Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Groene stadscamping of autowoestijn?

Bruggelingen zitten toch vaak vol goede ideeën.
Dat kon je al merken bij de lancering van ‘De toekomst van Brugge’ enkele jaren geleden. Eén van de voorstellen die toen op veel bijval kon rekenen was om van  het stuk grond tussen de R30, de Baron Ruzettelaan en het kanaal een stadscamping te maken.
Nu de stad dit stuk open groene ruimte heeft verkregen wil een groeiende groep mensen dat hier werk van wordt gemaakt. Het stadsbestuur heeft nu de kans om aan te tonen dat ze wel degelijk samen met haar inwoners een visie kan ontwikkelen over ecologische stadsontwikkeling en daarin (vrij onverwacht) toonaangevend kan zijn.
Een groene stadscamping op die plaats heeft  alles in zich om een nieuwe toeristische troef te worden voor Brugge en het hoeft niet eens veel geld te kosten.

Situering van het terrein. Ideaal voor een stadscamping, niet zo ideaal voor een randparking want niet aan de rand gelegen… foto: FB-pagina Stadscamping Brugge

.
Het terrein vraagt als het ware om voor dit doeleinde te worden gebruikt: nauwelijks toegankelijk met de auto, vlot toegankelijk te voet of per fiets, makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer en vlakbij het centrum. Caravans en mobilhomes kunnen aan de overkant van het kanaal staan maar we mistten nog een goede locatie voor  mensen die liever kamperen in een stukje rustgevend groen.

Openbare picknickplaatsen en BBQ’s aan het kanaal, een trefpunt voor jong en oud, fietsers en voetgangers, toeristen en locals. Het vormt een ideale stopplaats langs Vlaanderens Fietsroute, een mogelijkheid om de stad op een aangename, duurzame manier te verkennen.

foto: fb pagina stadscamping Brugge

Tegelijk biedt dit project aan de stad de mogelijkheid om aan een aantal punten van haar beleidsverklaring concreet waar te maken: bv punt 78 over haar bijdrage om de Co-2 uitstoot te helpen verminderen en haar herhaalde ambitie om tegen 2050 als stad klimaatneutraal te zijn, punt 209.: Open ruimte moet worden ingevuld met creatieve projecten met respect voor de eigenheid van onze stad, open groene ruimte dient gevrijwaard van bebouwing .
271. Het mobiliteitsbeleid van de stad vertrekt van het STOP-principe: de voorrang gaat eerst naar Stappers (voetgangers), dan naar Trappers (fietsers), vervolgens naar Openbaar vervoer en ten slotte Privévervoer.

Brugge wil  graag jonge dynamische mensen aantrekken. Een stad die ruimte biedt aan creatieve, geëmancipeerde inwoners die meedenken aan visie rond (sociaal-ecologische) stadsontwikkeling trekt net die mensen aan.

Toch blijven sommige hardleerse politici nog steken in het absurde idee om  op die plaats een zogenaamde randparking door onze strot te duwen die geen randparking is.

een parking op deze locatie zou wel eens voor heel wat verkeersproblemen kunnen zorgen…

Absurd omdat een parking daar niet praktisch haalbaar is zonder voor veel bijkomende verkeersellende in de Baron Ruzettelaan te zorgen. De bewoners van die laan zullen het graag zien komen: nog meer doorgaand verkeer en filevorming. En waar denken die heren op- en afritten te voorzien? Om nog maar te zwijgen van de fietsroute achterlangs de huizen die onvermijdelijk zal worden onderbroken.

Een stad begint en eindigt niet aan haar stadspoorten zoals in de middeleeuwen.
We zijn nu een regionaal stedelijk gebied. Tot achter de brug van Steenbrugge wonen en werken mensen in een verstedelijkte omgeving.
Het stadsbestuur heeft een vrij moedige poging ondernomen om ‘overtollig’ autoverkeer in de binnenstad te ontraden door het parkeerplan. Voor de omliggende wijken werkt men echter verschillende mobiliteitsplannen uit. Dit is op termijn niet werkbaar en ondergraaft de stedelijke samengang.Een constructief mobiliteitsbeleid dat rekening houdt met de dwingende ecologische eisen van deze tijd dringt zich op..

