brugsalternatiefforum.be

Onze 6 ambities

Lees hier waarom een parking op deze locatie geen goed idee is...

Mobiliteit

Mobiliteit moet anders, niet alleen in het centrum maar over het hele Brugse grondgebied. Meer verplaatsingen te voet, per fiets, meer en beter openbaar vervoer. Onze invalswegen en zeker de Baron Ruzettelaan gaan gebukt onder fileleed. Een parking op het Katelijne-eiland zal extra verkeer aanzuigen maar ook het verkeer van de betaalparkings in die richting ombuigen. Het STOP-principe (2) stopt niet aan de stadspoorten.

Verkeersveiligheid

Bij de herinrichting van invalswegen (en andere drukke wegen of kruispunten) is verkeersveiligheid onze eerste prioriteit. Ruimtelijke en verkeerskundige ingrepen moeten de verkeersveiligheid verhogen, in het bijzonder van fietsers en voetgangers. Ze zijn gericht op het verminderen van het aantal autobewegingen en-verplaatsingen. Een parking op het Katelijne-eiland hoort niet thuis in deze ambitie.

Natuur en Ruimte

We ijveren voor meer natuur in de stad én de rand: groen, rust- en speelplekken zijn noodzakelijk. Het Katelijne-eiland en het aanpalend Zuidervaartje zijn een ideale plek om deze ambitie waar te maken. Ze worden zo ingericht dat de bestaande natuurwaarden en biodiversiteit versterkt worden in combinatie met voorzieningen voor wandelaars en spelende kinderen. Ontmoetingsruimtes voor bewoners, wandelaars en fietsers hebben voorrang op het autoverkeer.

Gezondheid en Leefbaarheid

Het verkeer wordt zo georganiseerd dat de luchtkwaliteitswaarden (fijn stof, stikstofdioxide… ) systematisch worden verbeterd. Een extra parking naast een plek die nu al zwaar in het rood gaat en het wegnemen van filterend groen is geen optie. De ambitie is een plek te creëren die de leefbaarheid van de rand verhoogt en geen aantrekkingspool wordt voor extra luchtvervuiling, sluikstorten, vandalisme, auto-inbraak…

Erfgoed

Het Katelijne-eiland ligt aan de toegangspoort van het historisch centrum en ligt deels in de UNESCO-bufferzone. Deze plek moet dan ook zo ingericht worden dat ze imago-versterkend werkt, met respect voor het esthetisch karakter en het UNESCO-statuut. Het speelt ook een stimulerende rol voor het wandel- en fietstoerisme naar en rond het historische hart van Brugge. In combinatie met het kanaal heeft deze plek een grote landschapswaarde.

Inspraak en Participatie

De bewoners en het middenveld worden actief betrokken bij de toekomst van het Katelijne-eiland. Voor verkeersaanpassingen aan de Baron Ruzettelaan en de Ring (R30) wordt samenwerking de norm. Bewoners en zachte weggebruikers kunnen zelf ook actief voorstellen indienen. Participatie wordt niet beschouwd als een bestuurlijke verplichting maar als een actief beleidsinstrument.

Onze Platformtekst

Samen redden we het Katelijne-eiland: dit zijn onze 6 ambities

De ondertekenaars van deze platformtekst staan achter de zes ambities om de toekomst van het Katelijne-eiland (1) te vrijwaren. De plannen van de stad Brugge voor een randparking op deze plek moeten herzien worden en plaats maken voor een project dat de gemeenschap ten goede komt.
 
#1 Verkeersveiligheid
Bij de herinrichting van invalswegen (en andere drukke wegen of kruispunten) is verkeersveiligheid onze eerste prioriteit. Ruimtelijke en verkeerskundige ingrepen moeten de verkeersveiligheid verhogen, in het bijzonder van fietsers en voetgangers. Ze zijn gericht op het verminderen van het aantal autobewegingen en-verplaatsingen. Een parking op het Katelijne-eiland hoort niet thuis in deze ambitie.
 
