Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

auditeur RVS adviseert tegen keuze voor nieuwe Visartsluis

De auditeur van de Raad Van State adviseert de vernietiging van het voorkeusbesluit voor de nieuwe sluis op de site Visart in Zeebrugge. De auditeur heeft vragen bij de leefbaarheid voor de inwoners van Zeebrugge.
Of de taskforce die zich bezighoudt met de plannen voor de nieuwe zeesluis nu terug van nul moet starten wil voorzitter Jan Goemaere niet gezegd hebben. Hij wil de definitieve beslissing van de RVS afwachten. Zeebrugge kan zich dus opmaken voor een nieuwe procedureslag. Bij de bewoners rijst de hoop dat de leefbaarheid van hun dorp toch zal kunnen bewaard blijven.

Zeebrugge is, na Antwerpen, de grootste zeehaven van het land. Ook op Europese schaal staat de “Port of Zeebrugge” aan de top met een overslag in 2019 van bijna 46 miljoen ton aan goederen die door zo’n 8000-tal schepen aan land werden gebracht. Het hoeft dus niet te verbazen dat de haven zeer belangrijk is voor de economie van onze regio en ons land in het algemeen met in 2016 een directe toegevoegde waarde van bijna 1 miljard euro en werkgelegenheid voor zo’n 10.000 streekgenoten.
De haven van Zeebrugge is in handen van MBZ, de Maatschappij van de Brugse Zeehaven waarvan de stad Brugge, als vertegenwoordiger van al haar inwoners, de grootste aandeelhouder is.

De Brugse Zeehaven met haar verschillende zones.

De haven bestaat uit 3 delen: de voorhaven, die letterlijk in de zee is gebouwd. Deze staat in verbinding met de achterhaven door middel van sluizen. In de voorhaven is het waterniveau immers onderhevig aan de getijden, in de achterhaven wordt het water op niveau gehouden via deze sluizen.
Ook de kanaalzone en de binnenhaven is enkel bereikbaar voor grote schepen dankzij deze sluizen. De Visartsluis werd reeds bij de aanleg van de haven gebouwd tussen 1896 en 1904. In de jaren ’60 van vorige eeuw bleek al snel dat deze te klein was waardoor werd overgegaan tot de bouw van de Pierre Vandammesluis.

Door de verdere ontwikkeling van de achterhaven dwong de bouw van een tweede volwaardige sluis richting achterhaven zich op.
In 2018 nam de Vlaamse overheid de beslissing dat de nieuwe sluis moest komen waar nu de stokoude Visartsluis is gelegen. Een nieuwe weg, de NX, moet dan de Expresweg (N31) en de Alfred Ronsestraat (N350) ondergronds met elkaar verbinden zodat de verkeersdruk op Zeebrugge dorp kleiner wordt. Buurtbewoners en enkele bedrijven waren niet tevreden aangezien dit plan zou resulteren in het onteigenen van 35 woonsten of bedrijfsgronden. Bovendien ligt de Visartsluis pal tussen de stationswijk en Zeebrugge-dorp.
Zowel de toenmalige voorzitter van de haven, Joachim Coens, huidig voorzitter van de CD&V, als de toenmalige Burgemeester van Brugge, Renaat Landuyt (SP-A), stonden niet te springen maar gingen zich niet verzetten.
Enkele buurtbewoners verenigden zich in het actiecomités Zeebrugge Onder Druk (ZOD). Zij kondigden al aan dat zij bezwaar zouden aantekenen tegen de plannen. Ook de vzw Groen diende bezwaar in.
Beide partijen waren een nieuwe sluis aan het verbindingsdok meer genegen.

Maar hoe moet het nu verder met dit dossier? De Vlaamse overheid heeft voor dit soort infrastructuurwerken een speciale procedure uitgevonden: De procesaanpak complexe projecten. Momenteel bevinden we ons in fase 3 van de 4 fasen: de uitwerkingsfase. Ondanks het feit dat er dus verschillende bezwaren lopende zijn bij de Raad Van State wordt er dus voor gekozen om in deze fase de onderzoeken verder te zetten om geen kostbare tijd te verliezen.
Hoewel de auditeur nu dus al een negatief advies geeft, is het op de uitspraak van de RVS nog wel even wachten. Voor dergelijke grote projecten streeft men naar een uitspraak binnen de 15 maanden. Begin 2021 zouden we dus meer moeten weten. Bij andere dossiers is niet altijd gebleken dat de RVS het advies van de auditeur volgt maar doorgaans gebeurt dit wel. Hoe het dan verder moet met dit dossier is momenteel nog koffiedik kijken.

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.