Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Groen vzw pleit voor keerpunt in het ruimtelijk beleid

Groen vzw trekt volop de kaart voor het behoud van natuur en open ruimte voor huidige en toekomstige generaties. De milieuvereniging staat voor een duurzame samenleving waarbij zij de dialoog met de Stad en haar bewoners aangaat op basis van voortschrijdend inzicht in de dringende nood aan het behoud van de schaarse open ruimte die we nog hebben. Nog nooit is de natuurlijke levensruimte voor de mens zo belangrijk geweest. De corona crisis heeft dit prangend probleem nog sterker naar voor gebracht.

Professoren waarschuwen onze samenleving voor het gevaar dat het dicht bevolkte Vlaanderen onleefbaar wordt als we zo verder kwistig omspringen met onze open ruimte.

Dit hangt samen met de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit, de verdroging door verharding van onze oppervlakten en de klimaatopwarming.

Jonge landbouwers in West-Vlaanderen vragen dringend meer ruimte om hun voortbestaan te verzekeren en beseffen dat de landbouw in de toekomst milieuvriendelijker kan en moet. De 80 ha bedreigde gronden aan de Blankenbergse Steenweg behoren tot onze vruchtbaarste poldergronden en de functie landbouw moet daar prioritair behouden blijven voor een essentiële korteketen economie, te beginnen met de productie van gezonde voeding in eigen streek. Dit mooie, unieke polderland moeten we vrijwaren en liefhebben, niet verwoesten en vernietigen.

De open ruimte zit in de regio Brugge totaal in de verdrukking.

Naast de ongeëvenaarde verkavelingsdrang stellen we vast dat het voorbije jaar niet minder dan 90 ha bedrijventerrein werd toegevoegd in de ruimtelijke planning: de Spie (42ha), Chartreuse (24ha), Sint-Elooi Zedelgem (24 ha). Méér dan 30 ha bedrijventerreinen aan de Pathoekeweg en het Boudewijnkanaal liggen er echter reeds tientallen jaren ongebruikt bij terwijl er te weinig inspanning gedaan wordt om ze beschikbaar te maken voor nieuwe bedrijven.

Groen vzw is van oordeel dat het huidige streven van de Stad om twee voetbalstadions te realiseren op twee verschillende locaties een buitensporige verkwisting van de ons nog resterende open ruimte is. Bij een goede oplossing voor beide voetbalclubs biedt de Jan Breydelsite de beste mogelijkheden.

Groen vzw droomt van een ruimtelijke planning waarbij vanaf de start diverse belanghebbenden of actoren mee aan tafel worden gevraagd en er op basis van consensus, en met respect voor elkaars visie, breed gedragen beslissingen genomen worden. Hierbij primeert voor de vzw het maatschappelijke belang boven dat van het individu.

De vereniging stelt echter vast dat zij bij het tot stand komen van de jongste remediëring van het GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge, deelgebied Blankenbergse Steenweg, helemaal niet gehoord werd.

Gesteund door heel wat sympathisanten stapt de vzw opnieuw naar de Raad van State, samen met lokale boeren die in dit gebied willen blijven wonen. Zij meent dat de logica en de billijke afweging tussen maatschappelijke belangen en commerciële belangen in dit dossier volledig zoek is en heeft dan ook een verzoek tot nietigverklaring ingediend.

2 thoughts on “Groen vzw pleit voor keerpunt in het ruimtelijk beleid”

 1. Ik heb eindelijk een andere vraag hoe zit nu met het voetbalveld voor Cercle aan het Zuidervaartje? Er zijn daar al heel wat voetbalvelden gecreëerd . Moet het daar tot de Polderstraat vol voetbalvelden liggen? Oke iedereen wil zijn eigen terrein maar ik woon daar al mijn hele leven en zie stuk bij stuk weides verdwijnen. Dat is dan toch ook een stuk natuur die verdwijnt?Als daar een oefenveld komt wat met het verkeer in de Polderstraat die is daar niet voor gemaakt. Weer bomen die verdwijnen? Echt triestig ik wandel daar elke dag .

  1. Beste Ann,

   We hebben dit met redelijk wat mensen ook in vraag gesteld in een post in de Klein Appelmoes groep enkele weken geleden, maar we kregen een eerder kort bitsig antwoord van Schepen Van Volcem.
   Dit werd ook doorgestuurd naar Raf Reuse van Groen, die het verder ging opnemen. De vraag is namelijk of men daar niet beter een bufferbekken voor het Zuidervaartje zou voorzien zodat al het water van Assebroek terug de grondwatervoorraad zou kunnen aanvullen ipv. dat vaartje uit te diepen met oog op een versnelde afvoer. Prof. Willems is bezig met een klimaatadaptatieplan voor de Brugse deelgemeentes, en we vinden het niet verstandig om nu net daar nog extra voetbalvelden aan te leggen zonder op z’n minst zijn advies en dat van andere experten te vragen.
   Benieuwd wat er uit de bus komt. Ik heb de indruk dat er maar weinig politieke interesse is voor kritische vragen van burgers die willen meedenken over alternatieven, en dat ze liever gewoon hun gedacht doordrijven in de overtuiging dat ze het allemaal beter weten.
   Je mag hiervoor gerust ook mailen naar de gemeenteraadsleden van Groen (Raf Reuse, Andries Neirinck, Charlotte Storme en Karin Robert) zodat duidelijk wordt dat we toch met een aantal mensen zijn die ons hier zorgen over maken. En zet gerust kleinappelmoes@hotmail.com in Cc. Bedankt!

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.