brugsalternatiefforum.be
Trop is nog niet teveel?

Trop is nog niet teveel?

Vandaag in de kranten: We gaan met z’n allen op stadstour, city-trippen en dan zijn we hip: 6O procent gestegen. Hoera voor de horeca en iedereen die hier kan aan winnen. Maar wat doet dit met de steden, de leefbaarheid voor de bewoners, de kostprijzen van woningen, huurprijzen, prijzen in de winkels , de bescherming van het leefmilieu, bescherming monumenten? Is daar een evenwicht in te vinden en hoe? Een bezorgde burgemeester trekt licenties in

Hoe een discussie over een bushokje er een over erfgoed kan worden…

Enkele dagen geleden stootte ik toevallig op een mooie metafoor om het beleid van onze werelderfgoedstad inzake ruimtelijke ordening te omschrijven. Het gaat om een vrij groot uitgevallen ‘buskot’ die op zich niet echt mooi te noemen valt, en bovendien nog eens pontificaal voor het Maria-altaar aan de voet van een icoon van ons cultureel erfgoed staat te wachten op busreizigers die hebben ontdekt waar ze nu weer kunnen opstappen op een

Opinie en uitnodiging tot debat

Vorige vrijdag was een woordvoerster van de Piratenpartij  in de Baf-bar te gast. Die partij komt  op als een nieuwe, progressieve beweging met zogenaamd radicaal vernieuwende ideeën over burgerparticipatie en een aantal mensen wilden wel eens horen wat ze nu echt te vertellen hebben.

De aankondiging stond wekenlang op de hoofding van BAF zodat iemand me op een bepaald moment vroeg of BAF eigenlijk een soort verdekt propagandablad was van die partij.Daar is

Parkfilosofie en andere gedachten

Ik ben Oldboy, toen ik in het park zat dacht ik om mijn hersenkronkels eens op BAF te zetten.

De mens is vergeten wat het is om mens te zijn

Veel volwassenen denken enkel aan consumeren, zichzelf bevredigen en dan verstand op nul. Ze zijn zelf niet in staat om na te denken omdat ze daar niet mee om kunnen gaan, het ligt in conflict met hun bestaan. Wat is dat eigenlijk, ethiek en

Open brief Zeebrugse burger aan Jambon en Francken

Beste minister,

Beste Staatssecretaris,

Sinds enkele weken zet ik mij in als vrijwilliger om op mijn manier – als lokale bewoner van Zeebrugge- het hoofd te bieden aan de vluchtelingenproblematiek die momenteel over Europa heerst.

Voor mij zijn de problematieken die zich in Zeebrugge voordoen eerder van humane aard dan van economische of veiligheidsbehoevende aard.

Daarom vind ik het zeer teleurstellend, eerder deprimerend,  dat de overheid op grond van het onveiligheidsgevoel, vrees en verlies

Opinie:"Landuyt, zorg dat er geen bloed aan je handen kleeft…"

Afgelopen donderdag organiseerden verschillende politiediensten een klopjacht op mensen zonder papieren in Zeebrugge, zo berichtten verschillende mainstream-media kanalen. In de Strandwijk pakten ze een 70-tal mensen op.  Zij werden weggevoerd.  Hun persoonlijke zaken werden achtergelaten.  De stadsdiensten zouden deze later komen ophalen voor vernietiging. Gelukkig staken enkele buurtbewoners hier een stokje voor.  Zij verzamelden de spullen in een garage waar de vluchtelingen bij hun vrijlating welkom waren om hun bezittingen weer

De openbare bibliotheek en anarchisme

De tijd dat ik voor school een werkje over ‘Anarchisme’ moest schrijven en in de bib de gevangenisherinneringen van Alexander Berkman en de dagboeken van Emma Goldman ontleende ligt ver achter mij. Sinds die tijd heb ik ook andere kanalen gevonden om de zeer uitgebreide schat aan anarchistisch geïnspireerde werken te lezen. Wie echter nu naar de bib gaat om haar of zijn kennis over anarchisme te vergroten komt van een kale kermis thuis (tenzij

Politie provocatie bij de nationale betoging

“Het probleem is dat ze ons tegen elkaar opzetten” is een sterke citaat uit de song Fuck de politie door de Judas Bunch. Het beschrijft ook wat er gebeurt, maar het beschrijft niet hoe het gebeurt.

Op 7 oktober ging ik, samen met mensen van de vakbond op mijn werk, naar de nationale betoging in Brussel. We stapten op in Brugge station, en toen we aankwamen werd het snel duidelijk. De opkomst was net als

Bruggeling schrijft klimaatbrief aan stadsbestuur

Bruggeling Anthony Marechal, zaakvoerder van een groen bouwbedrijf, kroop dit weekend in zijn pen en schreef een niet mis te verstane brief naar het voltallige college van Burgemeester en schepenen.  Hierin hekelt hij de infantiele aanpak van het klimaatkaffee die de stad onlangs organiseerde en het Brugse klimaatplan in het algemeen.  Hij roept de beleidsmakers op zich in te zetten om échte inspanningen te doen en het probleem van klimaatwijziging en het verlies