Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Nog steeds plannen voor randparking Altebijstraat

Stad Brugge wil nog steeds een randparking realiseren op de weides van de Altebijstraat in Sint-Kruis. Raadslid voor Groen, Andries Neirynck stelde hierover een schriftelijke vraag aan het schepencollege. Hij is ervan overtuigd dat het bouwen van een parkeertoren op een locatie als de site van Carrefour Sint-Kruis een betere oplossing zou zijn. Die zou dan kunnen verbonden worden met de binnenstad met bussen. In 2018 had een projectontwikkelaar reeds plannen voor dit stukje open ruimte. Het mobiliteitsonderzoek dat toen werd uitgevoerd is niet bepaald lovend over deze locatie voor een randparking…

Situatieschets.

het gebied waarvan sprake is 18 409 m² groot, zo’n 2 ha. Het wordt ook wel “de Fourage” genoemd naar het gebouw langs de Maalse Steenweg N9 dat vroeger een militair magazijn voor voeding was. Het gaat om weiland die omrand is met bomen en struiken. Het gaat hier vooral om knotwilgen, waarvan enkele zeer fraaie exemplaren. Het ligt tussen de Altebijstraat, De Mote en de Beaupréstraat. Voor dit gebied is nog geen Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP). RUP’s vervangen geleidelijk aan de vroegere BPA’s (Bijzonder Plan van Aanleg).

Zijn er momenteel concrete plannen?

Momenteel hebben we geen weet van concrete plannen. De stad onderzoekt of deze locatie voldoende geschikt is voor de inplanting van een randparking. Ook andere locaties worden onderzocht zoals ook in het beleidsplan van de stad te lezen staat:
” Er moet een alternatieve randparking komen in plaats van de geplande randparking Katelijne. We onderzoeken mogelijke pistes voor het realiseren van randparkings in o.a. Sint-Kruis, Assebroek en Sint-Michiels. “

Wat zegt het BPA?

Het gebied staat ingekleurd als te bebouwen in het BPA Fourage dat dateert uit 1996. De zone is bestemd voor openbaar groen, parkeergelegenheid en openbare voorzieningen en diensten. Minimum 1/3 van de zone dient hierbij als openbaar groen te worden ingekleurd. Private kantoren, handel, ambachtelijke activiteiten en woningbouw zijn uitgesloten.
Indien er parkeerplaatsen worden aangelegd dient een boom aangeplant te worden per 5 parkeerplaatsen.
De reeds aanwezige lineaire beplanting (voornamelijk langs de altebijstraat en de beauprélaan) dient maximaal bewaard te blijven en zo nodig aangevuld met streekeigen beplanting.
Verder dient de fiets- en voetgangersverbinding tussen de beauprélaan en De Mote bewaard blijven.

Het hoekje gelegen aan de Altebijstraat die het dichts bij de Maalse Steenweg ligt, dient bewaard te blijven omdat hier resten van een bastion uit de 17e eeuw werden gevonden.

Het BPA kan je hier terugvinden.

Wat met de mobiliteit?

Wie parking zegt, zegt mobiliteit!
In september 2018 liet projectontwikkelaar Condius – Weyne-Projects een MOBER-studie uitvoeren: een Mobiliteits-effecten rapport. Condius had destijds plannen voor een combinatie van een appartementsgebouw tot 125 units en een randparking voor 250 wagens. Hiervoor diende wel een aanpassing van het BPA te gebeuren, aangezien woningbouw op deze plek niet is toegestaan.
Er werden drie mogelijke ontsluitingsscenario’s onderzocht die allemaal voor- en nadelen bleken te hebben: Via De Mote, de Altebijstraat of een combinatie van beiden.

Tellingen die n.a.v. dit onderzoek werden gehouden gaven aan dat zowel de Altebijstraat als de Assebroeklaan belangrijke fietsstromen te verwerken krijgen. Een ontsluiting van een parking via deze straten is dus eerder niet gewenst en dan blijft enkel de piste De Mote over.
Echter, volgens het rapport “kan niet ontkend worden dat de straat De Mote gevoelig meer verkeer te verwerken zal krijgen ten opzichte van de huidige situatie.” Maar een nog straffere vaststelling in het rapport: “De bereikbaarheid van de randparking vanaf de R30 is in dit scenario wel minder evident. “

In dit rapport staat dus eigenlijk dat dit eigenlijk niet zo’n schitterende plek is om een randparking aan te leggen.
Als stad Brugge wenst door te gaan met het realiseren van deze parking zal een nieuwe MOBER moeten worden uitgevoerd. De kans is klein dat deze een andere conclusie zou hebben dan de studie van 2018.

Wie de samenvatting van de studie wenst te lezen kan dit hier doen.

Open ruimte

Brugge is niet zo goed bezig als het op het beschermen van haar open ruimte aankomt. In de periode van 2005 tot 2017 kwam er 11,5 % bebouwing bij in Brugge. In vergelijkbare steden in Vlaanderen was dit 7,9%. Natuurpunt berekende dat in (ongeveer) dezelfde periode (van 2005 tot 2015) er elke dag 676 m² open ruimte verloren ging in Brugge. Tijd voor een botonstop zou je dan denken…

In een straal van 1 km is weinig tot geen openbaar groen. Enkel de Brugse vesten, Julien Saelens (wat eigenlijk als sportsite niet meetelt als openbaar groen)en net binnen de straal het veltembos en de speelzone in het Bos Van Zuylen.

Inspraak

Waar we in de vorige legislatuur zagen dat aan het Katelijne-eiland plotseling de borden voor een openbaar onderzoek verschenen zonder het verstrekken van enige informatie aan buurtbewoners, laat staan enige vorm van inspraak, zou het de nieuwe beleidsploeg sieren om eventuele plannen voor De Fourage snel kenbaar te maken aan de bewoners. Nog beter zou natuurlijk zijn als de buurt zelf kan beslissen wat met die 2 ha open terrein dient te gebeuren…
Een invulling als openbaar groen voor De Fourage zou er alvast voor zorgen dat méér Bruggelingen in het algemeen en de buurtbewoners in het bijzonder toegang hebben tot zogenaamd buurtgroen. Dat is groen van minimum 0,2 ha die op een wandelafstand van 400 m van de woning ligt. In Brugge heeft weliswaar reeds 97% van de bevolking zo’n kleine groenzone in zijn buurt. Nu nog die andere 3%.

Sinds vandaag bestaat een facebookgroep van bezorgde burgers… deze kan je hier vinden.

Bronnen:
https://www.hln.be/in-de-buurt/brugge/stad-gaat-door-met-plannen-voor-randparking-in-altebijstraat-dit-is-geen-goede-locatie~aa36b762/?fbclid=IwAR1cvJPPF52Y9Ur-oGRLtt2YtJ14pqL_B3Yn2FqxTjqKFEQVeMaywRDAGYQ
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/betonrapport_detailfiches_gemeenten_2018.pdf
https://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=abb%5Cabb%20-%20gsm_308.qvw&lang=nl-NL&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true


reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.