Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Onenigheid over voortbestaan Dolfinarium

Gisteren zat Ben Weyts (N-VA) in het Eén-debatprogramma De Zevende Dag. De minister van verkeer en dierenwelzijn kwam er niet alleen over een nieuwe zeesluis voor Zeebrugge praten want ook het decreet waarin het houden van dolfijnen in gevangenschap wordt aan banden gelegd werd er besproken. In Brugge is het laatste Dolfinarium van België gevestigd. Als het aan de minister ligt verdwijnt het dolfinarium op termijn. Hij is voorstander van een uitdoofbeleid. Brugs schepen voor dierenwelzijn Mathijs Goderis (sp.a) zich enkele weken terug al uit voor een uitdoofbeleid naar aanleiding van een valentijnsactie van Boudewijn Seapark waarbij je tegen betaling met dolfijnen op de foto kon. Franky Demon (CD&V), die eveneens in het Brugse schepencollege zetelt, liet gisteren op Facebook weten tegen een sluiting van het dolfinarium te zijn. (edit:) Deze namiddag raakte ook bekend dat Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wil dat het Brugse Dolfinarium blijft.

“Het houden van dolfijnen in gevangenschap heeft geen enkel nut. We laten die dieren kunstjes doen in ruil voor een paar dode vissen” zei Ben Weyts tegen interviewer, en Bruggeling, Xavier Taveirne. “Dolfijnen zijn stressgevoelige en hyperintelligente dieren. Nu worden ze in een bassin gehouden terwijl ze in het echte leven 60 kilometer per dag afleggen en hun natuurlijke habitat 125 vierkante kilometer groot is. Moeten we dat blijven tolereren puur voor ons plezier? Het debat hierover moet zeker gevoerd worden.”

Bij Boudewijn Seapark horen ze het donderen in Keulen. “Eerlijk? Ik was enorm verrast”, verklaart directeur Lars Van den Ham vandaag aan Het Laatste Nieuws. “Ik was gezellig planten aan het kopen toen ik plots telefoon kreeg over het interview. Natuurlijk viel ik uit de lucht. We hebben geen idee waar dit plots vandaan komt.”  Boudewijn Seapark wil de minister uitnodigen om een kijkje te komen nemen in het dolfinarium. Zij blijven erbij dat de dieren er in de beste omstandigheden worden gehouden en verzorgd.

Op maandagnamiddag verscheen, eveneens in Het Laatste Nieuws, een reactie van burgemeester Dirk De fauw:
“Tijdens het opmaken van het beleidsplan werd de huidige werking (van het dolfinarium, nvdr) al besproken. De meerderheid van het schepencollege besliste toen om een uitdoofscenario niet te steunen. De dolfijnen worden op een heel correcte manier behandeld in het Boudewijn Seapark. Ik ken zelf een dierenarts die er werkt en die mensen doen echt wel al het nodige. Die dolfijnen zijn bovendien niet weggeplukt uit een oceaan en zijn opgegroeid in dolfinaria. Ze worden wellicht beter ‘gesoigneerd’ dan in het wild.” 

We zijn dus weer vertrokken voor een welles-nietes spel. Vraag is echter wanneer het nieuwe decreet er komt of de dolfijnenshow zoals ze nu bestaat uberhaupt kan blijven doorgaan. Dieren in gevangenschap mogen dan immers geen onnatuurlijke handelingen meer doen. Optreden in een show met muziek en kunstjes vertonen zijn dan volgens de letter van de wet dus verboden.

Dierenrechtenbeweging Bite Back voert al jaren iedere laatste zondag van de maand actie voor het sluiten van het dolfinarium. Zij vinden dat het dolfinarium onder de wet van de circussen zou moeten vallen. In België is het immers ook verboden om wilde, niet-gedomisticeerde dieren, kunstjes te laten vertonen. Dit mag enkel nog met boerderij- en huisdieren.
Ook volgend weekend staat Bite Back weer aan de ingang van het dolfinarium om te protesteren tegen wat zij een “Dolfijnencircus” noemen. Wie graag z’n stem wil verheffen tegen het dolfinarium kan mee actie voeren. Info over de actie op zondag 31 maart kan je hier terugvinden.

