Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Opinie: Betonstop wordt betonflop

Het paradepaardje van regering Bourgeois is gebouwd op juridisch drijfzand

De Raad van state maakt opnieuw brandhout van plannen Vlaamse regering: na gesukkel met Bomen-Bos-kaart nu ook Beton-stop -plannen afgevoerd.. Op dus naar volgende Regering, Station waar Beton-stop-trein zal langskomen.. ?

Het gaat over decreten die vorm moeten geven aan strengere wetgeving i.v.m. inname open ruimte’ in Vlaanderen. Die open ruimte is niet zomaar wat levenloze dorre kleigrond in lege lucht maar kan van alles zijn, van landbouwgrond tot waardevolle natuur waar nog veel leven en zelfs zeldzaam leven te bewonderen valt.

De schuldige van dit ‘oponthoud is de kritische Raad van State. De meeste kritiek slaat op de bescherming van kwetsbare bossen. Ja, dit is de tweede versie van de  al afgevoerde veelbesproken en gecontesteerde Boskaart. Dat weet ik ook nog goed want ik heb zelf nog zeer veel moeite in gestoken om vele bosjes in mijn buurt door te spelen aan een nieuwsredactie die zich daar mee bezig hield, ik dacht Apache, ja. Natuurlijk in de naïeve hoop dat ze dan toch uiteindelijk beschermd zouden worden..

‘Het rechtscollege dringt aan op een MER(milieu-effecten-rapport) en hekelt de gebrekkige kwaliteit van het decreet.’ De regeling is te complex en impact niet duidelijk.’ Staat in het advies dat de krant kon bekijken.’ Geen duidelijke heldere wijze, geen logische structuur, overlappingen, lacunes, ja zelfs vergissingen.’

Ik versta niet goed dat men voor een decreet dat onder andere nota bene (kwetsbare) bossen wil beschermen dan een MER zou moeten maken? Welke gevaren voor het milieu schuilen achter het behouden /beschermen van onze natuur? Terwijl men voor het kappen van wilde aangroei,  mini-bosjes van toch soms wel 50 volwassen bomen van metershoog langs spoorwegen, waterwegen, Vlaamse wegen totaal geen vergunning nodig heeft of laat staan MER moet opmaken?

Ik dacht dat dit hele decreet juist bedoeld is/was om ons milieu beter te maken..? Dus dit zou toch zeker  enkel gepaard moeten gaan met Positieve effecten, ja, en die zou men toch zo klaar-helder als een klontje aan het decreet kunnen toegevoegd hebben?

Hopelijk gebruikt het ministerie van Vlaamse wegen nu deze afgedankte boskaart niet om er met alle gemak, zonder enige verplichte vergunning, laat staan bemoeienis van Raad van state, alle laatste wild gegroeide ‘ illegale’ mini-bosjes  mee te rooien ..?? Volgens hun antwoord is dat verantwoorde vernietiging omdat ze een gevaar zijn voor weggebruikers, maar volgens vele buurtbewoners van meerdere plaatsen is het totaal onnodige kap, zelfs met vele foto’s te bewijzen. Ik vind het onbeschaamd dat men bij de wegendienst ministerie dan nog argumenteert dat dit de ‘biodiversiteit ten goede zou komen, terwijl men daar over natuur niets kent.

 En dan hebben we nog het voorbeeld van betere zorg en respect voor ons bomen/struiken-bestand: zie Engeland , waar men als veilige maatregel bij de begroeiing aan de wegen, enkel de overhangende en zeer dichte takken wat besnoeit. Want zeg zelf: is dit nu prioriteit , zulke harde vernietiging van wilde bosjes, in tijden waarin we onze schaarse wilde planten broodnodig hebben in strijd tegen extremer klimaat? Zijn er al zoveel dodelijke ongelukken gebeurd op de wegen met vallende takken, ja zelfs bomen? Ik dacht het niet. Maar iemand die het weet mag altijd de statistieken eens opsturen.

