brugsalternatiefforum.be

Nood aan meer aandacht voor burgerinitiatieven

Nood aan meer aandacht voor burgerinitiatieven

Vzw Speling voert binnenkort actie voor meer aandacht voor burgerinitiatieven. We roepen op voor meer respect en steun voor de inzet van de geëngageerd inwoner. Burgers die met hun initiatief het maatschappelijk belang dienen hebben nood aan meer armslag. (Burger)initiatieven brengen een stad tot leven, ze zijn participatief en zetten aan tot participatie.

Maar! ze worden te weinig gehoord en dus ook niet gezien. Ze moeten opboksen tegen een muur van administratie, van dossiers tot jaarverslagen om een aalmoes te krijgen. Uiteraard neemt een stadsbestuur zelf initiatieven maar het bestuur heeft ook de plicht om initiatieven van de burgers te honoreren.  Geef durvers, denkers en doeners (adem)ruimte, logistieke steun en financiële middelen om hun engagement uit te zetten in de stad. Geen financiering over de hele lijn maar wel een substantiële bijdrage om het initiatief op poten te zetten en te ontwikkelen. Toon respect door overleg en het gesprek aan te gaan. Participatie is een taak van de overheid én een taak van de burger. Samen kunnen we meer.

een paar concrete suggesties

– geef de initiatieven een forum/podium in het Brugse stadsmagazine

– roep culturele axibonnen in het leven voor mensen met minder financiële middelen. Die axibonnen kunnen ze dan besteden om deel te nemen aan een cultureel-sociaal project.

– geef verenigingen een duw in de rug door ze mee te laten genieten van de know how van de persdienst van Brugge. Zij kunnen hen helpen bij de promotie van hun initiatief.

– creëer vrije ruimtes in de stad waar we elkaar kunnen ontmoeten en uitwisselen

 

Burgermandaten

De toekomst dient zich aan als een opportuniteit. De mogelijkheid om bij de volgende ‘democratische verkiezingen’ het anders te doen. We moeten af van de huidige vorm van aan politiek doen. (Onafhankelijke) burgers moeten meer inspraak krijgen. Besturen gebeurt nu veel te veel vanuit een defensieve houding en het ons kent ons principe. Politiek moet de samenleving vormgeven, inrichten zodat elke burger er een plaatsje kan in vinden. Maar de verzuiling blijft een te grote rol spelen in het maatschappelijke leven. De oude verzuiling heeft plaats gemaakt voor een nieuwe van ‘ons kent ons’ principe. We hebben nood aan een nieuwe kijk, een open blik voor de noden van anderen, initiatieven, los van de eigen gelijk en eigen belang.

Burgermandaten zijn zetels voor de onafhankelijke burger in het bestuur van de stad/gemeente. Onafhankelijke burgers zijn mensen die zich willen in zetten voor het ‘maatschappelijk doel’ maar niet in een politieke partij aangesloten zijn. Deze onafhankelijke burger wordt niet vertegenwoordigd door de politieke mandatarissen. Die laatste moeten zich houden aan de partijvisie, de richtlijnen van de top, en kunnen nog nauwelijks eigen initiatieven ontwikkelen.

Burgermandaten kunnen de boel opentrekken en een frisse wind doen waaien met creatieve ideeën en kleine en grotere initiatieven. De burgers kunnen zo zetelen in het bestuur volgens hun eigen expertise/engagement. We moeten volop inzetten op participatie. Nu is er een twee- of driesporenbeleid. Maar de mensen die drempel moeten nemen om te participeren worden niet geholpen. Geef de culturele, sociale, sportieve en sociaal-artistieke verenigingen een duw in de rug. Geef ze genoeg (adem)ruimte en financiële middelen zodat drempel door hun medeburgers weggewerkt kunnen worden. Creëer een echte inclusieve samenleving waar ‘anders zijn’ de norm is.

Deze oproep kun je steunen door bovenstaand bericht te delen op facebook en/of mee op de Burg te staan:

Dinsdag 28 maart tussen 17.30 uur en 18.30 uur, wij zorgen voor de pamfletten, burgers die dat wensen kunnen hun eigen vragen/verlangens opschrijven. www.vzwspeling.be  

Ann Vanneste

Coördinator vzw Speling

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.