Franky Demon is het duidelijk niet eens met Ben Weyts

7 thoughts on “Onenigheid over voortbestaan Dolfinarium”

 1. TJA, lees het Beleidsplan BRUGGE … en zoek ook maar iets dat een verbetering zou zijn voor onze Brugse dieren… (ter inspiratie: denk aan dierenasiel, kinderboerderij, wilde dieren.. brugse zwanen..: kan ik vele schrijnende voorbeelden van geven van Realiteit) maar tja, Who cares? daarvoor ga ik al TWEE JAAR NAAR Rechtbank! en deze week: duime maar;: weer geen uitstel om te weten of ik al dan nie vervolgd word..? moest zelfs naar Gent, en heb vrijspraak gekregen, tegen zwijgplicht, en dat in ‘democratische stad” tjaaaa

  En de Weyts..?? Pff.. geloofwaardigheid daalt, is gewoon wa iets zeggen, voor verkiezingen ja, ‘denken durven doen: zeker niks voor de dieren, want die gaan toch nie stemmen.. zegt: ‘op termijn’ tjaa, kan nog eve duren dus.. is goe voor de anti-mensen en goe voor de pro-mensen..dus: de Weyts zal weer Stemmekes hale.. op Leed van de stem-loze dolfijnen.. en na verkiezingen..tja… WHO CARES??

  En dit terwijl brugse politici zelfs geen andre politiekers nodig hebben om verkeerd beleid te voeren: want ze doen zelf eigen AFBRAAK NATUUR bijvoorbeeld: zie kAtetlijne-natuur..

  Moest men B¨¨¨hebben in Brugge: met zulke grote fabriek die trams/treinstellen maakt (bombardier): die zouden Super moderne elektrische bussen kunnen maken ipv FAILlIET gaan..
  en tis al de schuld van andre overheden natuurlijk.., al da slecht is, cvp tegen nva.. verleden keer was het sosse tegen nva..

  het enige waar schepen dierenwelzijn over spreekt .. is toevallig iets waar hij zelf Niks kan aan doen natuurlijk..en schuld op minister steken..Tja…. en wat van de knobbelzwanen? verleden jaar zoveel doodgegaan, van stress, slecht water, ja zelfs van honger, zes jonge en de twee ouders.. maar ja, dat mag men niet Openbaar zeggen zeker.. wel over die dolfijntjes die geaaid worden: OOO wat een misdaad!!

  Maar tja, men denkt hier dat men al progressief is , omdat burgers eens geen boete zullen krijgen als ze durven een bloemeke in bakske zetten voor het venstertje..

  Brughe..Slaap Zacht en LEKKER,, en lach er maar nog es mee.. vooral In je spiegel,

 2. Burgemeester Defauw zegt:
  ‘Als ik passeer langs Vlaamse weides valt het pas op in welke slechte omstandigheden sommige paarden, ezels en schapen leven. Dat probleem lijkt me toch net iets belangrijker voor een Minister van Dierenwelzijn.’ De burgemeester van Brugge, Dirk De fauw (CD&V), steunt de dolfijnenshow van Seapark.

  Dit is weer een typische reactie : men probeert de ander ‘te vloeren door te zeggen: dat is toch veel belangrijker, hou u daarmee bezig en niet met dat minder belangrijke..
  Zoals ook dierenactivisten te horen krijgen dat ze zich beter met mensenrechten zouden bezig houden en niet met ‘de beestjes’, wat toch veel minder belangrijker is.
  Dan mijn volgende bemerking: moet een burgemeester daar ook niet mee bezig zijn, met dierenwelzijn? Een burgemeester moet Alle beleid doen, ook dierenwelzijn van eigen stad! Hoeveel keer heeft burgemeester zelf al zaken doorgegeven van slecht verzorgde paarden, ezels, schapen..?? Of in eigen stad dieren zelf geholpen? Wat doet de burgemeester zelf voor al die dieren die hij zo verwaarloosd in de weiden ziet staan?
  Ikzelf weet van een manke ezel ergens in het Brugse.. en heb dit doorgegeven aan inspectie Dierenwelzijn, zoals het moet., het minimum want hier in eigen stad is er geen enkele instantie die zich daarmee bezig houdt.., geen opgeleide politie, geen dierenbescherming. Maar het dier loopt er na maanden na mijn melding nog even slecht bij. Ook aan schepen dierenwelzijn eigen stad (Brugge) meldde ik dit, maar die lachte er gewoon mee en vond dit zeker niet van groot belang, daarvoor moest ik hem zeker niet bellen.
  De burgemeester van Brugge, Dirk De fauw (CD&V), vindt de reactie van minister Weyts enigszins overdreven. ‘Het gaat hier niet over dieren die gevangen zijn in de oceaan. Er is sprake van een kweekprogramma waarbij het Seapark samenwerkt met andere dolfinaria op Europees niveau.
  Je kan jezelf de vraag stellen of een kweekprogramma voor reuzenpanda’s zoals in Pairi Daiza dan ook onverantwoord is.’

