brugsalternatiefforum.be

Gemiste kans in tuinen Rode Zusters

Gemiste kans in tuinen Rode Zusters

Een tweetal weken geleden fietste ik in de katelijnestraat en mijn nieuwsgierige neus bracht me bij de werken aan terrein van de vroegere rode zusters, Redemptoristinnen genaamd. Verborgen achter de nieuwe donkerhouten appartementen ligt nog heel wat groene open ruimte verborgen. En wat ook wel zeer verborgen is; of waarschijnlijk nu al ‘verborgen was’, was het gele bord met ‘openbaar onderzoek’ , dat op het domein, achter een deur met toegang tot de Visspaanstraat stond.

Ik heb er wat foto’s genomen, dus rechts waar de calvarieberg met kruisbeeld en zeven smarten staan, en links met het grote terrein met de vele kapelletjes. Ik fantaseerde al wat er zoal met het terrein kon gedaan worden, voor mens en natuur.. Ik had geluk, de indien-datum voor opmerkingen was nog juist niet verstreken! En ik heb toen dus een tekst  ingediend bij het stadhuis met eigen opmerkingen, ideeën.

Dag beste heer burgemeester en schepenen,

 

Meer bepaald ten aanzien van de Groendienst, stad Brugge,

 

Hierbij deel ik u graag mijn opmerkingen aangaande de aanmaak van de kloostertuin van de voormalige Zusters Redemptoristinnen mee.

Als Bruggeling hou ik van het erfgoed en als natuurgids heb ik oog voor het groen. Daarom vind ik volgende zaken belangrijk:

Het behouden van de bomen in de noordelijke tuin, nog gezond en van volwassen leeftijd: de wilde kastanjes, de taxussen, de hulst (met bessen) , de magnolia’s en de leilindes.

Zeker ook de Rode Roos zou ik sparen; deze verwijst ook naar de rode klederdracht van de vroegere zusters. (rode nonnen) “Brugge zal de BLOEM zijn van de Orde” zei J.A. PAsserat, pater die veel voor de orde gedaan heeft. “Van alle kanten hoor ik met lof over u en de uwen spreken.”

Ook de wilde jonge groei van geoorde wilgen zou ik graag gespaard zien, omdat deze zeer waardevol zijn voor de insecten, die ze als eerste nectarbron gebruiken. In Midden-Europa worden wilgentakken ook gebruikt zoals hier palmtakken bij Pasen. Dus de boom heeft ook religieuze waarde. Men spreekt van palmkatjes.

In de zuidelijke tuin :

Tja, ik heb gezien dat de uiterste rechtse boom (dus op die “berg”/met calvarie: kruisbeeld Jezus) ZIEK is: de rechterkant is dood: geen bladgroei.. is dus gevaarlijk voor omvallen op de nieuwe huizen .

De  uiterste linkse boom, de dikste en hoogste Esdoorn, is nog redelijk gezond en kan volgens mij wel behouden blijven; staat ook uit het zicht van het kruisbeeld. Ik hoorde van iemand uit de Visspaanstraat dat men zeker wel wat bomen nog wil als uitzicht (kruinen), en de bijkomende vogels die fluiten.

Maar alle andere zijn echt wel van mindere kwaliteit, de es, en de kleinere struiken en dunne boompjes, en staan in de weg van het kruisbeeld, en daardoor slaat het beeld ook groen uit , door teveel schaduw.

Er waren ook geen vogels te zien of horen..

Ik zag ook dat er een meidoorn vroeger stond (vooraan links), nog stronk te zien met takgroei.. Een meidoorn zou zeker  ook wel waardevol zijn om er te zetten: groeit niet heel hoog  en traag en geeft bloemen/bessen en is dus ook  voor vogels /insecten Supergoed 🙂

Dit terwijl aan de andere zijde, er zeer veel insecten zaten op de wilde spontane groei van de geoorde WILGEN, die nog maar een halve meter hoog zijn, maar zeer WAARDEVOL voor het leven, ..en die gaan ze zeker wel wegdoen.. JAMMER: want zie hier artikel: 2/3 van alle insecten zijn al weg:

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3165455/2017/05/23/Zorgwekkend-aantal-insecten-in-Europa-drastisch-gedaald.dhtml

Ook zou ik rond het kruisbeeld witte  steentjes leggen, en er rotsplantjes zetten. Is toch beter dan gewoon een rommelige grijze zandberg.