Blijven vasthouden aan het predicaat van autoverkeer in verstedelijkt gebied  heeft verregaande consequenties: parkeerproblemen, verkeersinfarct,  luchtvervuiling, verkeersonveiligheid en overmatig gebruik van fossiele brandstoffen, nood aan steeds verder gaande verkaveling van de open ruimte.
De beschikbaarheid van de auto leidt tot stadsvlucht: mensen vestigen zich in minder bevolkte gebieden buiten de stad en bedrijven zoeken locaties dicht bij snelwegen op. Het beleid speelt hierop in door de aanleg van verkavelingen en industrieterreinen, waardoor de auto nog dominanter wordt.
Openbaar vervoer is immers niet in staat deze waaier aan verkavelingen en industrieterreinen effectief te bedienen, en de toenemende afstand tussen de locaties maakt het haast onmogelijk de afstanden te voet of per fiets af te leggen.
Deze evoluties leiden tot een vicieuze cirkel waarbij het verhoogde autobezit toelaat dat mensen en bedrijven uit de stad wegtrekken wat het autoverbruik weer verhoogd en het verkeer doet toenemen, wat op zijn beurt het beleid stimuleert tot het aanleggen van nog meer wegeninfrastructuur, waarop opnieuw actoren de stad verlaten fiets en openbaar vervoer opnieuw terrein verliezen..

Stadsvlucht en de daarmee vaak gepaard gaande verloedering en sociaal-economische problemen van de binnensteden is reeds jaren in toenemende mate een onderwerp van belang in de politieke besluitvorming zowel landelijk als binnen de lokale besturen. Sinds 1995 hebben we een heuse minister voor stedelijk beleid.
Er worden voortdurend studies gemaakt, fondsen gecreëerd om de steden weer aantrekkelijker te maken voor (vooral) tweeverdieners, er wordt vrij veel geïnvesteerd in stadskernvernieuwing en dergelijke.

Helaas durft of wil men in dit land geen oplossing geven aan het belangrijkste probleem.
Een oplossing lijkt voor de hand te liggen: investeer in duurzame mobiliteit, leg het autoverkeer sterk aan banden.  Onze stad probeert, net als andere steden in België nog steeds zowel openbaar vervoer als fiets-en autoverkeer te faciliteren. Het is een misvatting te denken dat dit perspectief biedt. Allicht vraagt het enige politieke moed om een consequent beleid met een langetermijnvisie te ontwikkelen en door te voeren.
In een aantal  buitenlandse steden heeft men dit wel gedaan. Ze tonen aan dat een autoluwe stad perfect mogelijk is. Sterker nog, deze steden zijn aantrekkelijk om in te wonen en doen het economisch zeer goed. Bovendien zijn ze toonaangevend voor op een duurzame toekomst waarin er fors minder broeikasgassen worden uitgestoten en fossiele brandstoffen op hun einde lopen.

Uit het beleidsakkoord 2013-2018 van ons stadsbestuur blz 38, nr 308: Randparkings moeten beter worden gebruikt. Bijkomende voorzieningen zoals toiletten, elektronische informatieborden die de wachttijden van bussen weergeven, een maximaal beschikbare pendelbus, huurfietsen… kunnen hierbij helpen.


Het stadsbestuur ziet dus zelf ook wel dat frequent rijdende pendelbussen en huurfietsen bij de bestaande randparking meer geschikt zijn voor een optimaal gebruik van de randparking dan het aanleggen van een andere  aan het andere eind van die laan…
Mogen we verwachten dat ze nu eindelijk eens werk maakt van de uitvoering van dit beleidspunt?

Dat is namelijk wat die succesvolle steden als Zurich en Groningen hebben gedaan. Randparkings aan de effectieve rand van de steden gecombineerd met zeer frequente shuttlediensten van trein, tram, metro en bus en (vooral wat Groningen betreft) uitstekende infrastructuur voor fietsverkeer.