  Hier vergelijkt burgemeester ‘kweek dolfijnen met kweek van reuzenpanda’s.
  Is wel een beetje appelen met peren vergelijken. Maar laten we inderdaad eens alles kritisch bekijken.
  Waarom kweekt men reuzenpanda’s?
  Reuzenpanda’s zijn bijna uitgestorven en de Mens vind dat een goede reden om ze dan in gevangenschap te kweken En sommigen worden dan ook terug ‘in vrijheid’ in een reservaat los gelaten. De panda’s moeten ook geen kunstjes opvoeren voor het krijgen van hun eten, bamboestokken. Er is geen enkele show-vertoning mee gemoeid, het zijn ‘dierentuindieren, in tegenstelling met dolfijnen die SHOW-dieren zijn, die op harde muziek moeten allerlei kunstjes vertonen zo enkel dienen om Geld op te brengen voor hun Bazen en trainers en ‘verzorgers.
  Is kweek van dolfijnen verantwoord? Waarom doet men dit?
  Men kweekt dolfijnen in dolfinaria met een ‘Europees kweekprogramma ja’ enkel en alleen om dit soort Circus in stand te kunnen houden! Door dit programma kan men onderzoeken hoe de stamboom van de dieren is, zodat er niet met te dichte verwanten wordt gekweekt. Sperma wordt geïnsemineerd bij het vrouwtje, van natuurlijk gedrag , paring is zelfs geen sprake, in Brugge zien ze zelfs geen zonlicht. En er worden zeker ook dolfijnen gevangen genomen uit de zee, zie elk jaar de bloedige wrede vangst in Japan, en velen worden gebruikt in dolfinaria, wereldwijd.
  Er zijn er Gelukkig nog genoeg in de Zee, gelukkig staan dolfijnen nog niet op de rode lijst van bijna uitgestorven dieren . Dus: kweek is zeker niet nodig voor instandhouding van de soort.

  Burgemeester zegt: ‘De mensen van Seapark zijn enorm bekommerd om het welzijn van die dieren.
  Ja, eens luisteren naar het personeel van Seapark die zeggen hoe goed ze er voor zorgen’ en alles geloven wat ze zeggen is nog steeds iets heel anders dan echt WETEN HOE DE DIEREN ZICH VOELEN, maar ja die kunnen het niet zeggen hé.
  Eens nakijken hoeveel jonge dieren er gestorven zijn bijvoorbeeld geeft ook al een goed zicht op hoe ‘goed de dieren zich aanpassen aan een kleine visbokaal.. Maar ja, onze burgemeester heeft wel belangrijker zaken te doen dan zich met ernstig onderzoek naar het welzijn van de Brugse dolfijnen bezig te houden..

  Volgens Michaël Devoldere, woordvoerder van minister Weyts, past het uitdoofscenario in een groter geheel van normen tegen dieren in gevangenschap. ‘Die wetten doorvoeren is heel technisch werk dat in schijven gebeurt.
  De recentste, waar de minister vorige week groen licht voor gaf, ging over primaten en zeezoogdieren.
  Er is beslist om geen nieuwe normen uit te vaardigen voor dolfinaria om zo niet de boodschap uit te dragen dat je als overheid nog altijd gelooft in dolfinaria of mensen ertoe aanzet om onnodige investeringen te doen.’
  ‘Zaken als randvoorwaarden en termijnen moeten zeker met het park besproken worden.
  Het dolfinarium zal nooit van de ene dag op de andere gesloten worden.
  In het verleden gingen we ook al rond de tafel zitten met de uitbaters van Vlaamse nertsenkwekerijen om samen tot een passend uitdoofbeleid te komen.

  We denken dat de tijd is gekomen om voor dolfijnen hetzelfde te betekenen.’

  Zoals te lezen is de minister toch.. ernstig bezig..? Met strengere maatregelen nu tegen dieren in gevangenschap, nu primaten en zeezoogdieren.
  Er komen geen nieuwe normen i.v.m. dolfinarium. Zodat het Brugse zoals toch moest volgens vroeger besluit , dus toch geen Buitenbad moet maken binnen enkele jaren..?? Want zelfs de grootte van het binnen- bad was veel te klein!

