Geen parking op het Katelijne-eiland!

Onderneem NU actie!

Sinds donderdag 15 februari 2018 loopt het openbaar onderzoek met betrekking tot de bouwvergunning voor de parking die stad Brugge wil aanleggen op het Katelijne-eiland. Tijdens deze fase in de procedure kunnen burgers bezwaren indienen.
Wil je samen met de actiegroep "Geen parking aan de Baron Ruzettelaan" dit absurde project tegenhouden?  Onderneem dan NU actie en teken bezwaar aan tegen de bouwvergunning en/of onderteken de petitie!  

Een Bezwaarschrift indienen

De meest eenvoudige manier om een bezwaarschrift in te dienen is door middel van onderstaand formulier.  Dit wordt rechtstreeks verstuurd naar de juiste dienst.
Iedereen die dit wenst kan een bezwaarschrift indienen.
Dit is jouw persoonlijk bezwaar: Je kan naar believen de tekst aanpassen of sommige argumenten weglaten.
Bezwaarschriften kunnen ook via omgevingsloket.be of via de post worden verstuurd.  (meer info hierover op het omgevingsloket)

Gelieve deze 3 voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift aan te vinken.College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12
8000 Brugge

Betreft: Bezwaar tegen aanvraag omgevingsvergunning ‘Bouwen van de Katelijneparking’, met als adres Baron Ruzettelaan, met kadastrale omschrijving 22° Afdeling, Sectie C, Perceelnummer 88F, 60M

Geachte heer Burgemeester, Geachte dames en heren Schepenen,

Aan de hand van dit schrijven, wens ik, (hier komt je naam en adres automatisch), volgende bezwaren en bemerkingen over te maken betreffende de aanvraag die recent werd ingediend door Stad Brugge strekkende tot de afgifte van een omgevingsvergunning voor het bouwen van de Katelijneparking.

ONTVANKELIJKHEID

Gelet op de aanvang van het openbaar onderzoek op 15 februari 2018, is huidig bezwaar tijdig ingediend.

BELANG VAN DE INDIENER VAN HET BEZWAARSCHRIFT
Ik schrijf dit bezwaar in de hoedanigheid van
(verplicht)

BEZWAREN.
Ik kan niet akkoord gaan met het voorliggende project, en wel om volgende redenen:

(Dit is uw persoonlijk bezwaarschrift, hieronder kan u dus naar believen argumenten toevoegen, weglaten en aanpassen)


Gezien al de hierboven opgesomde bezwaren lijkt het mij duidelijk dat een omgevingsvergunning onmogelijk kan worden gegeven en een parking op de betrokken percelen niet kan gerealiseerd worden.

Ik reken er dan ook op dat mijn gemotiveerde opmerkingen en grieven in overweging zullen worden genomen en durf er op te vertrouwen dat het College van Burgemeester en Schepenen zal besluiten om de omgevingsvergunning niet toe te kennen.

Met de meeste hoogachting,

handtekening (verplicht)

handtekening uploadentekenen op scherm
(Vergeet de 3 voorwaarden bovenaan niet te accepteren)