Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Nog even bang afwachten voor natuurgebied Klein Appelmoes

[html ]

Klein Appelmoes is een prachtig stukje natuur dat 50 jaar geleden onterecht werd afgesplitst van het Gemene Weidebeekgebied, en zonder veel overweging werd aangeduid als woonuitbreidingsgebied. Projectontwikkelaars Novus NV en Danneels Projects NV hebben deze gronden in 2008 goedkoop aangekocht, en willen er bouwplannen realiseren die voor hen een mooie winst opleveren. Sinds 2008 tot vandaag protesteren de Assebroekenaren en het actiecomité Klein Appelmoes onophoudelijk tegen deze plannen. In 2013 werden de plannen van de bouwpromotoren nietig verklaard door de Raad van State. In navolging daarvan werd in 2014-2015 het MER ontworpen en in 2017 werd het GRUP definitief. Beiden beitelden de groene bestemming van Klein Appelmoes en de het Gemene Weidebeekgebied in de wettekst.

De bouwpromotoren gingen hiertegen echter in beroep, en in februari 2020 sprak de auditeur van de de Raad van State zich in zijn advies uit in hun voordeel. Terwijl Klein Appelmoes en omgeving nagenoeg volledig onder water stonden meende hij dat de vrees voor wateroverlast onvoldoende kon worden bewezen. Ook de verkeersoverlast werd van tafel geveegd omdat de Astridlaan nu reeds een drukke weg is en er nog wel wat verkeer bij zou kunnen. Verder haalde hij ook het financieel verlies door planschade voor de projectontwikkelaars aan. Op 4 september 2020 komt de Raad van State hiervoor bijeen en zal Stad Brugge gelukkig haar beslissing om Klein Appelmoes als natuurgebied te behouden verdedigen.

De watersituatie in Klein Appelmoes en de Gemeneweide is complex en in evolutie (vb. door de aanleg van het gescheiden rioolstelsel voor regen- en afvalwater). Verkaveling van dit gebied zou flagrant in tegenspraak zijn met het nieuwe beleid van de Vlaamse Overheid, dat inzet op waterrobuuste ruimtelijke ordening.

Overstromingen

Klein Appelmoes is vandaag een buffer voor een enorme massa water. Bij bebouwing zal al dit water moeten worden afgevoerd naar het Zuidervaartje, wat daar niet is op voorzien. Er is dus een verhoogd risico dat lager gelegen delen van Assebroek zullen overstromen bij periodes van hevige regenval.

Verdroging

Tegelijk zal door de verkaveling de infiltratie van neerslag in de bodem afnemen zullen de grondwaterreserves minder aangevuld worden. Het grondwaterpeil dat in de Gemeneweide  vandaag reeds historisch laag staat zal verder dalen. Het practhige natuurgebied riskeert hierdoor in periodes van aanhoudende droogte te verdorren, met het afsterven van fauna en flora als gevolg. Dit proces is vandaag al gestart.

leefbaarheid

Klein Appelmoes en de Gemeneweide vormen één van de laatste groene oases van rust die nog overblijven in Assebroek. Deze dichtst bevolkte gemeente van West-Vlaanderen kreunt onder een loodzware verkeersdruk en wordt verstikt door fijnstof. Nog meer bijkomend autoverkeer op de Astridlaan is onveilig en onleefbaar. De bestaande veiligheids- en milieuproblemen zullen enkel toenemen met deze verkaveling. De ontsluiting van deze nieuwe wijken zou er bovendien komen op het gevaarlijkste deel van de Astridlaan, waar nu reeds een record aantal ongevallen gebeurt.

Het Actiecomité Klein Appelmoes is ervan overtuigd dat er tal van alternatieven zijn in Brugge om te voldoen aan de woonbehoefte. Wellicht niet even rendabel voor de projectontwikkelaars, maar beter voor de leefbaarheid van Assebroek – die qua bevolkingsdichtheid ruimschoots alle andere deelgemeenten van Brugge overtreft. Assebroek is Betonmoe, en zou een ideale pilootgemeente zijn om de betonstop waarvan al zolang wordt gesproken eindelijk eens toe te passen. Het actiecomité heeft zich verenigd in de facebook groep SOS Klein Appelmoes, en bereidt zich voor op verdere actie. 
“Hier Stopt Het Beton!” klinkt het bij de actiegroep.

Volledig Persdossier

Het volledige persdossier van het actiecomité Klein Appelmoes kan je terugvinden op de community van dewereldmorgen.be

[/html]

1 thought on “Nog even bang afwachten voor natuurgebied Klein Appelmoes”

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.