  Komen er ooit ook strengere maatregelen tegen Vogels in gevangenschap? Dan denk ik aan.. laatste BRUGSE TABOE: de knobbelzwanen die er geleewiekt worden en niet meer kunnen vliegen en zo in gevangenschap worden gehouden en zich voortplanten. Zou dit ook ooit kunnen met uitdoofbeleid gestopt worden? Volgens een Amerikaanse filosofe zou Dierenwelzijn pas concreet kunnen worden met de uitspraak: “dieren mogen niet onnodig lijden en moeten een rijk bloeiend , ‘boeiend leven kunnen leiden, volgens eigen instincten dus en eigen natuur in eigen wilde omgeving.’
  Dan hoop ik te lezen:
  We denken dat de tijd is gekomen om voor Knobbelzwanen hetzelfde te betekenen.

  ________________________________________

 3. Zo, ik denk dat de ‘kogel hoe dan ook door de Kerk geschoten is, ‘ want ik lees in LAatste nieuws van vandaag dat er beslist is geen normen meer uit te schrijven ivm huis/of beter: viskomvesten.. van Dolfijnen. In Koninklijk besluit van vorige week..

  Al wat burgemeester en F.DEmon en ..onze afwezige schepen dierenwelzijn?? zeggen ten Spijt. Het enige dat ze met hun woorden nog verraden is hun totale Gebrek aan kennis en nog erger: empathie voor dieren, of het nu dolfijnen zijn of andere, want in hun eigenste beleidsplan Brugge staat er geen Woord over..

  Wat staat nog in het Laatste Nieuws? Degelijk interview met bioloog, schrijver Midas Dekkers. Die kan alvast geen teveel aan vals sentiment aangewreven worden als het over de relatie mens/dier gaat: zie zijn boeken. Met veel humor bekijkt hij alles , .. ook de Mens er Tussen, als dier tussen de andere dieren.
  Maar met wat begint de journalist?
  Met : laten we dolfijnen vrij als andere BEESTJES achter tralie moeten blijven?

  Tja, nu we van Darwin weten dat we ook ‘maar dieren zijn en van apen komen, kunnen we toch nog steeds zeggen: dat zijn de beestjes daar, en wij zijn de ‘vrije’ mensen die over al die beestjes mogen beslissen
  Jaaa..dat zou echt nie eerlijk zijn hé., dolfijntjes vrij en andre opgesloten nog?. en we zijn zo graag zo eerlijk… misschien moeten we Alle dieren gewoon achter slot en grendel steken dan..? Ook uw geliefde Poedeltje? Tja, de dieren maken het ons ook niet makkelijk, met al hun soorten, hun verschillend gedrag.. ‘gebruik door de Mens vooral.. en eigen Onmacht om voor eigen rechten; leven op te komen..

  Dolfijnen staan als eerste op ZWARTE LIJST zegt Weyts, maar hij wil soort per soort bekijken.
  Een dolfijn heeft zijn uiterlijk en gedrag ook niet mee: zijn mond tekent altijd een glimlach en hij springt ‘vrolijk in het rond en hij kan vele kunstjes leren die kinderen graag bekijken. Toch is dit schone schijn zegt Midas; want de dieren voelen zich pas thuis in een Grote groep en leggen lange afstanden af. (dat kan ook van olifanten gezegd worden..) Ze horen zeker niet thuis in een klein badje; waar men ze wel moet bezig houden met kunstjes enz..anders gaan ze dood van verveling..zoals menig dier in gevangenschap: zie zelfs papegaaien, kakariki’s..

  Volgens Midas hebben ze dolfijnen opgesloten omdat men de dolfijnen-taal wilde leren, de ‘kliktaal dus. Dat is dus de speciale echolocatie die de dieren gebruiken. Het concept van ‘wereldvrede’, omdat mensen dachten dat dolfijnen nooit ruzie maken, wat ook weer NIet het geval is, mannetjes vechten zoals bij zovele soorten om een eigen groep te krijgen met vrouwtjes. Het zijn zeker geen tuimelende engeltjes want ze kunnen zelfs mensen aanvallen en verkrachten.
  Nu, na deze nuchtere ervaring blijft enkel er alleen een WaterCIRCUS over, ook al staan er zoveel ‘educatieve zaken rond gebouwd ter Informatie, dit laatste kan best ook ZONDER levende dieren.

