brugsalternatiefforum.be

Infosessie Elektrische Deelwagens Brugge

Heb je slechts af en toe een auto nodig? Of twijfel je om een tweede wagen aan te kopen? Dan is een deelwagen zeker iets voor jou! Stad Brugge stelt in samenwerking met CoopStroom cvba en het Vlaamse Gewest twee elektrische deelwagens ter beschikking. Kom naar onze infosessie op maandag 21 september in het Cultuurcentrum Daverlo en ontdek meer over deze deelwagens. Daarnaast krijg je ook de kans om mee

Kennismaking en rondleiding cohousingproject Stoer Huus

Het samenhuizenproject Stoer Huus mocht al één verjaardagskaarsje uitblazen. Dit is het eerste cohousingproject in West-Vlaanderen, gelegen in de historische binnenstad van Brugge. Wil je de bewoners beter leren kennen, meer te weten komen over het ontstaan en wat dit alles inhoudt? Kom dan naar dit ontmoetingsmoment en inforsesse ! I.s.m. LDC ‘t Reitje Prijs 1€ inschrijven t.e.m. woensdag 9 september via reitje@mintus.be (Er is ruimte voor 2 groepjes van maximum 8 personen. Vergeet je mondmasker niet!)

Lezing Mattias Vermeiren: Europa’s Monetaire Bazooka

Geheel volgens de strikte regels van het monetair beleid van de EU inzake begrotingstekort (max. 3%) en nationale schulden (max. 60% van het BNP), werd in antwoord op de financiële crisis de nadruk gelegd op bezuinigingen, eerder dan op het stimuleren van duurzame groei en werkgelegenheid. Dit ging ten koste van sociale programma’s en een neerwaartse druk op de lonen.

Met de Coronacrisis lijkt het alsof de vroegere dogma’s over

Meester Bruegel kom maar binnen

Twaalf jaar na de dood van Wannes Van De Velde en naar aanleiding van het Internationale Bruegeljaar 2019 brengen Hans Mortelmans en Herwig Deweerdt Pieter Bruegel en Van de Velde samen. 368 jaar scheidden Bruegel van Wannes en toch konden ze het uitstekend met elkaar vinden in hun strenge maar poëtische blik op de mens, de samenleving en de natuur. ‘Meester Bruegel kom maar binnen’

Leesgroep: “Goede Mannen” van Arnon Grunberg

Goede mannen’ is een ontroerende en wanhopige roman over een vader die denkt dat een goede man altijd een stapje opzij doet, dat goed zijn niet veel anders is dan verlangen naar het goede. Minder goede verlangens leg je gewoon het zwijgen op. Kan zo het onheil worden voorkomen? Wat kán een mens eigenlijk voorkomen? Het is het 43ste (!) boek van Arnon Grunberg (47) in

Hedendaagse filosofen over de Grote 4

In een reekds van vier sessies bespreken vier hedendaagse filosofen werk en leven van de Grote Vier, hun voorgangers en leermeesters aan de universiteit Gent: Leo Apostel, Jaap Kruithof, Etienne Vermeersch en Rudof Boehm.

Dinsdag 20 oktober: Jean-Paul Van Bendegem over Leo Apostel

Dinsdag 3 november: Johan Braeckman over Etienne Vermeersch

Dinsdag 8 december: Guy Quintelier over Rudolf Boehm

Dinsdag 22 december: Freddy Mortier over Jaap Kruithof

Plaats: De Brug,

Boekpresentatie Ludo Abicht: “De eeuwige kop van Jood”

‘Anti-Judaïsme’ en ‘antisemitisme’ zijn meer dan ooit delicate en beladen begrippen. ‘Revisionisme’ en ‘antizionisme’ zijn dat vandaag allicht nog meer. Aan de hand van een geschiedenis van de eeuwenoude en nog steeds actuele jodenhaat ontknoopt Ludo Abicht de verwarring met heldere argumenten. Abicht zoekt naar individuele en collectieve oorzaken en verklaringen voor antisemitisme en hoopt zo een uitweg te vinden uit deze mensonterende en dodelijke waanzin.

Ludo Abicht (1936)

Café Masereel: Beter Na Corona, een nieuw kompas voor de economie

Veel aanhangers van de groei aan de linkerkant van het politieke spectrum gaan ervan uit dat als de koek groeit, een groter stuk aan de werkende bevolking toekomt. Iedereen content. Dat klopt, maar in een ongelijke wereld wordt de koek niet gelijk verdeeld. En dus neemt met de groei ook de on­gelijkheid toe. Is er geen game changer of ideologische omwenteling nodig? Niet ijveren voor meer groei, en dus méér

Lezing Prof. Stan De Spiegelaere: ‘Arbeidsmarkt en sociale unie’

De volgende twee decennia verdwijnen volgens de OESO naar schatting 15% van de jobs en krijgen 32% een andere inhoud als gevolg van technologische innovaties. Deze wijziging veroorzaakt een nog sterkere polarisatie tussen de goed betaalde, beter opgeleiden en het zgn. precariaat, mensen met onzekere en flexibele statuten… Arbeidsverhoudingen zijn vaak een product van overleg tussen sociale partners. Hoe kijkt het Europees vakverbond naar deze evoluties? Een Europese Sociale Unie

Boekpresentatie Joren Vermeersch: 1349, De Zwarte Dood

In 1349 werd Vlaanderen getroffen door een catastrofe die een derde van de hele Europese bevolking meenam in het graf. De pest was wellicht een van de grootste rampen uit onze geschiedenis. Meedogenloos sloeg de ziekte toe : rijk noch arm werd gespaard. Dit bracht onverwacht zware economische gevolgen met zich mee, die resulteerden in sociale conflicten en migratiegolven. Wat dan weer zorgde voor een felle politieke tegenreactie in