Noordelijke tuin:

Rond de Alfonsus-kapel (bakstenen kapel in het midden)zou ik een cirkel maken met wat wilde bloemen en tuinkruiden: kamille, lavendel, salie, viooltjes, distels: allemaal waardevol voor insecten/vlinders die zoals u weet zo achteruit gegaan zijn in aantal.

Misschien ook ergens wat plaats voor een gebedstekst? Want het klooster was bekend voor spirituele uitstraling/ gebed. Misschien op één van de muren aan de zonnige zuidzijde? Met enkele eenvoudige zitstenen, zoals er ook al staan aan het station, kant STMichiels/Bouverie. Een gedicht van G.Gezelle:” Die avond en die roze,” verwijzend naar de rode roos, lijkt me een goed idee.

Misschien ook ruimte aan de zonnige muur (noordelijk gedeelte) voor druiven en klimrozen en geleide fruitbomen? Als hints naar de vroegere functie van moestuin en siertuin. Ook kamperfoelie en Clematis houden van zon, clematis misschien meer in de schaduwzijde, bij de taxussen.

ER zou ook plaats kunnen zijn voor moestuintjes die de (buurt) -bewoners  zelf kunnen verzorgen?

En alle bezoekers kunnen wat geldelijke steun geven als onderhoudsgeld?

Liefst geen buxus of hortensia’s: zijn misschien makkelijk in onderhoud maar zijn niet veel waard voor insecten.

Ook een bord met wat historische uitleg mag zeker niet ontbreken, maar dat zal wel niet vergeten worden. Het spreekt ook vanzelf dat alle kapelletjes zouden gerestaureerd moeten worden.

Aan de Oranjerie kan misschien zelfs een kleine drankgelegenheid komen, met klein terras?

Er zal veel aan gewerkt moeten worden, maar volgens mij kan er echt iets heel moois en unieks uit voortkomen , met behoud van al wat nu waardevol is, zowel het materiële, als het nog levende groen.

Ik hoop van harte dat ik een positieve en inspirerende bijdrage heb geleverd om er iets moois en duurzaams van te maken en zie al met grote nieuwsgierigheid uit naar de resultaten,

Groeten, Tine Devroye , 6/6/2017

 

Ik kreeg een antwoord terug van de Groendienst, dat me wel zeer ontgoochelde, waarop ik weer in mijn pen kroop.

Dag beste groendienstwerker,

 

Ik dank u voor de brief met info over de aanleg van de tuin.

Ik lees dat mijn idee voor een gedicht/gebed misschien wel zal uitgevoerd worden. Daar moet ik dan mijn laatste greintje dankbaarheid voor uitpersen zeker? Mijn laatste ecologisch-groene hoop hou ik voor mijn eigen tuin dan best zeker?

Ja, een mens mag niet te bezorgd zijn, niet te begaan met wat er rond zich gebeurt, want men doet toch wat men wil, zeker in Brugge, waar de mening van een gewoon mens met veel kennis van groen en cultuur zo goed als waardeloos is.

Jammer dat al de rest van mijn ideeën niet gebruikt zal worden. Een gemiste kans om de buurt, de mensen actief te betrekken in dit grote groene project. Jammer dat ecologie nog een totaal onbekend thema is in de groendienst Brugge.

