brugsalternatiefforum.be

Eco Hosting

1% van het wereldwijde energieverbruik is toe te schrijven aan datacenters en hostingproviders. Aan het internet dus…
Brugs Alternatief Forum kiest bewust om haar eigen ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Voor het hosten van onze website kiezen we daarom bewust voor een partner die op haar beurt enkel met datacenters werkt die CO2-neutraal zijn. Alle beetjes helpen!