Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Bruggeling op zoek naar medewerkers voor kunstinstallatie

foto: pdh
foto: pdh

Bruggeling Paul De Haene (60) is op zoek naar vrijwilligers om samen een artistieke installatie te bouwen waarmee hij zingeving wil bieden naast hetgeen de kapitalistische groeieconomie te bieden heeft.  Concreet zijn de plannen nog niet, de inbreng van alle deelnemers zal immers vastleggen in welke richting het kunstwerk zal evolueren.  Zelf denkt Paul aan het gebruik van afval- en recyclagemateriaal.  Mensen die graag deel willen uitmaken van dit project roept hij op om contact met hem op te nemen.  

Wat is de motivatie voor dit opmerkelijke initiatief?

Paul:”De kapitalistische groeieconomie met haar groeiprincipe en het consumentisme kan op lange termijn nooit functioneren want het put de aarde uit en is sociaal onrechtvaardig. Het consumptiecultuurmodel heeft de plaats ingenomen van niet-commerciële vormen van zingeving.  De economie biedt een breed universum van producten en nieuwe producten, gebaseerd op het voortdurend creëren van nieuwe behoeften, losgekoppeld van de ware behoeften.     

Die producten dienen om een identiteit te verwerven en om deel te hebben aan het leven in de maatschappij.   We moeten daartegenover kansen voor verandering binnen de maatschappij leren zien – veranderingen in waarden, veranderingen in levensstijlen – die ons kunnen bevrijden van de schadelijke logica van het consumentisme als grondslag voor deelname aan het maatschappelijk leven. ”  

Wat wens je dan precies te bereiken?

Paul:”Vertrouwen, gezondheid, geborgenheid, zorg, vriendschap, gemeenschapsvorming en ontplooiingskansen kunnen een heel andere invulling geven aan onze nood aan zingeving en een plaats hebben in de maatschappij.

Onze levens kunnen dus bevredigender zijn wanneer we ons bezighouden met activiteiten buiten de traditionele markt die én op zinvolle doelen gericht zijn én materiearm zijn.

Er bestaat geen masterplan hoe we naar een cultuur van duurzame moderne tijd kunnen evolueren.   Er is slechts een patchwork van verschillende experimenten en praktijkgemeenschappen.    Praktijkgemeenschappen zijn groepen die interesse of passie gemeen hebben voor iets wat ze doen en die samen leren hoe ze dat beter kunnen doen.   Dat werken aan een gemeenschappelijk doel doet bij de betrokkenen een wederzijds gevoel van verbondenheid ontstaan.

Dit is empowerment:  de mensen steunen bij datgene wat ze het beste kunnen en ondersteunen wat er aan potentieel voorhanden is. Uit de  praxis zullen uiteindelijk de nieuwe waarden groeien.  Er is een potentieel voor verandering en bereidheid tot engagement op plekken waar mensen een persoonlijke bijdrage kunnen leveren zonder dat hun verder verplichtingen worden opgelegd of ze gedwongen worden zich ergens toe te bekennen.

In die zin zou ik een praktijkgemeenschap willen vormen rond een op te bouwen artistieke installatie.

Welke waarde denk je dat dit kunstwerk zal hebben?  

Paul: “De waarde van dit project is het samen opbouwen van een kunstwerk via het opwekken van de artistieke en creatieve talenten die ongetwijfeld bij vele van ons sluimeren.   Desnoods zouden die talenten eerst via workshops verder moeten verkend en ontwikkeld worden.  

Kunst kan nieuwe gedachten, beelden, inzichten en perspectieven  over onszelf en over de wereld voort brengen.

Zo geeft kunst ons een nieuwe kans tot nadenken en leidt het tot een verruimd bewustzijn.”

Mocht dit project je aanspreken kan je contact opnemen met Paul via paul.dh@skynet.be

1 thought on “Bruggeling op zoek naar medewerkers voor kunstinstallatie”

  1. Ik snap niet echt hoe je het probleem van een consumptie maatschappij kunt oplossen of inzien door afvalmateriaal voor een kunstwerk te gebruiken. Je zou ook een workshop kunnen geven om mensen bewust te maken van hun eigen consumeer gedrag of een workshop portret of landschap schilderen om mensen een sterkere band met de natuur en de aarde waar we op leven te geven en hun de schoonheid en noodzakelijkheid van deze natuur en aarde te laten voelen. Of natuurwandelingen en schoonmaakacties doen. Samen tuinieren, samen koken, samen klussen….

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.