uitstootStad Brugge heeft een, naar eigen zeggen, ambitieus klimaatplan.  Doelstelling is om minstens 20% minder CO² uit te gaan stoten, minstens 20% energie te besparen en minstens 20% hernieuwbare energie te realiseren op haar grondgebied tegen 2020 (tov 2011). Om de nodige transitie te helpen maken koos de stad voor een partner: Engie, het vroegere GDF-Suez waar ook Electrabel deel van uitmaakt.  Een eerder opvallende keuze als je bedenkt dat Engie afgelopen winter op de klimaattop in Parijs nog genomineerd werd voor een Pinocchio-award in de categorie ‘greenwashing’ en deze energiereus slechts 4% van zijn energie op duurzame wijze produceert.

Klimaattop

Dat Engie de Pinocchio-award niet mee naar huis kon nemen had het bedrijf enkel te danken aan het feit dat die andere Franse energiereus, EDF, die eer te beurt viel omwille van haar campagne ter promotie van kernenergie als zogenaamd duurzame bron.
“Zowel EDF als Engie, maar ook andere vervuilende bedrijven als Renault-nissan en air-France prijkten afgelopen december op de lijst van sponsors van de COP21-top” klonk het bij milieu-activisten.  “In ruil voor een aantal koffers met geld konden deze bedrijven dan claimen mee te werken aan maatregelen die klimaatsverandering tegen gaan.”

And the nomine goes to…

Dat Engie niet de beste leerling in de energieklas is mag gerust een understatement genoemd worden.  Zo zijn ze in het bezit van een reeks extreem vervuilende kolencentrales, enkel een kleine Indiase maatschappij heeft centrales die nog meer uitstoten. Toen Engie echter aankondigde om méér de kaart van hernieuwbare energie te spelen besloot men deze niet gewoon te sluiten, maar te zullen verkopen: Engie wast zijn handen in onschuld maar andere bedrijven blijven dezelfde criminele hoeveelheden broeikasgassen de lucht in pompen met hun afgedankt materiaal.

 

Van geen kwaad bewust

Gemeenteraadslid Sammy Roelant (Groen) is niet te spreken over de samenwerking met Engie. Hij wou hierover interpelleren op de vorige gemeenteraad, doch deze en de andere interpellaties van de oppositie werden geschrapt of uitgesteld uit respect voor de slachtoffers van de aanslagen in Brussel. Roelant: “Het stadsbestuur verliest bij veel betrokkenen zijn geloofwaardigheid met deze deal. In plaats van lokale gedreven partners wordt een cynische, ongeloofwaardige multinational met een slecht palmares als partner gekozen . Ik stoor mij trouwens ook aan het feit dat Engie eigenaar blijft van alle onderzoek en dus een tweede keer de belastingbetaler kan laten betalen voor gelijkaardig onderzoek in een andere stad.”

Bevoegde schepen Mieke Hoste (SPa) is zich van geen kwaad bewust en ziet geen graten in een samenwerking met Engie: “Vorig jaar keurde het College goed dat Engie voor Brugge – als piloot – het Terr’Innova project zou uitwerken. Dit project houdt in dat Engie op basis van het SEAP (Sustainable Energie Action Plan) een roadmap maakt om de energiestrategie uit het SEAP te implementeren in acties, o.a. het reduceren van het energieverbruik en het zoeken naar mogelijkheden van hernieuwbare energie. Dit is een vrijblijvend actieplan, waarbij de Stad enkele data aanlevert en er via een workshop met stakeholders (op 27 april) opportuniteiten gedetecteerd worden om Brugge een stap richting klimaatneutraliteit te laten zetten. De acties worden aangeleverd door de stakeholders, en is geen commercieel verkoopsprogramma van Engie. Het zijn dus de stakeholders (IVBO, bedrijven, OCMW, MBZ, handelsgebuurtekringen,….) die het resultaat bepalen en niet Engie.”

Ook Anthony Marechal van Klimaatpodium Brugge stelt zich ernstige vragen bij de rol van Engie in dit verhaal: “Zelfs al gaat Engie geen commerciële voorstellen doen, lijkt het mij nog steeds weinig of zelfs niet opportuun om met Engie samen te werken. Zij zullen dergelijke samenwerking ongetwijfeld gebruiken om hun ‘greenwashing’ campagne verder te zetten. Engie staat er heel erg gekend voor om enerzijds een positieve boodschap te brengen over hernieuwbare energie en een duurzame toekomst, terwijl ze anderzijds in haar beleid duidelijk een ander koers vaart.
Engie gebruikt projecten zoals de samenwerking met steden als middel om zichzelf een groen imago te bezorgen en tegelijkertijd haar reeds dominante en verstorende positie in de Belgische energiemarkt te versterken. Het is een PR campagne ‘pur sang’ van Engie. Ik zou het zeer jammer vinden als onze stad hier aan mee zou werken.”

 

 

Meer artikelen in deze categorie