  Zijn de dieren er niet ongelukkig..? dat zouden we moeten vragen aan hen natuurlijk.. maar beste bewijs is : of ze goed voortplanten. Midas zegt dat ze daarvoor zelfs dieren per vrachtwagens aanslepen! TJAA, volgens mijn goede informatie denk ik toch dat dit gewoon zoals bij renpaarden, door inseminatie gebeurt, zoals men ook al op filmpjes kon zien trouwens, in bv. Harderwijk.

  (die ook trouwens in netwerk staat met Boudewijnpark)

  Ze planten zich dus voort.. tegen eigen instinct en vrijheid in dus, en velen overleven de eerste tijd niet. Ik was verwonderd te lezen dat burgemeester zover denkt met kritische vraag of ook panda’s nog gekweekt mochten worden, terwijl hij in eigen stad bitter weinig aandacht heeft voor dierenleed!

  Zeker zijn er verschillen en zijn er dieren die best op hun gemak zijn in een dierentuin zoals een reuzenschildpad, met wat ruimte en lekker eten is hij content. Dierentuinen hadden een wetenschappelijke functie vroeger, maar men kan zeker nog veel beter de dieren in het wild onderzoeken toch? Je hebt ook boerderijdieren, die je gerust op een boerderij kan houden, maar ook best met meer ruimte dan een krappe stal: zie de varkens op kinderboerderij Brugge Zeven Torentjes. Ook konijnen hebben liever wat meer ruimte dan een kooi waar ze met moeite enkele stapjes kunnen zetten.. Zeker op een kinderboerderij : mag DIERENWELZIJN IETS MEER ZIJN??

  Afgedankte olifanten, tijgers.. uit circussen kan je wel houden in een goede dierentuin. Zo zegt Midas Dekkers het, en hopelijk stuurt hij zijn tekst ook naar eigen Land, NEderland, eigen Ministers die daar dan ook Werk kunnen maken met het uitdoofbeleid , de stop van Dolfinarium Harderwijk bijvoorbeeld?

  (ik draag mijn tekst op aan Andreas Morlok, die in 2016 een hele tocht maakte in Europa voor sluiting dolfinaria, en war ik nog samen mee in Brugge stond actie te voeren.

  Tine,

 4. Hier nog een ‘leuke ‘ gevonden.. Laatste nieuws 26 maart
  “Tijdens opmaak beleidsplan werd de werking van het dolfinarium al besproken. Meerderheid schepenen is niet voor stopzetting..”

  Tja.. hier kan je al ruiken hoe groot het gehalte aan dierenwelzijn wel is in dat bestuur, zeker?

  En hoeveel groter hun hartje is opdat de stad nog maar wat meer volk zou aantrekken, Brugge, Seapark, trekpleister voor Vertier en Vermaak, als dit nu met gevangen wilde dieren is of niet, maakt niet uit.

  Dan wil burgemeester er een Warme stad van maken..
  tja, met gratis geven van bier en friete zal het voor mij niet helpen hoor,
  ik ben wat beters gewend,
  maar ja, als ik al mn geld aan rechtbanken moet geven omdat ik vervolgd word omdat ik de waarheid zeg zoals dat men in dierenasiel dieren onverdoofd afslacht en dit euthanasie noemt.. zal ik maar moeten beginne bedelen zeker..? en al blij zijn met water en brood,
  voor de brugse advocaten heb ik al zeker geen geld, en ze zouden me nog rappen in mn graf steken,

  Er worden bussen ingelegd voor dit leuke uitstapje, één uurtje plezier met de kindjes, een leven lang opsluiting voor de dieren, who cares..

  Burgemeester? tja, kan het goed zeggen hé, hij is dan ook advocaat, het belang van de dieren staat voorop zegt hij. >We willen veel doen voor dierenwelzijn MAAR DIT DUS NIET!

  EUHHHHHHHHHHHHHHHHHH…. en wat is dat dan wel –dan wel, dat veeeel??? Daarover staat ook al NIKS te lezen in dat zo goe besproken beleidsplan hoor.. tja, Defauw , kan er ook niet aan doen dat dat rijmt op..

 5. Dit schreven mijn vrienden-mede-activisten, vanuit FREIBURG
  Hallo Tine,

  Danke dir für dein immer laufendes Engagement. Am Ende werden wir für die Delfine gewinnen.

