Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Brugge verklaart zich TTIP & CETA-vrij!

Een voorstel van burgers aan de gemeenteraad om een motie aan te nemen waarbij Brugge symbolisch TTIP & CETA-vrij verklaard wordt werd gisterenavond goedgekeurd. TTIP en CETA zijn internationale vrijhandelsverdragen tussen de Europese Unie en respectievelijk de VS en Canada. De burgers die dit voorstel indienden waarschuwen voor de gevolgen voor de volksgezondheid, werkgelegenheid, de invloed op het leefmilieu en ontwikkelingslanden, de hoeveelheid macht die dergelijke verdragen afnemen van natiestaten in het voordeel van grote bedrijven,… Voorstanders zeggen dan weer dat de verdragen economische groei met zich mee zullen brengen.

Gemeenteraad

De motie werd goedgekeurd door de gemeenteraadsleden van Groen, sp.a en CD&V. De raadsleden van VLD en Vlaams Belang onthielden zich terwijl de N-VA tegen stemde.
Pascal Ennaert (sp.a) laat via sociale media weten dat hij trots is op de beslissing van de gemeenteraad: “Hiermee wordt aangegeven dat we niet voor ongereguleerde vrijhandel gestuurd door hebberige multinationals zijn. Maar wel voor onze KMO’s, de gezondheid van onze burgers, sociaal overleg, publieke dienstverlening, … Ik ben een trotse Bruggeling.”
Lijsttrekker van Groen, Raf Reuse tweette z’n vreugde vanuit de publieksruimte. Hij moet immers nog even wachten voor hij aan de debatten mag deelnemen: “Historisch! Brugge steekt een middelvinger op naar de Europese Commissie en verklaart zich vrij van handelsverdragen CETA en TTIP.
Bij NV-A denkt, men er anders over: “Vrijhandel creëert welvaart en is een win-win voor de consumenten en de Vlaamse bedrijven. Het CETA-akkoord besteedt ook opmerkelijk veel aandacht aan kleine en middelgrote bedrijven, wat zeer belangrijk is voor een KMO-regio zoals de onze.Gelet op een mogelijke (harde) Brexit is het nu zeker niet het moment om een dergelijk afgesloten handelsakkoord, op een hoger echelon, te verwerpen.”

De actiegroep “Brugge TTIP & CETA vrij!” is zeer tevreden. Tuur Kyndt:”Nu zullen we de motie en onze presentatie verder aanwenden om te zorgen dat Brugge concrete stappen onderneemt wanneer de verschillende impacten van CETA zich uitwerken. We zullen er ook over waken dat in toekomstige openbare aanbestedingen rekening kan worden gehouden met andere criteria dan louter de prijs, dat de gepriviligeerde markttoegang die CETA verschaft aan multinationals kan worden beveiligd zodat ook duurzaamheid, milieuvoorwaarden, volksgezondheid, lokale en sociale tewerkstelling, vergroening van de stad mee in overweging worden genomen wanneer Stad Brugge beslist hoe het zijn fondsen zal aanwenden om z’n politieke doelstellingen te realiseren.”

Bij VOKA-West Vlaanderen, de kamer van koophandel,klinkt een ander geluid. Daar laakt men de “wereldvreemde beslissing” van de Brugse gemeenteraad en waarschuwen ze voor een eventuele negatieve invloed op andere handelsverdragen zoals bijvoorbeeld een eventueel handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. “Dit statement gaat volledig in tegen het belang van de Brugse ondernemingen.”

Hoever staat het ondertussen eigenlijk met TTIP & CETA?

Het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) tussen de EU en de VS werd door Donald Trump, vlak na zijn aantreden als president, naar de prullenbak verwezen. Sinds dan werd er dan ook niet verder onderhandeld over dit verdrag. Verschillende Europese leiders hebben ondertussen wel al kleine pogingen gedaan om de onderhandelingen weer op te starten, doch met weinig succes. Het dreigen met een handelsoorlog door Trump doet hier natuurlijk ook weinig goed aan.

In februari 2017 werd het CETA verdrag goedgekeurd  in het Europees parlement maar daarmee was de kous nog niet af. Zolang niet alle landen van de Europese unie en de Canadese provincies de verdragstekst hebben geratificeerd blijft het momenteel bij een voorlopige toepassing van het grootste gedeelte van het verdrag.

Waarom keert zo’n brede beweging zich tegen CETA en TTIP?

De tegenstanders blijven zich tegen de verdragen verzetten. Het van TTIP en CETA vrij verklaren van steden en gemeenten is één van de drukkingsmiddelen die de brede beweging tegen de verdragen inzet. De beweging bestaat voornamelijk uit vakbonden, ziekenfondsen, middenveldsorganisaties die actief zijn rond milieu, mensenrechten, noord-zuidbeleid,…
Deze beweging heeft niets tegen internationale verdragen… ze zijn vragende partij voor internationale verdragen die klimaatverandering proberen te beperken, sociale dumping en belastingontduiking tegen te gaan, enz.  Maar ze zijn wel tegen verdragen die multinationals de macht geven om onze rechten en wetgeving te controleren. Op de website stopttip.be vindt je een hele reeks argumenten tegen de internationale handelsverdragen.

Hoe deze beweging erin slaagde hun voorstel in de gemeenteraad te krijgen…

Tuur Kyndt van “Brugge TTIP&CETA vrij!”: Wij moesten 1014 handtekeningen van Bruggelingen boven de 16 jaar verzamelen vooraleer we spreekrecht kregen voor de gemeenteraad. Daar waren we een jaar heel intensief mee bezig want we hebben voor elk van die handtekeningen onze bezorgdheden uitgelegd, en de burgers die ondertekenden die deelden dan ook onze bezorgdheden.”
Vorige week was het dan zo ver:  De beweging had een presentatie meegebracht en probeerde op die manier de raadsleden te overtuigen om voor hun motie te stemmen. Met succes, want gisteren werd hun voorstel aangenomen.
In de toekomst gaan dergelijke initiatieven echter minder makkelijk in hun opzet slagen, waarschuwt Kyndt nog: “door het nieuwe gemeentedecreet dat Liesbeth Homans (NV-A) van kracht laat worden begin 2019 worden burgerinitiatieven zoals het onze in Vlaanderen quasi onmogelijk gemaakt.” Het spreekrecht waar hier gebruik van werd gemaakt zou dan immers vervallen en veranderen in een gunst.  Kyndt vreest voor willekeur: “Dus louter arbitrair kan iemand van het secretariaat op basis van politieke overtuigingen beslissen dat een burgerinitiatief mag worden genegeerd. De volksvertegenwoordigers hoeven het zelfs niet meer te weten. Dat sluit een belangrijke democratische piste af.”
Of het zo ver zal komen is nog de vraag. “wij hebben gevraagd aan verschillende steden en gemeentes om dat spreekrecht op de gemeenteraad in te schrijven in hun huishoudelijk reglement. Hierdoor wordt die move van Homans buitenspel gezet.”  Of ook Brugge hier op in zal gaan is nog niet zeker. De voorzitter van de gemeenteraad zou, volgens Kyndt, het in ieder geval al een goede suggestie hebben gevonden die zou kunnen in overweging genomen worden.

 

 

1 thought on “Brugge verklaart zich TTIP & CETA-vrij!”

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.