes ..
  Het vergt wat meer creativiteit en totaal andere beleidsVISIE: het moet wat ons rest van natuur ; ja zelfs al is het maar’ een droge of natte weide..beschermen, van open ruimte, en niet Meer parkings maar Minder parkings maken, zoals in die stad die een Publieksprijs kreeg voor open Ruimte waarbij van een Parking een echt Park gemaakt werd.
  Dat zie ik in Brugge, met dezelfde oude politieke cultuur, nog steeds niet vlug gebeuren.. Hopelijk blijven de jongeren én anderen van de klimaatmarsen verder gaan, tot alle hoofden wat meer in zelfde ‘Lijn/richting staan..
  groeten, Tine (ook in naam van de natuur die het niet kan zeggen)

 2. Persoonlijk ben ik geneigd om niet tegen die nieuwe parking aan het az sint jan te zijn.
  Qua ligging is dit zeker niet slecht, vlak tussen 2 afritten van de expressweg. Ook qua ontsluiting met het openbaar vervoer is deze parking goed voorzien. Vraag is alleen hoe het verkeer zal lopen tijdens de spitsuren wanneer het al wel eens traag durft te gaan ter hoogte van de 2 kruispunten van de waggelwaterstraat met de lieven bauwensstraat en de post. Deze durven nu al wel eens voor problemen zorgen qua doorstroming.
  Het stuk open terrein waar de parking op was aangelegd werd gebruikt als landbouwgrond. Als ik me niet vergis stond er vorig jaar maïs op. Nu niet bepaald het meest waardevolle biotoop.

  Een randparking moet gratis zijn en liefst zelfs nog gratis ontsloten met het openbaar vervoer. De vraag is alleen of deze parking niet zal misbruikt worden door mensen die op bezoek gaan in het AZ Sint-Jan en zo een parkeerticketje op die parking proberen te vermijden?

 3. dat dit ‘maar een mais veld was, wil niet zeggen dat er dan BEST ‘maar een parking van MAg gemaakt worden,
  Zeer veel natuurreservaten zijn zelfs gemaakt van oude Vuilnisbelten! Tja, dat is een beetje te vergelijken met de indianen, die ook maar op de slechtste Grond nog mogen gaan wonen..
  Het enige waar men nog wat natuur Duldt, zijn oude vuilnisbelten en al waar gras groeit vol zwerfvuil smijten
  Denk maar aan de Warandeputten Oostkamp, Uitkerke (groenwaecke ligt nog steeds deels op vulnisbelt!
  Dus van landbouwgrond kan best waardevolle natuur gemaakt worden, als zelfs van vuilnisbelten , orchideeën -velden gemaakt kunnen worden?

  https://actieflinks.be/2019/02/succesvolle-klimaatmars-in-brugge-toont-potentieel-15-maart/
  hier de reactie van actief Linkse jongeren,
  zal men de volgende mars concreter zijn, met eisen? Zal het meer stadsbestuur Tegenover protestanten zijn? Hier toch interessante reacties te lezen,
  Tine,

 4. Hallo
  Het was inderdaad een heel flauwe reactie van ons gemeentebebestuur.
  Maar Ik vroeg me eigenlijk wel af, wat die lui daar eigenlijk wel deden. Je gaat toch nooit speechen op een betoging, die gericht tegen je eigen beleid…

 5. ‘Leuk wél maar zéér vaag’, deze speech. Een doortastend beleid ivm klimaat is nodig. We kijken uit naar de GR van maart ek. en de voorstelling van het nieuwe beleidsplan.

 6. Positief, er wordt geluisterd en gereageerd. En nu een stap verder, reacties in de goede richting: stop dus met dat nieuwe voetbalstadion, laat dat stuk open ruimte zo blijven. De club-Brugge supporters zijn een minderheid hier in Brugge, de bruggelingen die open ruimte willen houden een meerderheid. Stop er dus mee, het levert geen of niet veel kiezers op en zal weer eens een zoveelste kaalslag zijn, nee, burgemeester, niet voortdoen daarmee, je hebt een marginaal groepje roepers (hooligans) en een zwart-geld-maffia achter jou, niet mij en vele, vele anderen.
  Maak het eens waar, daadwerkelijk,
  Hartelijk en…courage

 7. Ja, een burgemeester met wat humor is niet slecht, de vorige kon daar ook wel wat van.. maar ja, we vragen in eerste plaats GOED BELEID, en geen Cabaretiers toch?
  maar op ernstige wijze ernstige problemen aanpakken is toch wel nog veel beter.

  Vers van de pers is deze: Bibliotheek BIEKORF krijgt Renovatie. IS gebouw van jaar 1986, en is onlangs wel in nieuw kleedje gestoken met nieuw tapijt en(automatische uitleen) inrichting, maar zal nog beter worden.
  Wat ik al vermoedde staat te lezen: gebouw verbruikt zeer veel energie: 106 ton co2 elektr. en 163 ton aardgas! Verouderde verwarming, jazeker en veel te veel wordt er daar gestookt. Zou in feite maar constant 18 graden mogen zijn, en bij sluiting uitzetten /snachts minder natuurlijk.
  Personeel kan zich opwarmen met wat rondlopen en contact nemen met bezoekers, ronddelen warme dranken.. hi..
  Ja, er zal ook wat meer gezelligheid komen hopelijk met integratie van het nu EEnzame harten Café (cultuurcafe) buitengevel zal meer opener worden, polyvalente ruimte erbij.
  . groenere daken: JA laat ze maar Komen, we schreeuwen het van de brugsche daken))
  IS trouwens een spijtig RECORD WAARD:de grootste energieverbruiker van t Stad! Ja, mijn intuïtieve gevoelige teentjes wisten dit al..Buurt zou betrokken worden bij project, Wonderkamer met oude collegetafel van stadhuis die Biekorf Gratis krijgt, dankuwel, Nu nog het verse Ei op den Dis-tafel, met ook graag wat minder luchtvervuiling aan de Stjacobsstraat want staat op Curieuzeneuzen als Rode Neus gemerkt!
  Tine,

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.