Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Actiegroep zegt neen tegen randparking Baron Ruzettelaan

Het Brugs stadsbestuur wil een randparking voor ca. 450 wagens realiseren langs de Baron Ruzettelaan, op het terrein tussen het kanaal Brugge-Gent, het zuidervaartje en de Katelijnebrug. Omdat dit terrein een betere bestemming verdient en een tweede randparking op deze plaats de leefbaarheid en mobiliteit van de buurt ondermijnt, roept het actiecomité ‘Geen parking aan de Baron Ruzettelaan’ op tot een burgerprotest op zondag 21 januari om 11 uur. Plaats van afspraak: het terrein tussen Lukoil (Baron Ruzettelaan 6) en Kanaal Brugge-Gent… Via een ludieke kaartjesactie wordt iedereen opgeroepen uiting te geven aan zijn protest en alternatieven voor deze unieke plek te formuleren.

Veiligheid en luchtkwaliteit: geen prioriteit?

De in- en uitrit van de parking is voorzien langs de Baron Ruzettelaan aan het bruggetje over het zuidervaartje aan de Lukoil. Het verkeer vanuit Oostkamp moet de laan dwarsen via een invoegstrook waar nu een middenberm en parkeerplaatsen zijn. Wagens die vanuit Oostkamp komen, zouden dus busstrook , rijstrook, fiets – en voetpad dwarsen om de parking te bereiken en dit op een plek waar ook veel in- en uitrijdend verkeer is van de tankstations Gevolg: extra fileleed, risico op ongevallen, extra risico’s voor voetgangers en fietsers. Er worden geen flankerende maatregelen voorzien om deze problemen op te lossen. Ook de bushalte Boldershof aan het begin van de laan moet verdwijnen of opschuiven. Wie de parking te voet wil verlaten zal dit moeten doen via de houten wandel- en fietsbrug onder de Katelijnebrug. Wie de situatie en de moeilijke zichtbaarheid op deze plek kent, weet dat dit vragen om moeilijkheden is.

De meest recente metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen dat de luchtkwaliteit in de Baron Ruzettelaan en omgeving erg problematisch is met continu hoge gemiddelden fijn stof, stikstofdioxide en roet en nog veel hogere waarden tijdens de spitsuren. Een nieuwe randparking op die plek zal de luchtkwaliteit nog meer aantasten. Extra verkeer wordt aangetrokken tijdens de piekmomenten en groen en bodem die een filterend effect hebben verdwijnen met als gevolg een nog slechtere luchtkwaliteit en bijhorende gezondheidsproblemen.

Wat vroeger niet kon.

Ook in de vorige legislaturen overwoog men dit terrein te ontwikkelen. Passeerden de revue: een kantorencomplex, een parking voor mobilhomes en zelfs het nieuwe beursgebouw. Telkens werden voor deze plannen uiteindelijk andere locaties gekozen omwille van de moeilijke ontsluiting van het terrein en de negatieve impact op de verkeerssituatie. De bezwaren die toen golden, gelden ook nog vandaag… Het lijkt ondenkbaar dat een mobiliteitsonderzoek- verplicht voor projecten van deze omvang – nu tot een andere conclusie zou komen.

Een grauwe stadskanker…

Het stadsbestuur gaat er prat op dat ze deze parking kan realiseren aan een laag budget. Dit is een eufemisme om te zeggen dat ze het terrein willen volstorten met grind en asfalt om zo een plek te creëren die men eerder verwacht op een industrieterrein of een verloederde buurt, niet aan de grens van een historische stad. Voor veel bezoekers die Brugge bereiken via de Katelijnebrug is dit terrein het eerste wat ze zien van de stad. Een visitekaartje als het ware. Deze unieke locatie aan het kanaal met veel recreatief wandel- en fietsverkeer verdient beter…

…. of een groene long

Het actiecomité ‘Geen parking aan de Baron Ruzettelaan’ gelooft dat er voldoende alternatieven zijn. De bestaande randparking van Steenbrugge ligt er buiten de eindejaarsperiode verlaten bij. De geplande uitbreiding van de ondergrondse parking aan het Zand kan veel van de problemen tijdens de eindejaarperiodes opvangen. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er ook voor de parking op het station of op het Kanaaleiland. We roepen het stadsbestuur op om creatief te zijn en oplossingen te bedenken zonder open ruimte op te offeren. De mogelijkheden om het terrein langs de Baron Ruzettelaan op een positieve manier te ontwikkelen met het accent op natuur en parkgroen zijn enorm, in functie van de buurt en het recreatief wandel – en fietstoerisme. Een oase langs het kanaal, een groene toegangspoort tot de stad in het verlengde van het Minnewater, in de rand van Brugge waar het verkeer steeds verder dichtslibt en open ruimte zeldzaam wordt.