Moest men alles van begroeiing moeten wegdoen dat langs de wegen staat en bij val op de weg zou komen.. hoeveel begroeiing zou er nog staan, hier in Vlaanderen, met ons eerder beruchte record aantal wegen?

De Vlaamse Regering wordt dus met een buis naar huis gestuurd om huiswerk opnieuw te maken…

De regering heeft toch genoeg advocaten in huis om een decreet duidelijk, helder en logisch en zonder fouten op te maken? Jammer voor de nieuwe minister van Omgeving, daar kan hij alvast niet (meer)mee scoren. Eind 2016 kreeg ze nog de kritiek van saaie boekhouder , nu kan de Vlaamse regering aanzien worden als wel zeer onbekwaam toch, in het waarmaken van haar ambities?

Na de bij vele burgers nog niet verteerde faling van bescherming ‘illegale bomen met de bos-kaart die zoveel beloofde, was er ook nog de beloofde kern-energie-uitstap van 2003, die ook dode letter bleef.

Er blijven dus nog steeds de duurzame uitdagingen: dichtslibbende ‘snelwegen (eufemisme voor trage-file-wegen) die niet meer kunnen opgelost worden met alweer een nieuwe snelweg. De slinkende watervoorraden die zeker niet gediend zijn met nog meer gebetonneerde grond, tot het klimaatprobleem dat niet in 1,2,3 uit te leggen is.

Dat  schaars geworden  ‘ongebruikte’ grond niet meer gebruiken voor bouwsels,  één van de belangrijkste maatregelen is tegen de strijd van de klimaatveranderingen, is wel een feit, maar blijkbaar is die logische en eenvoudige gedachte dan in een  concreet decreet omvormen wel zeer moeilijk.

Volgens mij had men al ten eerste niet moeten het woordje ‘Betonstop’ gebruiken, daarmee leg je al een betonblok op heel je betoog en verdere inspanningen tot concreet decreet. Want velen slaan gewoon in paniek, zien het als een zoveelste verbod, en zeker hier in Vlaanderen , wat toch bekent staat als ‘geboren te zijn met baksteen?’ Men had het gewoon: ‘anders bouwen’ kunnen noemen of betere ruimtelijke ordening of in feite alles beter dan dit lelijke woord.

Waarom vroeg men niet eens aan bijvoorbeeld zeer ervaren en deskundige Bouwmeester van Vlaanderen goed advies en begeleiding om die teksten tot goed einde te brengen? Ik versta niet waarom men niet beter kan samenwerken met al onze professioneel zeer bekwame specialisten, die al even gefrustreerd zijn als de ‘gewone burger over hoe onze leiders dit probleem en andere vooral Niet aanpakken.

De ideeën die de regering had dus omzetten in beleid lukt dus niet, neen erger nog… Volgens Louis Tobback (spa)doet regering Bourgeois al dit geklungel zelfs doelbewust!? Want alle decreten i.v.m. ruimtelijke ordening bevatten uithollingen, de inname van ruimte is niet vertraagd maar versneld! Nu kunnen dingen die vroeger zelfs niet mochten. De facto is er dus een versoepeling van het beleid in de Praktijk, in plaats van een gewenste verstrenging.

Groot gezichtsverlies voor deze regering dus, want zie de  Realiteit, die wel zeer ver afstaat van haar ambities: ‘De zes hectaren die per dag werden volgebouwd aan het begin van de legislatuur, moesten verminderen naar vier hectaren en dan naar nul. Vandaag is er een stijging tot zeven hectaren per dag’, zegt Tobback. ‘Alleen grondspeculanten worden hier beter van. En de manier waarop de regering-Bourgeois het heeft aangepakt, doet geloven dat dit zeer doelbewust is.’

Daarom hebben klimaatbetogers gelijk, ook al zijn het niet allemaal maagdelijke vegetariërs die kinderloos zijn vanwege ecologische redenen, nooit een vliegtuig nemen en in plantaardige duurzame schoeisel op hun bakfiets rondtoeren.

Groeten, Tine

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.