brugsalternatiefforum.be

Alain voor de rechter bis

Ergens in december vorig jaar schreef ik op deze site een artikel over Alain, een man die voor de rechtbank moest verschijnen omdat hij de bomen in zijn tuin niet wil omhakken.

Onlangs kwam de zaak voor het Hof van Beroep.
Mijn optimisme over rechtvaardige rechtspraak in deze zaak bleek jammer genoeg ongegrond…

De vrederechter gaf de buren gelijk en voegde er nog aan toe dat “zijn tuin niet esthetisch oogde”. Lees: niet kunstmatig is aangelegd. Hij oordeelde ook (hoewel dit nergens bij wet is vastgelegd) dat Alain “een disproportioneel aantal bomen in zijn tuin heeft staan”. Elk verweer werd van tafel geveegd.

Aanvankelijk gingen Alain en zijn advocate ervan uit dat snoeien van de bomen wel zou volstaan. Ze beriepen zich op een cassatiearrest dat stipuleerde dat snoeien altijd voorrang moet krijgen op rooien, ook voor bomen jonger dan 30 jaar. Toen de eisers dit verwierpen restte Alain geen optie dan toch nog de oudere bomen (die zijn vader had gepland; die hij had zien groeien doorheen zijn hele leven) te sparen door een gerechtsexpert te laten aanstellen die zou kunnen bevestigen dat de bomen meer dan 30 jaar oud waren en dus volgens het veldwetboek niet kunnen gerooid worden al staan ze dan binnen de 2 meterlijn.
Vreemd genoeg ging de rechter hier niet op in en veroordeelde Alain tot het verwijderen van de bomen. Hiermee was de rechtspraak over de grond van de zaak afgelopen.
Alain ging in beroep om alsnog uitstel te krijgen.
Hij had de rechter tot de lente van 2015 om uitstel gevraagd omdat experts hem de raad geven de bomen pas volgend jaar te verplanten.Dit uitstel werd nu ook verworpen.
Er werd geen enkele rekening gehouden met het feit dat Alain samen met enkele sympathisanten reeds grote inspanningen leverde door alle jonge bomen te verplanten.
De rechter heeft in beroep de oorspronkelijke dwangsom van 350.000 euro opgelegd die eerder uitgesproken werd in eerste aanleg. Daar hij dit onmogelijk kan betalen komt het spookbeeld van uithuiszetting nu toch gevaarlijk dichtbij…

De oorspronkelijke betekenis van rechtspraak is toch ‘aan ieder recht te doen’. In deze zaak faalde men hierin.
Men kan zich immers moeilijk van de indruk van partijdigheid van de rechter ontdoen.
Foto’s en getuigenissen tonen aan dat de overlast die de bomen zouden geven verwaarloosbaar zijn. Alain heeft grote inspanningen gedaan om aan de eisers tegemoet te komen, hij wou zelfs de oudere bomen die zo’n emotionele waarde voor hem hebben verplanten. Kapotmaken is voor hem echter een brug te ver.
Moet hij daardoor alles verliezen? Omdat een aantal mensen een groepje bomen binnen een woonwijk ‘onesthetisch’ vinden?’ De weegschaal van Vrouwe Justicia zou eens dringend geijkt moeten worden… Het vertrouwen in haar meetinstrumenten staat zwaar onder druk en dit vonnis helpt bepaald niet om het terug te winnen

Alain blijft echter strijdvaardig.
Een verzoekschrift werd reeds overgemaakt aan het Europees Hof. De rechter ging immers eenzijdig uit van het oordeel van de eisers zonder tegenonderzoek. Volgens juristen die ik sprak maakt hij een redelijke kans gelijk te krijgen, zelfs schadevergoeding te ontvangen maar het vonnis vernietigen, zijn tuin en ouderlijk huis redden is op deze manier niet mogelijk. Andere stappen worden overwogen.
Alain hoopt ook via een Europese petitie iets aan dergelijke situaties te veranderen. Meer hierover binnenkort op de FB-groep.

Financieel steunen kan alvast op rekeningnummer  BE17 9731 2384 8321 BIC : ARSPBE22

http://www.facebook.com/redbomenannuleerdwangsom?pnref=story

(foto: nieuwsblad.be)

2 Responses to Alain voor de rechter bis

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.