#2 Mobiliteit
Mobiliteit moet anders, niet alleen in het centrum maar over het hele Brugse grondgebied. Meer verplaatsingen te voet, per fiets, meer en beter openbaar vervoer. Onze invalswegen en zeker de Baron Ruzettelaan gaan gebukt onder fileleed. Een parking op het Katelijne-eiland zal extra verkeer aanzuigen maar ook het verkeer van de betaalparkings in die richting ombuigen. Het STOP-principe (2) stopt niet aan de stadspoorten.
#3 Natuur en Ruimte We ijveren voor meer natuur in de stad én de rand: groen, rust- en speelplekken zijn noodzakelijk. Het Katelijne-eiland en het aanpalend Zuidervaartje zijn een ideale plek om deze ambitie waar te maken. Ze worden zo ingericht dat de bestaande natuurwaarden en biodiversiteit versterkt worden in combinatie met voorzieningen voor wandelaars en spelende kinderen. Ontmoetingsruimtes voor bewoners, wandelaars en fietsers hebben voorrang op het autoverkeer.
#4 Gezondheid en Leefbaarheid
Het verkeer wordt zo georganiseerd dat de luchtkwaliteitswaarden (fijn stof, stikstofdioxide… ) systematisch worden verbeterd. Een extra parking naast een plek die nu al zwaar in het rood gaat en het wegnemen van filterend groen is geen optie. De ambitie is een plek te creëren die de leefbaarheid van de rand verhoogt en geen aantrekkingspool wordt voor extra luchtvervuiling, sluikstorten, vandalisme, auto-inbraak…
 
#5 Erfgoed
Het Katelijne-eiland ligt aan de toegangspoort van het historisch centrum en ligt deels in de UNESCO-bufferzone. Deze plek moet dan ook zo ingericht worden dat ze imago-versterkend werkt, met respect voor het esthetisch karakter en het UNESCO-statuut. Het speelt ook een stimulerende rol voor het wandel- en fietstoerisme naar en rond het historische hart van Brugge. In combinatie met het kanaal heeft deze plek een grote landschapswaarde.
 
#6 Inspraak en Participatie
De bewoners en het middenveld worden actief betrokken bij de toekomst van het Katelijne-eiland. Voor verkeersaanpassingen aan de Baron Ruzettelaan en de Ring (R30) wordt samenwerking de norm. Bewoners en zachte weggebruikers kunnen zelf ook actief voorstellen indienen. Participatie wordt niet beschouwd als een bestuurlijke verplichting maar als een actief beleidsinstrument.
 
 
1: De site Katelijne-eiland ligt aan de voet van de Katelijnepoort, tussen het Zuidervaartje en het Kanaal Brugge-Gent.
2: Het STOP-principe wordt gebruikt bij slimme inplanning van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat. Het mobiliteitsplan Brugge vertrekt vanuit dit principe.

De platformtekst werd reeds door volgende verenigingen ondertekend…

Onderteken de platformtekst met je vereniging

Wens je met je vereniging, club of burgerinitiatief mee onze platformtekst te ondertekenen? Dat kan door hieronder het formulier in te vullen. Geef zeker wat meer info over je vereniging en laad eventueel een foto op. Dit kan een logo zijn maar bijvoorbeeld ook een leuke foto van jullie club achter een spandoek tegen de parking…

Beschermcomité

De leden van het beschermcomité van het Katelijne-Eiland ondersteunen het actiecomité Geen Parking aan de Baron Ruzettelaan / Red het Katelijne-eiland en vragen het integrale behoud van het Katelijne-Eiland als groene long in de stad Brugge. Goed voor Bruggelingen en buurtbewoners, spelende kinderen, fietsers, wandelaars en alle dieren en planten die nu op het Katelijne-eiland een thuis vinden. Zij onderschrijven de vraag voor een positieve invulling van het Katelijne-Eiland en lenen daar graag hun gezicht, naam en gezag voor uit.

Natuurschoon

Foto's: Tine Devroye