Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Moet de weggeefwinkel haar deuren sluiten?

De weggeefwinkel bestaat nu reeds zo’n 10 jaar en kent, vooral sinds ze de laatste 5 jaar in de Hoefijzerlaan gevestigd is, een groeiend succes. Elke week kwamen mensen hun oude spullen brengen omdat geven toch veel meer voldoening geeft dan weggooien. Elke derde zaterdag van de maand stond er dan weer een flinke rij mensen aan te schuiven om wat nieuwe kleren, huisraad of een speeltje voor de kinderen uit te zoeken. WeggeefWinkel Brugge herverdeelt jaarlijks +/- 10.000 kg spullen! Elke maand werd ook een heerlijke veganistische maaltijd klaargemaakt waar veel volk op af kwam.

Helaas eindigt de bruikleenovereenkomst voor onbepaalde duur met Vivendo op 31 oktober. De  sociale huisvestingsmaatschappij zegt concrete plannen te hebben met het gebouw.
(Ik vond dit ook terug in hun laatste jaarverslag , weliswaar als nieuwbouwproject dus geen renovatie maar we kunnen hopen dat het gebouw niet weer jaren blijft leeg staan..)

Maar wat met de weggeefwinkel?

Vanuit gemeentebestuur en schepencollege komt alvast geen blijk van belangstelling om mee te werken aan een oplossing. Nochtans bezit de Stad heel wat eigendommen die al een hele tijd leeg staan.
Is een organisatie van inwoners voor inwoners die op niet-commerciële basis vorm geeft aan ecologische principes en armoedebestrijding niet relevant? Geeft de stad echt meer aandacht voor gesubsidieerde, afhankelijke instellingen dan aan initiatieven van onderuit?
Onze schepen van Welzijn was er graag bij op de officiële opening 5 jaar geleden maar nu de weggeefwinkel haar thuisbasis en dus ook haar hele werking dreigt te verliezen blijft het heel erg stil in het stadhuis.

Of zou er daar toch op de valreep iemand wakker worden en al dan niet uit verkiezingsoverwegingen beseffen dat hier een hele vrijwilligerswerking ten voordele van de bevolking in de steek wordt gelaten en dat een aantal ronkende beleidsverklaringen weer eens holle woorden zullen lijken?
Natuurlijk hopen de medewerkers ook op initiatieven buiten het stadsbestuur en haar instellingen. Maar wie heeft een dergelijke grote ruimte vrij?

Om de weggeefwinkel een hart onder de riem te steken is er op zaterdag 20 oktober een groot benefiet-evenement in de Hoefijzerlaan 22.  Animatie, optredens, lekkere hapjes en drankjes..
Al zijn we nog lang niet zeker van het onmiddellijke voortbestaan van de winkel, we kunnen wel degelijk een glas drinken op de inzet en verwezenlijkingen van de afgelopen jaren..

3 thoughts on “Moet de weggeefwinkel haar deuren sluiten?”

  1. Even ter info: de panden die Project W² vzw sinds 2013 beheert zijn eigendom van Vivendo, waarvan Dirk de fauw voorzitter is … . De verkiezingsbeloften die de Brugse politiek de wereld instuurt zijn ook nogal verwarrend en contradictorisch. Eerst zet stad Brugge bijna al hun eigendommen te koop, en nu zal er zogezegd ingezet worden op ‘leegstand’ … weliswaar met 3 verschillende uitgangspunten die niet echt verenigbaar zijn:
   1) In navolging van bvb vrijstaat Oostende, gaat men voor Vrijstaat Brugge, waar leegstand beheerd wordt door de stad zelf, om er oa creatieve vrijhavens van te maken.
   2) In eenzelfde adem plant stad Brugge om leegstaande panden OP TE KOPEN om zo de wildgroei aan chocolade- en bierwinkels aan banden te leggen. Panden opkopen om er ‘meer kwalitatieve’ winkels in onder te brengen, wat dat ook mag betekenen. Ook heel erg democratisch om de uiteindelijke beschikbaarheid van handelswaren over te laten aan een lokaal bestuur.
   3) Er komen nieuwe dienstencentra bij … euhm, is daar zoveel vraag naar dan? Of is het enkel de bedoeling om alle burgerinitiatieven te annexeren en er gemeenschapsgeld tegenaan te gooien? Vrijwilligers vervangen door ambtenaren die wij burgers betalen?

   In elk geval zijn deze 3 ‘verkiezingsbeloftes’ helemaal niet verenigbaar. In sé wordt hier enkel geopperd om de Bruggeling zelf te laten opdraaien voor deze financiële aderlatingen. Langlopende, duurzame projecten waarvan bewezen is dat ze een meerwaarde vormen zonder enige vorm van belasting op de maatschappij worden zo mogelijks monddood gemaakt. Hierbij moeten we niet enkel stilstaan bij het uiteindelijke doel van de organisatie, maar ook het zuiver sociale karakter én de vele tientallen vrijwilligers die zich hiervoor al jarenlang belangeloos inzetten.

   Er wordt aan alle verenigingen die dreigen hun hele handel te verliezen door gebrek aan werkingsruimte gezegd: ‘Praat eens met Dirk de fauw’. Na wat polsen en informeren links en rechts blijken dit trouwens lege beloftes te zijn. Ondertussen wordt Project W² vzw nog meer als vroeger doodgezwegen … zelfs in persartikelels over ‘deelgebruikers’ -die wij bvb al meer dan 4 jaar een locatie ter beschikking stellen- mag/kan met geen woord gerept worden over Project W² vzw … :’-(.
   Onlangs hebben wij via via opnieuw 4 nieuwe (ons nog) onbekende kadastrale adressen ontvangen van (grote) panden die stad Brugge in eigendom heeft die al lange tijd leegstaan. In elk geval, aan leegstand geen gebrek in Brugge!

   Project W² vzw is trouwens een vzw met als hoofddoel het beheren van leegstand om er een tijdelijke herbestemming aan te geven voor socio-cultureel-artistieke doeleinden. Heel toevallig heeft stad Brugge in 2017 ook zo’n vzw opgericht, die momenteel de Sint-Godelieve-abdij (die stad Brugge in erfpacht heeft genomen) beheert voor socio-cultureel-artistieke doelen. Eén blik op de “prijslijst”, en je weet waar het schoentje wringt:
   http://www.bruggefoundation.be/nl/verhuur-139.html
   Project W² is zelfvoorzienend (kost de Bruggeling dus werkelijk NIETS!) en heeft geen nood aan structurele subsidies! De combinatie “Gebouwenbeheer, WeggeefWinkel en VolXkeuken, en ter beschikking stellen van ruimte voor andere socio-cultureel-artistieke activiteiten” werkt verbazend goed. Natuurlijk draait de hele werking uitsluitend op onbezoldigde vrijwilligers en doen we nagenoeg alles in eigen beheer (drukwerk, promo, sociale media, communicatie, …).
   We zijn het levende bewijs dat het wel degelijk anders kan, duurzame, langlopende sociale projecten zonder hiervoor de burger en overheid onnodig te belasten!

   In elk geval geven wij NIET op en zullen willens nillens elke 3de zaterdag van de maand een WeggeefMoment mét VolXkeuken organiseren! Ook al is dat praktisch verdomd moeilijk op deze manier, opgeven staat niet in ons woordenboek!

   Peter Hainzelmayer
   i.o. Project W² vzw
   projectw2vzw@gmail.com

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.