  Viel Erfolg!

  Andreas und Rebecca

  ——————————

  ProWal

  Projekt Walschutzaktionen gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
  Meeressäuger-Umweltschutzgesellschaft

 6. Niet elke dag is er een editoriaal betreffende dierenwelzijn, en dan nog door zeer welbespraakte Jan Segers. Af en toe staat er gewoon een kritiekloze, onbeschaamde reclame voor het dolfinarium, waar een lachend kind bijvoorbeeld op foto staat met ‘lachende dolfijn’.

  16 op 20 kreeg Weyts van Gaia, met Michel Vandenbosch die de nog steeds stuwende motor is achter de gordijnen, met aanpakken van de ergste zaken als de nertsenkwekerijen als eerste, maar dat zal burgemeester Defauw al zeker wel Niet weten.
  Van blokstaart bij de biggen, verbod onverdoofd slachten, waar religieuzen nog steeds tegen aan het vechten zijn trouwens, strengere maatregelen voor het kweken van honden,de positieve lijst van thuis te houden reptielen, Weyts draaide er zijn hand niet voor om.

  Ja, er zijn nog steeds vele gebreken, de onmondige, onmachtige dieren moeten nog steeds geholpen worden door de sterkere mensen, net zoals kinderen en andere kwetsbaren. Zo meet men de beschavingsgraad van een ‘samenleving: hoe ze ZORGT voor de zwaksten.

  Hoe sluit Jan dit af? Hij zegt: in NEderland is er een aparte partij zelfs voor De Dieren. Hier niet. Dierenwelzijn moet een vanzelfsprekend deel zijn van elke regering, en niet Ondergeschikt aan andere als economie enz.. Zoals natuur niet ondergeschikt moet zijn aan landbouw..? Tja, daar nijpen nog vele schoentjes.

  Kijk naar Brugge: daar kijkt het bestuur nog steeds meer naar de hoeveelheid bussen met toeristen die naar Sea park afzakken om er passief zich wat te vermaken met circusdieren, wat duidt op Succes en welvaart.. dan dat men let op de Kwaliteit en de zorg voor mens en..Dier..
  “Ongeacht politieke kleur en rest van het programma ” zegt Jan,
  Dit Zou toch ook IN ELKE STAD MOETEN KUNNEN? Dat dierenwelzijn voorgoed in het beleid ‘gebakken zit?? Tja, voor Brugge, meerderheid brugs bestuur met burgemeester voorop, is het water genaamd ‘goed zijn voor de dieren’ nog steeds te diep .. Nochtans zijn hier genoeg dieren, en zeker ook nog zeer veel teveel aan dierenleed.. en niet te vergeten ook mensen die mee lijden met die dieren en er zelfs zelf direct leed van ondervinden. En nergens terecht kunnen met vragen en vooral met echte hulp!