Een inspirerend verslag over hoe deze steden de transitie maakten valt onder meer te lezen in Mensen maken de stad -Bouwstenen voor een sociaalecologische toekomst  van Dirk Holemans (red.);

Brugge, levendige ecostad?

Kwatongen beweren dat het huidige stadsbestuur geen wezenlijke visie heeft inzake ruimtelijke ordening, duurzame mobiliteit en stedelijke vernieuwing. Dat ze net daarom stadsontwikkeling steeds maar weer laat bepalen door grote vastgoedmaatschappijen en projectontwikkelaars voor wie ecologische en sociale stedelijke behoeften allerminst prioritair zijn.
Tot nu toe is er helaas veel aanleiding om die beweringen te staven.
Het is echter nooit te laat om het roer om te gooien. De stadscamping kan een inspiratiebron worden om na te gaan denken en te werken aan een levendige, duurzame en gezellige stad.
Laat ons er maar snel werk van maken, dan kan ik mijn vrienden uit andere steden eindelijk eens uitnodigen voor een boeiende en prettige week in onze stad.

Brugge, maak eens een statement, ga eens vooraan gaan staan…
.

 

5 thoughts on “Groene stadscamping of autowoestijn?”

  1. Een echt statement zou zijn er gewoon NIKS mee doen, of het gewoon gewoon laten groeien, het groen beschermen.. RUSTPLAATS voor fauna en flora..Heb zelf kennis omdat ik er mijn natuurstudie gedaan heb. En ga je er zelf voor ‘Gaan? en protesteren tegen de PArking? Dan zie ik je morgen 20 u aan huis bruggelingen zoals burgemeester het noemt.. om te debatteren?? Bouwmeester vlaanderen ziet het liever OOK GEWOON NATUUR.. kan ook hondenspeelweide worden , of volkstuintjes.. Ideeen genoeg nog MAAR GEEN PARKING!!!!!!!!!!!!! Beter is dan aan vaartdijkstraat PArking aan bombardier leggen, is rustig, en dan met kleine el. bussen naar stad via kattelijnestraat: moet je niet langs brug steenbrugge, niet op/langs ring; niet aan baron ruzettelaan.. of met boot langs kanaal /haven flandria.. voor toeristen ZEKER aangenaam!
    https://petitie.be/admin/petitions/geen-parking-in-groene-brugse-rand

  2. en men zou dan ook best dan verkeer richting stad/katelijnestraat verbieden vanuit de baron ruzettelaan,, dat zou ook minde drukte geven en mijn optie stimuleren.(hierboven) verder kan parking aan station nog zeker groter worden (verdiepingen hoger gewoon , in plaats van natuur betonneren! ik ga zeker akkoord met de negatieve commentaar van schrijver ivm auto/gebruik en stad: in stad zou meer of zelfs Enkel met bus kunnen gereden worden.. enkel parkeren voor bewoners.. (zoals ook in andere steden KAN!) ook beter ontsluiten van parking aan Steenbrugge: met aankondigingen, betere aansluitingen..

  3. ‘Brugge wil graag dynamische mensen aantrekken’ Waar heb je dat gehoord?? wie is ‘Brugge?? Ik als dynamische mens, wordt gewoon VERVOLGD, hier in het zo progressieve, open en ‘vrije Brugge! Allemaal schone praat JA, daarom dat al die dynamische intelligente mensen Wegtrekken zeker?? gelijk hebben ze!

  4. Beste Veerle en Tine, jullie moeten echt samenwerken op dit punt, want alhoewel er verschillende meningen zijn tussen jullie tweetjes, zal er echt een groep gevormd moeten worden om die parking tegen te houden. Er is een grote randparking op het einde van de Barron de Ruzette die nooit of amper gebruikt word omdat er niet regelmatig bussen langs komen…Misschien dat punt gebruiken om dingen te eisen?

    1. ja, Mijanou.. probleem is dat er inderdaad moet samengewerkt worden, ik heb nog wat contacten.. enkel eens een ideetje opschrijven is niet genoeg om Parking te stoppen, wat toch eerste stap moet zijn voor beter.. of beter: ondergrondse parking// we doen ons best.. , groeten,

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.