Burgerprotest ‘Meer dan 100 redenen tegen’…

Op zondag 21 januari om 11 uur komen Brugse burgers, buurtbewoners en sympathisanten samen om op een ludieke manier uiting te geven aan hun ongenoegen over de geplande randparking aan de Baron Ruzettelaan op het terrein aan het kanaal Brugge-Gent (kant) Katelijnebrug.

Via een kaartjesactie krijgt elke deelnemer en sympathisant op het terrein de mogelijkheid om zijn bezwaren tegen het parkingproject te uiten en ideeën te formuleren over een betere invulling van het terrein. “Want er zijn meer dan 100 redenen om dit parkingidee een halt toe te roepen”, zo luidt het op het Facebookevent en op de flyers van het acticeomité, “en er zijn meer dan genoeg manieren om dit terrein een betere bestemming te geven, net als er meer dan genoeg alternatieven zijn voor de vermeende (?) Brugse parkeerproblematiek.”

Het kaartje krijgen buurtbewoners deze week in de bus of het kan hier gedownload worden. Op het actiemoment zullen er nog meer kaartjes beschikbaar zijn.

Plaats van afspraak

zondag 21 januari om 11 uur.
Terrein tussen Lukoil (Baron Ruzettelaan 6) en Kanaal Brugge-Gent (Bushalte Boldershof, Lijn 2),

te bereiken via bruggetje naast de Lukoil of jaagpad onder Katelijnebrug langs kanaal vanaf de Katelijnepoortbrug.

Deze tekst werd overgenomen van op de facebookpagina van “Geen parking aan de Baron Ruzettelaan

 

 

Contact the Author

4 thoughts on “Actiegroep zegt neen tegen randparking Baron Ruzettelaan”

 1. GEEN NIEUWE KATELIJNEPARKING
  http://users.telenet.be/a150254

  Groen vzw doet hiermee een dringende oproep tot het Brugs Stadsbestuur niet over te gaan tot het kappen van de wilgen en de plannen voor een nieuwe parking tussen het kanaal Brugge-Gent, het zuidervaartje en de Katelijnebrug te herzien om volgende redenen:

  1) Op de Geopunt-kaart wordt de site gecatalogeerd als historisch permanent grasland, beschermd door de natuurwetgeving. Alhoewel deze bescherming niet juridisch verankerd is, blijft het behoud van dit grasland zeer zinvol volgens de gegevens van de biologische waarderingskaart, conform het besluit van de Vlaamse regering van 23/07/1998. De voorziene parking is schadelijk voor de grote biodiversiteit in het gebied. Het diep ingesneden beekje bevordert de natuurlijke verscheidenheid. Er is een grote variatie aan planten op de arme kalkrijke grond van dit grasland en het aanpalend bosje met o.a. waardevolle wilgen. Ook de dierenwereld is er uitgebreid met talloze vogels, insecten, vleermuizen, enz. Wegens de grote natuurwaarde mag dit stukje grasland niet verdwijnen.

  2) Het inrichten van een parking op die plaats is verkeerstechnisch onverantwoord. Verkeer van en naar de parking zal in conflict komen met het drukke verkeer op de Baron Ruzettelaan. Er wordt een onveilige situatie in de hand gewerkt, zowel voor het autoverkeer als voor de zwakke weggebruiker.

  3) Een bijkomende parking aldaar is lelijk en ongezond. Het aantrekkelijk groene karakter van deze open ruimte wordt grondig verstoord en de luchtvervuiling neemt toe. Meer roet, fijn stof en stikstofdioxide zijn schadelijk voor de gezondheid. De groene toegangspoort tot de stad wordt voor wandelaars en fietsers langs het kanaal ernstig beschadigd. Een toeristische stad als Brugge onwaardig!

  4) De zogenaamde noodzaak voor een vlugge realisatie van deze parking voor de opvang van het gebrek aan parkeermogelijkheden in de binnenstad valt weg. Met de 4-uur parkeertijd voor de auto’s in de binnenstad moet de kans genomen worden om alternatieven uit te werken.

  5) Er zijn tal van betere alternatieven: opwaarderen van de parking in Steenbrugge door inschakeling van frequente shuttle-busjes (voorkeur), een verdiep op de stationsparking, een ondergrondse parking op het kanaaleiland of op het Bargeplein.

  Namens Groen vzw,

  Erik Ver Eecke, voorzitter, Brugge, 16 januari 2018

 2. Inderdaad stukje groen behouden. Goed voorstel een extra verdieping op Stationsparking en parking Steenbrugge verder uitwerken

reageer op dit bericht

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.