 7. Minister Weyts gooit eens een visje uit.. in de nogal modderige en totaal verwaarloosde Poel van het Brugse ‘dierenwelzijn.’, waar dierenwelzijn nog GEboren moet worden, want er is (nog geen dierenpolitie , laat staan deftige instantie Dierenbescherming.
  ex-helpers van het dierenasiel die terechte kritiek hebben, moeten zich verantwoorden voor de strafrechter.. sommige krijgen zelfs zwijgplicht..burgerlijke zaak met massas schadevergoeding eis.. Arm Brugge..
  .
  Of was het eerder een stok in het hoenderhok?.. (nu lees ik dat Stefan ook deze woorden gebruikt)
  Minister wil debat openen, en is er in geslaagd , hoe dan ook. Ik lees van alles in allerlei Media, van bekende biologen, dierenactivisten, pro’s en contra’s. Belangrijkste is weten dat de dieren zelf Onmondig zijn en het dus zelf niet kunnen zeggen.
  En zoals meestal met dieren zijn het dezen die er weinig tot geen kennis van hebben.. die oordelen en mogen spreken in de krant, zeker de zeer conservatieve krant als zijnde Brugs Handelsblad..
  Wat zegt Stefan Vankerkhoven: 29 maart 2019
  ‘alle rede lijkt zoek’. Tja, beter ware geweest: HELP! SOS ons laatste taboe: ons laatste dolfinarium van België moet toe!
  Stefan gooit zich direct op de ‘man zelf, Weyts, terwijl Stefan als goede journalist en groot voetballiefhebber toch beter zou moeten weten , dat men meer fair moet zijn en op de bal moet spelen, maar ja, als je niks ken van dolfijnen zelf, dan speel je maar op de man zeker.. , de dolfijnen zullen alvast geen dagvaarding sturen wegens laster of zo..
  ‘blinde kippen die zich naar het slachthuis laten voeren’ Owee, wat een grove vergelijking!
  Tja, de minister heeft de Macht, zo is dat, zoals ook op vele vlakken het stadsbestuur de Macht heeft over vele zaken , en de Brugse burger maar te slikken heeft.. en zelfs niet ingelicht wordt over belangrijke zaken.
  Verder : over ‘schieten op de foute vijand’ ook al geen zachtaardige termen..
  Goed dat Janos ter sprake komt, ja, weeral het bewijs hoe conservatief ons stadsbestuur is als ze lachen met iemand die het vlees eten kritisch bekijkt. Dus, men mag het dolfinarium toch OOK wel eens kritisch bekijken, zie maar in Frankrijk: ook al uitdoofbeleid!
  Waarom de dierentuin niet aanpakken? Wel, Stefan, omdat dus nu de zeezoogdieren aan bod komen, de anderen komen ook nog .. een beetje geduld. En reuzenpanda’s kweekt men omdat ze bijna uitgestorven zijn, en dan zo weer uitgezet kunnen worden in reservaten.
  Plus;de BESTE reden om dolfinaria te verbieden is deze: circus met dieren is hier verboden en België, en een dolfinarium is gewoon toch ook een circus, maar met waterdieren!
  Dan is Stefan wat uitgepraat met op de kwestie zelf door te gaan, nu moet Weyts er aan geloven: dat hij de kiesstrijd verloor in Brugge en nu Brugge wil ‘pakken door het dolfinarium ..af te pakken ..Tjaaa, zo ver had ik echt nog niet doorgedacht hoor..
  Duivenmelkerij uitdoven..? tja…, zo weten we dat ook weer, en om maar te zwijgen van alle Doping die die duiven ook moeten nemen! Zal Stefan daar iets aan doen..? En wat van onze gekweekte knobbelzwanen? Die KUNNEN ZELF NIET MEER VLIEGEN!! Dat is pas Pure dierenmishandeling! En als het water weer vol Gif zit mogen ze zelfs niet meer in het water!! Een naam voor deze situatie .. daar mag je zelf naar op zoek gaan.. (of eens lachen zeker..)
  Stad Brugge ziet natuurlijk al die pretparkbezoekers graag komen, winst van 1 miljoen in 2017, vele werknemers en jobstudenten, maar voor het dolfinarium zelf is dat wel veel minder !
  Lokt vele scholen, kinderen.. Tja, is dit ZO GOED voor kinderen?? Die informatie bij de ingang kan ook best Zonder echte dolfijnen toch? De bewustmaking van proper milieu enzovoorts. Tja, dat is dus maar voor een zeer PASSIEVE ‘activiteit’ : kijken naar kunstjes dus, als circusbezoeker! Gemakkelijker amusement kan je niet consumeren.. Beter kan je zelf sportief zijn en zwemmen toch..? Elke dag lezen we dat mensen te dik worden, dat men meer moet bewegen. ..
  Het blijft de bevoegdheid van de minister, alle kritiek van stadsbestuur en anderen zal daar niets aan verhelpen.
  Verder lees ik dat de stad EIGENaar is van de grond! Dus de stad krijgt veel geld van de uitbaters, en is geen onbevooroordeelde partij dus! Jaarlijks goed voor 19.6143 euro. Tja, als je dit verliest zal je zeker geen voorstander zijn voor sluiting toch?
  Christendemocraat Van Maele stichtte dit Boudewijnpark. Daarom ook dat cdenv voor behoud is?
  En dan allerlei oppervlakkig denkende mensen aan het woord laten die dit dolfijnen-circus leuk vinden voor Zichzelf en goed.. ja zo vind je er zeker wel 15 in een dozijn..
  Tja, zoals de drie panelleden die elke keer hun zegje mogen doen. Meestal over iets zeer belangrijks als ..voetbal, maar nu over de dolfijntjes, die zelf niks kunnen zeggen, een restauranthouder, een persverantwoordelijke, en een woordvoerder van een school..
  tja, eens naar een goed ingelichte mariene-bioloog gaan was er te veel aan zeker..?

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.