Verder vind ik sommige zaken wel zeer vreemd:

“Calavarieberg en waardevolle bomenbestand”

Over het kruisbeeld spreekt u niet: dit nochtans waardevol historisch beeld is wel helemaal verdwenen uit het zicht achter die volgens mij toch niet waardevolle bomen: Zie laatste Foto  van die bomen die enkel toch wat stokjes zijn die elk moment kunnen omvallen. Dat men wel geld heeft om daar dan nog een boomdokter naartoe te sturen en te behandelen, daar kan mijn gezond verstand echt niet bij. Elke bomenkenner zou alle bomen daar op die ‘berg weghalen, en dit een Euthanasie noemen: een boomvriendelijke dood geven. Ik volg zelf cursus Bosgids en ben al 30 jaar actief natuurgids en volg veel cursussen, dus ik weet er wel iets van. Dus die stokjes-bomen, die voor ander leven waardeloos zijn en een zeer triestig zicht geven voor de toeschouwer en  voor zichzelf ook, zijn dus van groter belang dan het kruisbeeld , waarvoor die Calvarie gemaakt is toch in eerste plaats? Vreemde redenering.. Maar ja, misschien geven deze lijdende bomen  een extra dimensie aan het Lijden van Jezus natuurlijk..

En om maar te zwijgen over de waardevolle mooie zeven smarten-beeldjes-galerij die door die pijnlijk hongerende- treurende waardeloze bomen onopgemerkt in de schaduw blijven treuren. Ja, het bedoelde effect is er zeker: Triestigheid Troef.

 

“Afwezigheid van vogels en insecten” op de site komt door de werken.”

(Ik heb enkel melding gemaakt van het algemeen feit dat er OVERAL 2/3 minder insecten  voorkomen, volgens Science, wetenschappelijk onderzoek )

“”Ook elders in Europa horen we onrustwekkende signalen”, zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt. “In Groot-Brittannië gebeurt er al lang gestandaardiseerd onderzoek naar insecten. Uit het nachtvlindermeetnet dat daarvan deel uitmaakt, blijkt dat een aantal nachtvlindersoorten die nog steeds (vrij) algemeen zijn, een achteruitgang van meer dan 70 procent kenden. En ook bij ons is er niet veel reden voor optimisme.” “”

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3165455/2017/05/23/Zorgwekkend-aantal-insecten-in-Europa-drastisch-gedaald.dhtml

 

 

Zorgwekkend: aantal insecten in Europa drastisch gedaald …

www.hln.be

De ‘Krefelder Entomologischen Vereind maakte voor de studie in het ‘Naturschutzgebied Orbroicher Bruch’ gebruik van zogenaamde malaisevallen. Dat zijn tentvormige …

 

Als u eens OOK zou rondlopen op de site, zal u veel insecten zien, en ook de tortelduiven die in de hulst zitten, die hopelijk bewaard zal worden?

Zie foto’s van de insecten die op de wilde bloemen zitten. Is dus niet zomaar waardeloos onkruid!

Het is dus zeer jammer dat die wilde planten weg moeten, en er buxus in de plaats komt, wat voor insecten niet waardevol is, en ik weet zeker dat er dus Minder insecten zullen zijn, want er zullen minder biologisch/ecologisch waardevolle bloemrijke planten staan. Keuze voor buxus is dus enkel gemaakt omdat het niet veel werk geeft voor onderhoud, dus bespaart geld.

 

 

“De aanwezige bomen en nieuwe struiken /planten en tuinmuur zullen zorgen voor meer vogels en insecten.”

 

Een tuinmuur, en zeker een warme zuidelijk gerichte tuinmuur, is pas interessant voor insecten als er ook Planten/bloemen op groeien, anders is het gewoon een .. lege muur. En een klimroos en druif geven helemaal niet zoveel werk. Ik zou dat als vrijwilliger ook wel doen hoor, heel graag zelfs, dus ‘veel werk’ is geen reden om dit niet te doen.

De aanwezige bomen aan de calvarieberg geven helemaal niks. Als er enkel naar onderhoudsvriendelijkheid gekeken wordt, betwijfel ik of er veel insecten/vogels zullen komen naar de nieuwe planten/struiken. Bovendien spreekt u over de schaduwzijde van de noordelijke tuin , waar bloemrijke planten dus niet goed zullen groeien. De zonnige zijde zal enkel gevuld worden met buxus-kotjes/kamers dus, en daarin zullen de grote fruitbomen-zonder-fruit dus komen, die dus alles in schaduw zullen zetten en waar alle zon minnende insecten/planten dus niet meer zullen voorkomen. En daarachter komt dan een kale muur. Ik zie het levendig voor mij.. of beter gezegd doods, en hoef de plannen echt niet meer te zien om het te begrijpen.

