Meer groen in de stad! Daar kan ook jij aan meedoen ook al woon je in een rijhuis: je breekt een steen uit het trottoir en plant er een al dan niet klimmende plant in. Dit soort geveltuintjes fleuren niet enkel je gevel en de hele straat op, ze zorgen ook voor minder fijn stof en een goeie isolatie! Uiteraard mag dit niet zomaar: je dient hier een vergunning voor aan te vragen… In Gent is het aantal geveltuintjes verviervoudigd sinds 2014, toen de stad besloot dat een vergunning niet meer nodig was maar een melding volstond.  Hoe zou het in Brugge gesteld zijn met de geveltuin? We deden navraag bij de stadsdienst openbaar domein en wegen…

De cijfers

Uit de cijfers die we van de stad ontvingen kunnen we opmaken dat er nog héél wat werk aan de winkel is. In Gent legden ieder jaar sinds 2014 méér dan 300 mensen een geveltuintje aan.  Het Brugse stadsbestuur keurde in 2016 drie geveltuinen goed.  In 2017 waren dat er al wat meer: 22.
In Gent werden dit jaar reeds 160 meldingen van een geveltuin gedaan, Brugge keurde nog maar één vergunning goed.
Totaal aantal bijgekomen geveltuintjes in Gent: 1069 bovenop de reeds meer dan 1000 bestaande.  In Brugge kwamen in 3 jaar tijd slechts 26 nieuwe geveltuintjes bij…
Natuurlijk vergelijken we hier appelen met peren: Brugge is Gent niet (Gent heeft bijvoorbeeld al meer dan dubbel zoveel inwoners op een iets groter oppervlak dan Brugge) maar het contrast kon niet véél groter zijn…  Zou dit aan de vergunningsplicht liggen die in Brugge geldt maar niet in Gent? Hebben Gentenaars nu eenmaal groenere vingers of is de Bruggeling niet op de hoogte van de mogelijkheid om een geveltuintje aan te leggen?

Eenvoudige procedure neemt (even) kafkaïaanse proporties aan

De magere cijfers zijn in ieder geval niet te wijten aan het beleid… Het stadsbestuur lijkt toch wel voorstander van de geveltuin: Via verschillende kanalen worden de burgers geïnformeerd over het aanleggen van een geveltuintje, bijvoorbeeld via de campagne “Brugge altied schoane” en “De toekomst van Brugge“. Bovendien staat ook in het klimaatplan van de stad dat men projecten die meer groen in de stad brengen wil stimuleren.
Ook de vergunning aanvragen werd eenvoudig gemaakt via een online-formulier op de website van de stad.
Jammer genoeg bleek echter in 2017 het goedkeuren van de aangevraagde vergunningen moeilijker dan nodig. Dat blijkt onder andere uit het jaarverslag van de ombudsman waar we volgende casus konden lezen: Een vrouw doet in mei 2017 een aanvraag. Het duurt uiteindelijk tot december vooraleer de vrouw aan de aanleg van haar tuintje kan beginnen. Een twintigtal andere dossiers worden dan ook goedgekeurd. Oorzaak van de vertraging?  In september vroeg de dienst openbaar domein en wegen de goedkeuring van dit dossier aan het college van Burgemeester en Schepenen alsook om in de toekomst dergelijke dossiers autonoom te mogen goedkeuren. Dit werd door het college geweigerd omdat de dienst nog geen ontwerp van een basisreglement had ingediend waarin de criteria zijn vastgelegd waaraan een dossier moet voldoen. Omwille van “een hoge werkdruk en andere prioriteiten” duurt het tot december vooraleer dit kan worden voorgelegd en goedgekeurd. Ook een tiental inwoners van de Julius D’hooghelaan dienden in 2017 gezamenlijk een aanvraag in. Ook zij moesten langer dan 6 maanden wachten op een goedkeuring.
De dienst communiceerde aanvankelijk aan aanvragers dat de goedkeuring “een kwestie van enkele dagen” was.

De handen uit de mouwen!

Laat dit alles u vooral niet tegenhouden om een aanvraag te doen. Het administratief probleem lijkt nu van de baan dus kan de goedkeuring van uw aanvraag binnen enkele dagen een feit zijn.  Daarna kan u snel aan de slag… Hoe u best een stoeptegel uitbreekt? daarvoor zal de stadsdienst u met raad (maar zonder daad) bijstaan. Tips over welke plant u het best kan aanplanten vindt u op  Natuur in je Buurt, een website van Natuur en Bos. De vereisten waar je geveltuintje aan moet voldoen komen uitgebreid aan bod op deze pagina van stad Brugge. Laat ons gerust weten hoe je project evolueert! Dit kan via het commentaarformulier hieronder of door een mailtje naar info@brugsalternatiefforum.be.

 

Meer artikelen in deze categorie

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.