Nee, dan is het nu een veel insectenvriendelijker en bloemrijkere toestand, maar ja , dat noemen ondeskundigen een verwilderde tuin vol ‘onkruid natuurlijk, die smeekt om opwaardering..

Dus in feite zal het gewoon een replica worden van de kloostertuin in de Bouveriestraat; ook al zeer saai met doods gras en .. ja, fruitbomen.

 

tuinzone met meditatieve functie=vroeger tuinontwerp”

 

De zusters werkten er later ook in de moestuin, dus dit is ook een vroegere functie van de tuin, en heeft dus ook historische waarde.

Er een hoogstamboomgaard van maken vind ik geen verfijning , maar is eerder als een olifant in een porceleinwinkel er laten stampede houden.

 

De meditatieve functie zou nog beter naar voor komen met een yoga-veldje , en geeft zo een meerwaarde voor deze huidige tijd.

Het onderhoudsaspect komt meermaals naar voor, het  mag niet veel werk geven dus. Jammer, ik weet zeker dat er wel veel burgers in Brugge wonen die graag in het groen werken , en voor een vriendelijke prijs zouden willen helpen om de tuin een meerwaarde te geven.

 

 

“Nieuwe “Buxushagen”: en taxus,”

ja groeien zeer traag en er valt niks op de grond dus is ‘gemakkelijk in onderhoud.. maar weeral: niet interessant voor insecten. Natuurlijk pleit ik wel voor behoud van de aanwezige taxussen.

 

“bijenvriendelijk”= positief idee, maar ik lees hier geen enkel voorbeeld van zulke planten, integendeel, enkel buxus en taxus..

 

“hoogstamboomgaard” zal er wel komen, zal veel schaduw geven, en dus minder insecten, en dus minder eten voor vogels. Waarom geen laagstammen dan, deze zijn toch gemakkelijker in onderhoud?

 

Dus: geen klimrozen, druiven, tuinkruiden, wilde bloemen.. geen volkstuintjes,  eventueel yoga-grasperkje..geen drankgelegenheid.. Alles wat mensen/burgers toch actief doet deelnemen, meerwaarde naar de huidige tijd en meer leven geeft, wordt weggelaten.

 

“Bloemen en druiven passen niet in het verhaal van de renovatie”

 

Past juist wel, want leest u maar eens het verhaal dat in het ‘onroerend goed staat vermeld: over de Bloem die de orde is, (zie in bijlage tekst over pastoorX) Dus: bloemen passen zeker in het verhaal. Hebt u al de Latijnse tekst gelezen die in het kapelletje staat? ‘Zie mijn foto: “Protege vineam istam”. etc..(Bescherm deze wijndruif)

Dus: bloemen en druiven passen zeker in het verhaal van deze tuin!

 

Ik hoop dus zeker dat uw dienst over genoeg middelen beschikt om de rode roos te behouden, en dat er ook respect is voor de insecten-vriendelijke  wilde planten en geoorde wilgen die er nu spontaan groeien. Doet u deze weg , dan doet u ook veel ander leven weg, de insecten, de vogels die er afhankelijk van zijn voor voedsel.. enz..

 

Ik hoop dat u genoeg bijen zal vinden om in deze insect-onvriendelijke tuin te komen,  om de hoogstamfruitbomen te bezoeken en zo fruit te laten groeien. Maar tja, u hebt zeker liever dat er Geen fruit aankomt? Want dat is ook weer werk zeker, of ‘vuiligheid dat dan van de bomen valt, en daar komen dan weer al die vieze bijen, wespen en vlinders op..

Een gemiste kans voor meer inspraak voor burgers en actieve deelname aan een groen project. Heel jammer.

Dat er weeral enkel een saaie tuin-boomgaard zal gemaakt worden zoals de herwerkte kloostertuin  in de bouveriestraat , met vooral wat doods gras en kamers met saaie buxushaagjes en hoge fruitbomen( zonder fruit) en kale muren is toch zeer bedroevend, terwijl dit project zoveel meer voor mens en natuur  zou kunnen betekenen. En het hoeft zelfs niet meer geld te kosten, integendeel zelfs.

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.